Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu – 17. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

▶️▶️ Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu: aj tento príspevok je vysielaný, organizovaný a hradený z dobrovoľných príspevkov darcov. AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

17. deň – Duchu Svätému odovzdám moju vôľu – video


Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)

Modlitba k Duchu Svätému

Boží Duch, Duch pokoja a radosti,
ktorý posilňuješ moje srdce roztúžené,
vlievaš doň živý prameň Božej lásky
a činíš ho v boji neohrozené.
Boží Duch, najmilší hosť mojej duše,
túžim ti zostať verná,
túžim žiť vždy v tvojej prítomnosti,
tak v dňoch radosti,
ako aj v mukách utrpenia (Den. 1411).

Z Evanjelia podľa Jána

V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený (Jn 7, 37-39a).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Pán Boh udeľuje milosti dvojakým spôsobom: cez vnuknutia a osvietenia. Ak prosíme o milosť, Boh ju dá, ale musíme ju chcieť prijať. Aby sme ju vedeli prijať, treba sa zaprieť. Láska nespočíva v slovách ani v citoch, ale v skutkoch. Je to úkon vôle (Den. 392).
Keby duše chceli aspoň trochu počúvať hlas svedomia a hlas, čiže vnuknutia, Ducha Svätého. Hovorím – aspoň trochu –, lebo keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať (Den. 359).
Od duše závisí, či bude verná vnuknutiam Ducha Svätého, alebo bude Duchu Svätému odporovať (Den. 1556).
Pane, ty vieš, že už od svojej mladosti som vždy hľadala tvoju vôľu, a keď som ju poznala, snažila som sa ju splniť. Moje srdce si privyklo na vnuknutia Ducha Svätého, ktorému som verná. V najväčšom hluku som počula Boží hlas, vždy viem, čo sa deje vnútri mojej [duše] (Den. 1504).

Modlitba zasvätenia

Mária, nevesta Ducha Svätého, celý život si bola započúvaná do jeho vnuknutí a plne si ich realizovala. Zverujem ti dnes svoju vôľu. Prosím, obetuj ju Bohu, aby ju jeho Duch posilnil láskou a zjednotil so svojou božskou vôľou, ktorá je pre mňa samým milosrdenstvom. Ty, Matka, vieš, aké je pre mňa ťažké počuť, rozlíšiť a splniť v bežnom živote vnuknutia Ducha Svätého. Preto sa ti zverujem, Mária, aby som v zjednotení s tebou bol schopný prijať Ducha Svätého a jeho dar rady, bol mu vždy poslušný a robil iba to, čo sa mu páči.


Zo Žalmu 86

Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom. Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, a tvoje meno oslavovať naveky; veď si bol ku mne veľmi milostivý (Ž 86, 11-13a).


Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je full-hd-19.02-02-1024x576.jpg

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás