Mobilná aplikácia MariaNet

Všeobecne

SDZR pomocou aplikácie MariaNet (ďalej len „aplikácia“) nezbiera, neukladá ani nezdieľa nijaké osobné dáta o používateľoch aplikácie.

Aplikácia komunikuje výlučne anonymne a len dáta potrebné pre fungovanie aplikácie, resp. anonymných technických parametroch, ako je typ použitého telefónu, chybové hlásenia aplikácie alebo anonymné štatistiky používania jednotlivých funkcií aplikácie (možné deaktivovať v aplikácii).

Dátová komunikácia

Funkcionalita, kde dochádza ku komunikácii dát medzi SDZR a používateľom, resp. medzi používateľom a tretími stranami:

Zasielanie notifikácií

Aplikácia pri inštalácii vygeneruje a zapamätá si unikátny kľúč potrebný pre anonymnú komunikáciu s používateľom na serveri. Podľa tohto náhodného anonymného kľúča sa nedajú o používateľovi zistiť žiadne súkromné informácie.

Automatické odosielanie technických hlásení

Technické hlásenia, ako je napr. havária danej funkcie alebo pre priebežné skvalitňovanie aplikácie dôležité udalosti, sa odosielajú pomocou Microsoft App Center platformu na Microsoft serveri, kde môže vývojár následne tieto dáta analyzovať.

Takéto technické dáta neobsahujú nijaké osobné údaje o používateľovi a nie je podľa nich možné o používateľovi žiadne osobné dáta vyzistiť.

Táto funkcionalita sa dá deaktivovať v nastaveniach aplikácie.

Automatické zasielanie štatistík

Aplikácia zasiela anonymné štatistiky pomocou Microsoft App Center platformy, kde sú k dispozícii prevádzkovateľovi apky na účely priorizácie ďalšieho vývoja aplikácie: ak je určitá funkcia často využívaná, bude mať vyššiu prioritu pre ďalší vývoj, ako menej využívaná funkcionalita.

Aj tu platí, že štatistické dáta neobsahujú nijaké osobné údaje o používateľovi a nie je podľa nich možné o používateľovi žiadne osobné dáta vyzistiť.

Táto funkcionalita sa dá deaktivovať v nastaveniach aplikácie.

Zasielanie technického logu emailom

V prípade problémov môže používateľ zaslať technický log (=záznam o behu) zo svojej apky cez funckiu:
Nastavenia – Aplikačný log – Odoslať

Log je textový súbor a obsahuje výhradne technické informácie, ktoré pomôžu pri hľadaní chyby v správaní sa apky.

Príklad: používateľ nahlási, že „apka mu nehrá“: zašle svoj technický log, z ktorého vývojári následne zistia, že používateľ v čase výpadku prehrávania videa v apke nemal dostupný internet.

Takéto anomálie sa dajú zistiť len dodatočne analýzou technického logu a slúžia len ako anonymný záznam behu apky resp. vzniknutých chýb, včetne modelu telefónu, verzie operačného systému a ďalších čisto technicko-relevantných informácií.

Logy sa zasielajú len vývojárom a nie sú vyhodnocované na iné než tzv. troubleshooting (=odstraňovanie problémov) analýzy a zdokonalovanie apky.