Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu – 20. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

▶️▶️ Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu: aj tento príspevok je vysielaný, organizovaný a hradený z dobrovoľných príspevkov darcov. AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

20. deň – Duchu Svätému odovzdám svoje dary a charizmy – video

Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)


Modlitba k Duchu Svätému

Boží Duch, Duch pokoja a radosti,
ktorý posilňuješ moje srdce roztúžené,
vlievaš doň živý prameň Božej lásky
a činíš ho v boji neohrozené.
Boží Duch, najmilší hosť mojej duše,
túžim ti zostať verná,
túžim žiť vždy v tvojej prítomnosti,
tak v dňoch radosti,
ako aj v mukách utrpenia (Den. 1411).

Z Prvého listu Korinťanom

Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce (1 Kor 12, 4-11).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Viem dobre, čím som sama od seba, preto Ježiš odhalil pred očami mojej duše celú priepasť mojej úbohosti. Dobre chápem, že čokoľvek je v mojej duši dobré, je to iba jeho svätá milosť. Toto poznanie mojej úbohosti mi zároveň pomáha poznať priepasť tvojho milosrdenstva. Vo svojom vnútornom živote sa pozerám jedným okom do priepasti svojej úbohosti a ničoty, ktorou som, a druhým okom sa dívam do priepasti tvojho milosrdenstva (Den. 56).
Ježišu, zachovávaj ma vo svätej bázni, aby som nemárnila milosti. Pomôž mi byť vernou vnuknutiam Ducha Svätého, dopusť, nech mi radšej pukne srdce od lásky k tebe, akoby som mala vynechať hoci len jeden úkon lásky (Den. 1557).

Modlitba zasvätenia

Mária, nevesta Ducha Svätého, Boh ťa tak veľkoryso obdaroval! Z vďačnosti si mu zaspievala chválospev za veľké veci, ktoré ti urobil. Dnes by som sa rád pripojil k tvojej modlitbe a spolu s tebou ďakoval Bohu za všetky dary, ktoré dal tebe, ale aj za dary a charizmy, ktoré som od neho dostal ja. Matka, tak často zabúdam na to, že nie sú len pre mňa, ale sú mi dané, aby slúžili Bohu a ľuďom. Ty vieš, že to zatiaľ nedokážem robiť s vnútornou slobodou, preto ti ich dnes odovzdávam. Prosím ťa, Matka, zver ich všetky Duchu Svätému, aby ich vo mne obnovil a posilnil darom poznania, aby som sa naučil slúžiť druhým s odvahou, pokorou a láskou.


Zo Žalmu 51

Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty (Ž 51, 12-14).


Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je full-hd-19.02-02-1024x576.jpg

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás