Ako sa modliť ruženec s deťmi?

rodina ruženec sdzr

Pápež Pavol VI. v roku 1974 vyslovil: „Niet pochýb o tom, že ruženec k Presvätej Bohorodičke by sa mal považovať za jednu z najlepších a najefektívnejších bežných modlitieb, ktoré sa kresťanská rodina modlí.“

Ruženec je veľmi jednoduchá modlitba. Pripomeňme, že spočíva v meditácii o Ježišovom živote s Pannou Máriou vyslovením jedného Otče náš, 10 Zdravas ́ a jedného Sláva Otcu. Toto je druh modlitby, ktorý je vhodný pre každého, malého aj veľkého, a je zvlášť vhodný pre rodinnú modlitbu. Aký je dobrý spôsob, ako ho zaviesť alebo znovu zaviesť do rodiny?

Ako sa modliť ruženec s deťmi? 1

Jeden desiatok sv. ruženca trvá menej ako 5 minút

Jedna vec, ktorá je na ruženci prekvapujúca, je, že je tak jednoduchý. Nie je to nič výnimočné ani senzačné a na naučenie sa toho netreba veľa. Preto je ruženec najobľúbenejšou modlitbou pre deti. Je to neustále a úžasné opakovanie našej lásky k Bohu prostredníctvom Panny Márie. Pri recitovaní ruženca si opakovaním rovnakých slov uvedomujeme, že hodnota modlitby nie je v tom, čo hovoríme. Je to Duch Svätý, ktorý sa skrze nás modlí. Keď sa modlíme, nežiada sa od nás, aby sme hovorili zložité alebo mimoriadne veci, iba sa žiada, aby sme tam boli, boli k dispozícii a boli otvorení Duchu Svätému, aby v nás mohol konať.

Je dôležité mať na pamäti, že ruženec nerecitujeme, aby sme ho mali čo najrýchlejšie za sebou. To by chýbala pointa. Samozrejme, že je zbytočné nútiť tých najmenších, aby hovorili viac modlitieb, ako zvládnu. Ale ruženec, rovnako ako všetky modlitby, vyžaduje, aby sme skutočne prestali – zastavili sme to, čo robíme, aby sme mali chvíľu s Bohom. Modlitba znamená ticho a vnútorný pokoj, kde skutočne súhlasíme s vložením našich starostí a nášho preťaženého času do Božích rúk.

Zábavné nápady, aby ruženec nebol pre deti príliš jednotvárny

Malé deti s potešením dostávajú ruženec a naučia sa počítať Zdravas ’Márie na korálikoch. Je ľahké nájsť lacné a odolné ružence alebo ružencové náramky, aby ich deti mohli mať po ruke, ako malá Bernadeta z Lúrd, ktorá sa prostá a nevzdelaná naučila modliť ruženec naspamäť (a zo svojho srdca).

Aby sa nestal jednotvárnym, môžete meniť spôsob, akým ako rodina recitujete ruženec. Urobte to napríklad ako dialóg. Deti sa veľmi rýchlo chytia a budú na seba hrdé. Alebo si pred každým desiatkom urobte krátku meditáciu o niektorých pasážach z evanjelia. Môžete si zvoliť jedno tajomstvo na každý deň alebo jedno na celý týždeň. Ďalšou myšlienkou je povedať úmysel pred každým desiatkom alebo pred každým Zdravas ’Mária.

Existuje veľa kníh pre všetky vekové kategórie, ktoré nám majú pomôcť objaviť a rozjímať nad 20 tajomstvami ruženca. Môžu byť použité napríklad pred alebo počas modlitby na vedenie meditácie na začiatku každého desiatku. Ilustrácie v knihách pre deti im môžu pomôcť predstaviť si scény evanjelia a zamerať ich pozornosť. Veľký obraz Tajomstva ruženca, ktoré sa má v ten deň meditovať, je tiež možné umiestniť do modlitebného kútika.

Prečo by sme sa však mali modliť k Panne Márii?

Prečo by sme mali prosiť Pannu Máriu, aby sa za nás modlila namiesto priameho oslovenia Boha? Pretože je Kristovou Matkou a našou Matkou. Pretože ohlasovala a predznamenávala Cirkev. Cirkev v jej osobe prosí nášho Otca v nebi, prosí jeho Syna a podrobuje sa Duchu, ktorého vzýva. Znamená to, že prostredníctvom bezmocnosti našej viery uznávame všemohúcnosť viery Cirkvi, ktorú Boh chce ako manželku svojho Syna a ktorej sa odvážime veriť, keď hľadíme na Pannu Máriu – prameň Cirkvi, jej vzor a predchodkyňu.

Zdroj: aleteia, Obrázok: tamtiež

Prevzaté z: https://matkabozia.sk/?p=1094

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás