V prípade otázok, podnetov či problémov sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom emailu na adresu:
marianet.sdzr@gmail.com

Aby sme mohli rýchlo a efektívne reagovať, prosíme vždy uviesť:

Len pri zasalaní týchto informácií Vám vieme pomôcť riešiť Vaše otázky a problémové sitácie. Telefóny sú dnes natoľko rôzne, hardvérovo aj softérovo, že musíme každú anomáliu veľmi konkrétne zanalyzovať a poťažne od Vás potrebujeme presné podklady.

Preverte prosím vždy najskôr, že máte dobrý internet (preveríte tým, že skúsite inú apku, napr. YouTube), dostatok pamäti v telefóne (aspoň 4GB – lacné telefóny majú neraz menej) a ďalšie zjavné nutnosti, ako nabitá baterka (telefón Vám môže inak odstaviť rôzne funkcionality v rámci šetreania baterky).

Najčastejšie problémy prerušovania prehrávania médií a možné riešenia problémov môžete nájsť aj v tomto dokumente.