2. časť – Môj rok na exorcizmoch s pátrom Amorthom. Pohľad psychológa na exorcizmus v 21. storočí.

amorth rok

?? Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme ? za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás??❤

Toto je pokračovanie 1. časti článku: Môj rok na exorcizmoch s pátrom Amorthom. 1. časť si môžete prečítať tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/moj-rok-na-exorcizmoch-s-patrom-amorthom-pohlad-psychologa-na-exorcizmus-v-21-storoci-1-cast/

Hostia: otec Ján Kulan, Erik Zbiňovský

Téma: Exorcizmus

Erik: Akým spôsobom sa robí duchovné rozlišovanie?

Ján: Človek s problémami príde ku kňazovi a on by mal viesť duchovný rozlišovací rozhovor. V ňom sa pýta na genézu a zisťuje, aký život viedol v minulosti, či sa zúčastnil špiritistických seansí, satanistických rituálov, či navštevoval mágov, jasnovidcov, nejaké médiá, či dostal nejaký amulet alebo talizman od pochybnej osoby, ktorým mohol byť prekliaty, atď. To všetko sú spúšťače, ktoré môžu naznačovať, že osoba je posadnutá. Potom samotné skúšky správnosti, ako robil páter Amorth, že pokropil človeka svätenou vodou, alebo jej dal pobozkať svätý obrázok.

Veľké nebezpečenstvo vidím v hnutí New Age. Je to pohanská sekta, ktorá sa snaží zničiť Cirkev, popierať Boha a preferovať rôzne „izmy“, materializmus, konzumizmus, liberalizmus a navodiť novodobý poriadok sveta.

Erik:  21. júna bol v USA pochod satanistov za vytvorenie jednej svetovej vlády, bolo to spojené so zatmením slnka. My, na Slovensku, sme robili modlitbovú reťaz, aby sa ľudia modlili na úmysly Panny Márie, aby sme spravili protiváhu a silou modlitby ruženca zabránili šíreniu toho zla. Môžem len potvrdiť to, čo hovoríš, naozaj je to tak a tí ľudia sa už ani neskrývajú.

Ján:  V niektorých štátoch je satanizmus oficiálne náboženstvo dotované štátom, ako máme my kresťanské náboženstvo. Podmienkou je nerobiť nič kriminálne. Navonok možno nerobia, ale tajne robia satanistické rituály a vraždy.

Erik: Spôsob posadnutia nie je u každého rovnaký. Existujú nejaké stupne posadnutia?

Ján: Diabol na človeka pôsobí prirodzene, každodenne, bežným spôsobom cez pokušenia na hriech. Mimoriadne pôsobenia sú viaceré. Prvým druhom posadnutia sú fyzické utrpenia, ktoré diabol spôsobí telu človeka, aj keď nemôže posadnúť jeho dušu, posadne iba jeho telo. Potom je klasický prípad posadnutia, kedy kňaz – exorcista vyháňa zlého ducha z človeka. Ďalej poznáme tzv. diabolskú vexáciu, v ktorej démon neposadne človeka, ale spôsobuje mu určité utrpenie, sťažuje mu život, vnuká mu zlé myšlienky, aby spravil niečo negatívne. Vexácia môže prejsť do obsesie. Diabolská obsesia – vtieravé zlé myšlienky, myšlienky na samovraždu apod. Vtedy človek nie je posadnutý, ale je závislý na negatívnych, pesimistických, depresívnych myšlienkach, ktoré mu diabol vnuká a častokrát, vďaka tej obsesii, si môže človek ublížiť. Potom ešte existuje zamorenie v diablovom prostredí, keď diabol zle vplýva v nejakom dome, alebo v meste, z nejakých objektov, či zvierat. To sa nazýva zamorenie prostredia, predmetov alebo aj zvierat. A nakoniec najvyšší stupeň posadnutia je, keď sa človek dobrovoľne odovzdá zlému. To sú členovia satanistických skupín, ktorí slúžia dobrovoľne zlému duchu.

V týchto prípadoch uzdravovania a oslobodzovania je dôležitá spolupráca kňaza – exorcistu aj so psychológom, či psychiatrom. Páter Amorth mal tiež svojich blízkych veriacich psychológov a psychiatrov. Keď zistil, že sa nepreukázalo na základe skúmaní posadnutie zlým duchom, človeka odporučil svojmu kolegovi.

Erik: Odporúčam ľuďom, ktorí majú takéto problémy vyhľadať veriaceho psychológa, psychiatra, pretože na Slovensku to žiaľ funguje tak, že pokiaľ psychiater neurčí diagnózu, tak poisťovňa mu úkon nepreplatí. Čiže psychiater sa vždy snaží nájsť nejakú diagnózu a keď nie je veriaci, ponúka liečbu. Ten lekár im nepomôže, on ich len utlmí. Na liečbu nereagujú. Toto je jasný symptóm, že ľudia majú duchovný problém. Neveriaci psychiater túto duchovnú možnosť však nepripúšťa a snaží sa akýmkoľvek spôsobom toho človeka utlmiť. Môže to skončiť tak, že ho naozaj utlmí kombináciou liekov a človek prestane normálne fungovať.

Ján: Naozaj máme veľký deficit kresťanských psychológov a psychiatrov na Slovensku. Je veľmi dobré, keď sú lekári, ktorí počítajú s duchovným svetom a vidia, kde medicína končí.

Každý rok sa v Ríme koná sympózium exorcistov, kde som sa veľa dozvedel a obohatil si svoje vedomosti. Veľmi sa tam zdôrazňovalo, že je potrebná úzka spolupráca psychológie, psychiatrie, teológie a cirkevného kánonického práva. Dokonca tam boli aj odborníci zo svetského práva aj z kriminalistiky pri vyšetrovaní rôznych vrážd, spojených so satanistickými úkonmi.

Najväčšia obrana proti vplyvu zlého ducha aj proti jeho mimoriadnemu pôsobeniu je aktívny duchovný, sviatostný život, prijímať pravidelne sviatosť zmierenia, Eucharistiu, pravidelná modlitba a osobný vzťah s Kristom, s Pannou Máriou, so svätými. Páter Amorth tiež veľmi často odporúčal modlitbu sv. ruženca. Diabol sa veľmi bojí Panny Márie a modlitba sv. ruženca je naša duchovná zbraň v tomto boji proti zlému.

Je veľmi dôležité v našich medziľudských vzťahoch vedieť odpustiť. Lebo aj neodpustenie je bránou k možnosti posadnutia.

Samotný exorcizmus je vykonávaný v Ježišovom mene. Pán Ježiš dal príkaz vyháňať zlých duchov v jeho mene. Sila Ježišovho mena, Eucharistie a Kristovej krvi je neskutočná. Práve v moci Krista kňaz vykonáva exorcizmus. Všetko sa robí v mene Krista, lebo on je náš Spasiteľ, Vykupiteľ, on na kríži svojou smrťou a zmŕtvychvstaním definitívne premohol moc zlého ducha. Diabol je porazený nepriateľ. On už nemôže zvíťaziť, ale až do konca sveta sa bude snažiť pokúšať človeka na hriech, lebo vie, že jeho čas sa kráti.

Diabol je neustály klamár. Jeho skutky sú vojny, nenávisť, neláska, neodpustenie, zlé medziľudské vzťahy… Samotné posadnutie je už viditeľný spôsob ako môže pôsobiť negatívne na človeka.

Erik: Aký bol človek páter Amorth?

Ján: Keď som prvý krát spoznal pátra Amortha, bol som milo prekvapený. Veľmi rád žartoval a nebral sa príliš vážne. Na druhej strane bol svätý, nábožný kňaz. Uvedomoval si, že Boh cez neho koná, že on je len nástroj v Božích rukách, ktorého používa na to, aby pomáhal ľuďom v duchovnej oblasti ich vyslobodiť z moci zlého. Veľakrát pred i po exorcizme s ľuďmi žartoval. Počas exorcizmu bol veľmi vážny, nábožný, zahĺbený, spravodlivo horlivý za to, aby zlý duch vyšiel z človeka a aby bol od neho oslobodený. Ale zároveň si uvedomoval, že všetko riadi Boh. On vykoná určitý obrad, dá tomu svoj čas, uvedomoval si svoju krehkosť, ale stále až do konca života mal chuť, horlivosť a vnútorný zápal za Krista. Som Bohu veľmi vďačný, že ma doviedol k nemu, za možnosť chodiť s ním na exorcizmy, získavať skúsenosti, modliť sa za oslobodenie všetkých ľudí, ktorí k nemu prichádzali.

Páter Amorth spomínal, že niekedy nie je potrebný exorcizmus, stačí aj modlitba oslobodenia a úprimná svätá spoveď. Sviatosť zmierenia je najväčší exorcizmus. Keď mal človek duchovné problémy v oblasti vplyvu zlého ducha, dlhé roky nebol na svätej spovedi, žil v ťažkom hriechu a ak je možnosť ťažký hriech odstrániť, tak tie manifestácie zlého ducha pominuli.

Erik: Povedz nám konkrétny príklad, ktorý si zažil pri pátrovi Amorthovi, čo ti tak utkvelo najviac v pamäti?

Ján: Prípad človeka, v ktorom bol Satan, som už spomínal. Nebol v ňom sám. Keď mal 6 rokov, jeho teta nad ním vykonala satanistický rituál. Od malička mal problémy. V období dospievania sa začali prejavovať prejavy posadnutia. Niekoľko rokov chodil za pátrom Amorthom na exorcizmy. Každým exorcizmom moc zlého slabla.

Potom bola jedna pani, veľmi ťažký prípad, aj exorcizmus bol ťažký, museli ju držať šiesti chlapi. Pri exorcizme nás bolo osem kňazov. Bola štyridsiatnička a v jej prípade tiež šlo o spojenie so satanistickým rítom, keď bola ako dievča nechtiac účastná na tomto rituále. Tým pádom mala tieto manifestácie. Tiež som zažil, že ľudia rozprávali cudzím jazykom, napr. aramejčinou. Mnohé tieto skutočnosti pochádzajú aj zo zapojenia do okultistického sedenia.

Erik: Čo by mali ľudia urobiť, keď vnímajú u seba alebo u iných prejavy pôsobenia zlého ducha?

Ján: Keď človek má duchovný problém, mal by vyhľadať kňaza, buď vo vlastnej farnosti alebo kňaza, ku ktorému má dôveru. On by ho už mal vedieť nasmerovať ďalej. Keď som spomínal, že som absolvoval týždňovú konferenciu exorcistov v Ríme, prišli tam kňazi z celého sveta. Niektoré diecézy nemajú žiadnych exorcistov a iné zase majú aj niekoľkých. Biskupi tých diecéz sú vnímaví na to, že mať exorcistu je priorita Cirkvi. Exorcisti sa venujú len tejto oblasti a takto pomáhajú ľuďom. Pretože tu človek trpí. Aj na Slovensku je deficit týchto kňazov poverených biskupmi. Keď ľudia nenájdu pomoc v Cirkvi u kňazov, tak sa obracajú na iné falošné duchovné autority. Je to smutné.

Každý biskup je zo svojho úradu exorcista. Závisí na ňom, či sám bude vykonávať exorcizmy. Vo všeobecnosti však biskupi majú veľmi veľa povinností, preto je múdre, že poveria určených kňazov, ktorých uznajú za spôsobilých úlohy exorcistu. Mali by mať vyčleneného minimálne jedného kňaza v diecéze na túto činnosť.

Kvalitná literatúra na tému exorcizmu:

Páter Amorth – „Znamenie exorcistu“, „Posledný exorcista“, „V moci zlého“,  „Psychológovia a psychiatri“, „Diabol vo Vatikáne“

Páter Pio – „Stretnutia s diablom“

José María Zavala – „Víťazstvo nad démonom“

Eliáš Vella – „O satanovi“

Jozef Maretta – „Sme vo víťaznom tíme“.

CELÝ ROZHOVOR SI MÔŽETE VYPOČUŤ TU:

2. časť - Môj rok na exorcizmoch s pátrom Amorthom. Pohľad psychológa na exorcizmus v 21. storočí. 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás