GDPR - Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Portál slovenskydohovorzarodinu.sk (ďalej len „portál“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je:

Portál slovenskydohovorzarodinu.sk
Email: marianet.sdzr@gmail.com

Aké údaje zhromažďujeme

Zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje:

  • Kontaktné informácie: meno, e-mailová adresa
  • Technické údaje: IP adresa, typ prehliadača, operačný systém, cookies
  • Údaje o používaní: údaje o tom, ako používate náš portál, vrátane navštívených stránok, času stráveného na stránkach a interakcií s obsahom
  • Údaje o platbách: Informácie o platbách a transakciách uskutočnených prostredníctvom našich služieb

Účely spracovania údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

  • Zlepšenie služieb: Na zlepšenie funkčnosti a obsahu nášho portálu
  • Štatistické analýzy: Na anonymné vyhodnocovanie štatistík používania portálu prostredníctvom Google Analytics
  • Komunikácia: Na zasielanie newsletterov a iných informácií prostredníctvom e-mailu (používame Mailchimp)
  • Platby: Na spracovanie finančných príspevkov prostredníctvom služby Stripe

Právne základy spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame na základe nasledujúcich právnych základov:

  • Súhlas: Na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať
  • Plnenie zmluvy: Pre plnenie zmluvných povinností (napr. spracovanie platieb)
  • Legitímny záujem: Na základe nášho legitímneho záujmu zlepšovať naše služby a komunikovať s vami

Zdieľanie údajov

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností alebo keď nám na to dáte výslovný súhlas. Používame nasledujúce tretie strany:

  • Google Analytics: Pre štatistické analýzy (viac informácií nájdete tu)
  • Mailchimp: Pre zasielanie newsletterov (viac informácií nájdete tu)
  • Stripe: Pre spracovanie platieb (viac informácií nájdete tu)

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, alebo na splnenie zákonných požiadaviek.

Vaše práva

Podľa GDPR máte nasledujúce práva:

  • Právo na prístup: Máte právo požiadať o kópiu vašich osobných údajov, ktoré uchovávame.
  • Právo na opravu: Máte právo požiadať o opravu nepresných alebo neúplných údajov.
  • Právo na vymazanie: Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním.
  • Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v určitých situáciách, napríklad ak napadnete presnosť údajov alebo namietate proti ich spracovaniu.
  • Právo na prenosnosť údajov: Máte právo požiadať o prenos vašich údajov k inému poskytovateľovi.
  • Právo namietať: Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe legitímneho záujmu.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky alebo žiadosti týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese: marianet.sdzr@gmail.com.

Zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme čas od času aktualizovať. Všetky zmeny budú zverejnené na tejto stránke. Doporučujeme vám pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste boli informovaní o všetkých zmenách.

Bezpečnosť údajov

Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou alebo zničením.

Cookies

Na zlepšenie funkčnosti a obsahu nášho portálu používame cookies. Ukladáme nasledujúce typy cookies:

  • Google Analytics cookies začínajúce názvom „_ga“: Tieto cookies slúžia na anonymné vyhodnocovanie štatistík používania portálu, ako sú čítanosť článkov a používanosť modulov. Viac o Google Analytics cookies sa môžete dozvedieť tu.

  • Stripe cookies začínajúce názvom „__stripe“: Tieto cookies umožňujú zaslanie finančného príspevku prostredníctvom služby Stripe. Viac o Stripe cookies sa môžete dočítať tu.

Registrovaní Používatelia

Na portáli máte možnosť zaregistrovať sa pomocou login-mena a emailu, ktoré sú použité v rámci systému WordPress. Registrácia nie je povinná a slúži len na komunikáciu s používateľom, napríklad na zasielanie newslettera:

  • Odstránenie Konta: Každý používateľ môže svoje konto kedykoľvek úplne odstrániť.
  • Odhlásenie z Newslettera: Používatelia sa môžu kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek.

Novinky sú odosielané prostredníctvom služby Mailchimp, ktorá zabezpečuje odosielanie hromadných, explicitne vyžiadaných emailov. Viac o dátovej politike a bezpečnosti tejto služby sa môžete dozvedieť tu

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás