Modlíme sa za ochranu našich detí

Modlíme sa za ochranu našich detí 1

Priatelia, matky otcovia, starí rodičia,

na podnet výzvy a prosby pani Janky Ladickej, starej mamy Maxine , sme sa začali túto nedeľu spoločne modliť ruženec za malú MAXIN ❤❤ a všetky deti , ktoré boli nezákonne odobraté 😰💑sociálnym úradom v zahraničí, ale i na Slovensku .
Modlitbou chceme vyprosť Božiu milosť, aby deti boli prinavrátené svojim biologickým rodičom, ktorí svoje deti nadovšetko milujú ❤🙏 a ochranu detí, ktoré týrajú blízke osoby.

Modlíme sa za ochranu našich detí 2

Modlíme sa v hájičku pri VEĽKÝCH KOSTOĽANOCH.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru☠️, ktorý zúril celou krajinou , za uzdravenie chorých starcov a detí. Modlitby k PANNE MÁRII boli tak silné , že pomohli mor zastaviť 😇❤.
Teraz sa tu modlíme my 🙏 proti moru, ktorý sa šíri celým svetom, ktorý naťahuje pazúre na naše deti a ten mor sa volá JUVENILNÁ JUSTÍCIA a ISTANBULSKÝ DOHOVOR .

Týmto chceme všetkých ľudí dobrej vôle a každého rodiča, ktorému záleží na deťoch pozvať a pripojiť sa ku nám.
Každú nedeľu o 17:00 hod v hájičku sa začína modlitba ruženca za návrat odobratých deti, za všetky týrané deti a deti, ktorým je akokoľvek ubližované. Ak poznáte podobné prípady odobratých, či týraných detí, kľudne príďte, pridajte sa ku nám😇🙏

K modlitbe za návrat Maxine, túto nedeľu pripájame aj dvoch chlapcov českej národnosti Deniska a Dávidka Michalákovich, ktorých v roku 2011 nórsky sociálny úrad Bárnevernet neprávom odobral z biologickej rodiny. Matka Eva Michalákova, ktorá sústavne bojuje o svoje milované deti, momentálne čaká na rozhodnutie súdu v Štrasburgu.

Panna Mária nás miluje a s jej pomocou vyprosíme u nášho Otca milosť. 🙏🙏🙏

Miesto konania KLIKNI TU: Veľké Kostoľany – Hájiček
Kedy: každú nedeľu o 17:00 hod ( do odvolania ) POZOR ZMENA 11.10.2020 NEDEĽA – presunutá na 10.10.SOBOTA!!!!

Úmysly za ktoré sa modlíme:

Úmysle ruženca:
Túto modlitbu ruženca chceme venovať malej Maxine, Deniskovi a Dávidkovi, taktiež všetkým deťom, ktoré boli nezákonne odobraté svojim biologickým rodičom na celom svete. Za týrané a zneužívané deti. Za všetky choré detičky. Za zastavenie dnešného moru s názvom JUVENILNÁ JUSTÍCIA a ISTANBULSKÝ DOHOVOR.
Úmysel 1. desiatku: Za navrátenie nezákonne odobratých detí do svojich biologických rodín.
Úmysel 2. desiatku: Za zastavenie Juvenilnej justície vo svete.
Úmysel 3. desiatku: Za ukončenie Barnevernetu a kupčenia s deťmi.
Úmysel 4. desiatku: Nech Duch Svätý sa dotkne každého sudcu, aby spravodlivo rozhodovali o návrate detí do biologických rodín .
Úmysel 5. desiatku: Za ochranu a zdravie otca Kuffu a všetkých kňazov

Súvisiace články:

Odobrali nám vnučku – preto vás chcem všetkých s pokorou v srdci poprosiť o modlitby

Barnevernet a všetko o ňom

Odvysielané 9.2.2020:

Janka Ladická Dunajská Lužná – osobné svedectvo s odobratím dieťaťa – Zastavme zlo z Istanbulu

Sila modlitby:

Niekedy stačí jedna vrúcna modlitba a veci sa dajú do pohybu!!! Presvedčte sa sami v osobných svedectvách: Sila modlitby

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest