Vatikán vydal prvý dokument varujúci pred rodovou ideológiou „Muža a ženu ich stvoril“ – odmieta zmenu pohlavia

Vatikán odmieta zmenu pohlavia ako varovanie pre „LGBT katolíkov“
10.6.2019, Dokument vydaný v pondelok – počas mesiaca pýchy LGBT – je prvým vatikánskym dokumentom o rodovej ideológii. Vatikán v ňom trvá na sexuálnej komplementarite mužov a žien. LGBT katolíci ho okamžite odsúdili ako škodlivý a prispievajúci k nenávisti, fanatizmu a násiliu voči homosexuálom a transsexuálom. Advokátska skupina New Ways Ministry uviedla, že zamieňa ľudí, ktorí zápasia s otázkami o rodovej identite a sexuálnej orientácii. Dokument „Muža a ženu ich stvoril“ vydala Kongregácia pre katolícku výchovu, ktorá uviedla, že má za cieľ pomôcť katolíckym učiteľom, rodičom, študentom a kléru riešiť „výchovnú krízu“ v oblasti výučby sexuality.
https://www.msn.com/en-us/news/world/vatican-rejects-gender-change-to-alarm-of-lgbt-catholics/ar-AACF6Mf?inf_contact_key=1714240f29fa1463663ecbf04ab2980f7e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09
Kardinál Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu: „… v školách hrozí, že sa bude natláčať unifikované myslenie ako niečo vedecké … Vskutku sa šíri ideológia gender a učenie Cirkvi je nálepkované ako spiatočnícke
 
Dokument „Muža a ženu ich stvoril“ – „Male and Female he Created Them“ – https://www.newwaysministry.org/wp-content/uploads/2019/06/Male-and-Female-Document-June-10-2019.pdf
 
Vyšiel dokument pre vychovávateľov o ideológii gender: „Muža a ženu ich stvoril“

10.6.2019, Jozef Bartkovjak SJ – Vatikán, Kongregácia pre katolícku výchovu vydala metodický dokument o správnom postoji rodičov, vychovávateľov a učiteľov voči ideológii gender s názvom „Muža a ženu ich stvoril“ s podtitulom „Pre cestu dialógu o otázke genderu vo výchove“.
 
„Ohľadom genderu musíme nájsť cesty dialógu, bez upadnutia do sloganov a do extrémizmov. Ale musíme to urobiť na základe našej identity a tak, že budeme vedieť pretlmočiť do argumentov rozumu aj to svetlo, ktoré pochádza z viery, pretože je tu mnoho zmätku a v školách hrozí, že sa bude natláčať unifikované myslenie ako niečo vedecké. Rešpektujeme všetkých, ale chceme, aby sme boli rešpektovaní.“

To sú slová kardinála Giuseppeho Versaldiho, prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu, ktorý 29-stranový dokument „Muža a ženu ich stvoril“ podpísal spolu so sekretárom kongregácie Mons. Angelom Vincenzom Zanim. V rozhovore pre Vatican News prefekt dikastéria vysvetľuje cieľ dokumentu:

„Je potrebné pristaviť sa pri podtitule: „Pre cestu dialógu o otázke genderu vo výchove“. Náš dokument nie je doktrinálny, ale je skôr metodologický: ako vychovávať mladé generácie, aby sa vedeli postaviť k týmto témam v čase, keď ohľadom toho mnoho zmätku. Sme svedkami rizika, že sa v školách bude natláčať ako niečo vedecké unifikované myslenie, čo nemôžeme akceptovať. Zároveň musíme byť schopní viesť dialóg, obnovovať sa a doceniť aj to dobré, čo z výskumov o genderi vzišlo.“

Kard. Versaldi vysvetľuje, že stimulom k vypracovaniu textu, datovanému 2. februára 2019, boli návštevy ad limina biskupov z celého sveta a tiež podniknuté cesty zacielené na školy a univerzity:

Vskutku sa šíri ideológia gender a učenie Cirkvi je nálepkované ako spiatočnícke. Preto bolo nevyhnutné úsilie o nastavenie edukatívneho dialógu k tejto téme.“

Dokument „Muža a ženu ich stvoril“ pozostáva z 57 bodov a člení sa do troch častí:  1. Počúvať, 2. Argumentačne zdôvodniť, 3. Navrhnúť.  Názvy častí odrážajú metodologický zámer, vysvetľuje kardinál Versaldi:

„Usilovali sme sa urobiť to na rovine rozumu, s racionálnymi argumentmi, a nie sloganmi ani spôsobom fideistickým. Pre nás rozum je osvecovaný vierou a viera sa neprotiví rozumu. Na tému genderu je skrátka možné nastoliť dialóg na základe argumentov, ktoré si nevyžadujú príslušnosť ku katolíckej viere, prostredníctvom troch postojov: počúvania, argumentovania a navrhovania. Sú tu racionálne argumenty, ktoré objasňujú ústredný význam tela ako subjektivity, ktorá komunikuje identitu bytosti. V tomto svetle sa chápu biologické dáta o pohlavnej rozdielnosti medzi mužom a ženou. Formovanie identity sa zakladá na odlišnosti (alterite) a v rodine konfrontovanie sa s matkou a s otcom pomáha dieťaťu vypracovať si svoju pohlavnú identitu-odlišnosť. „Neutrálny“ rod alebo „tretí rod“ sa naopak ukazuje ako fiktívna konštrukcia.“

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-06/vysiel-dokument-pre-vychovavatelov-ideologia-gender-muza-a-zenu.html

 
 

Vatikán o teoriích, které považují gender za důležitější než pohlaví
10.6.2019, Vatikán. „Demokratický stát nemůže redukovat výchovně-vzdělávací osnovy na nějaké uniformní myšlení (pensée unique) zvláště, jde-li o oblast tak delikátní, týkající se zásadní koncepce lidské přirozenosti a přirozeného práva rodičů na svobodnou výchovu a vzdělání podle lidské důstojnosti“ – říká dnes zveřejněný vatikánský dokument věnovaný otázce genderu na výchovně-vzdělávacím poli. „Každá škola proto musí být vybavena takovými organizačními nástroji a didaktickými programy, jež toto právo rodičů umožňují a konkretizují,“ dodává Kongregace pro katolickou výchovu v dokumentu nazvaném „Jako muže a ženu je stvořil“ (Maschio e femina li creó) s podtitulkem vstříc dialogu o otázce genderu ve školství (č.55).
Nový třicetistránkový vatikánský dokument, podepsaný  2. února t.r. prefektem zmíněné kongregace, kard. Versaldim, a sekretářem arcibiskupem Zanim, nepřináší nic nového, shrnuje dosavadní církevní učení, počínaje Druhým vatikánským koncilem, který zmiňuje »pozitivní a rozumnou pohlavní výchovu«, kterou mají všichni lidé dostávat v rámci svého nezcizitelného práva na výchovu, »odpovídající cíli jim vlastnímu, nadání a různosti pohlaví, přizpůsobenou jejich kultuře a zděděným tradicím a zároveň otevřenou bratrskému soužití s jinými národy v zájmu pravé jednoty a pravého míru na zemi« (Gravissimum educationis, 1).“ (srov. Jako muže a ženu je stvořil č.3)

„Na cestě dialogu o otázce genderu ve školství – čteme v úvodu dokumentu – je nezbytné mít na paměti rozdíl mezi genderovou ideologií a disciplinou genderových studií humanitních věd. Zatímco zmíněná ideologie tvrdí, jak upozorňuje papež František, »že je odpovědí na určité někdy pochopitelné aspirace a snaží se prosadit jako absolutní a nezpochybnitelná,  ba dokonce diktuje, jak mají být vychovávány děti« (Amoris laetitia, 56), což znemožňuje dialog, nechybějí genderové studie, jež zkoumají způsob, jakým se v různých kulturách projevuje rozdíl mezi mužským a ženským pohlavím. Vůči tomuto zkoumání je možné se otevřít a naslouchat, argumentovat a navrhovat“ (č.6). Do těchto tří kroků je strukturován příspěvek vatikánské Kongregace pro katolickou výchovu k dialogu o otázce genderu v oblasti školství.

Genderové teorie, zejména ty radikální – jak podává kritická analýza vatikánského dokumentu –  představují proces postupného odnímání přirozenosti nebo jejího převádění na totální volitelnost subjektivním citovým rozhodnutím. Takto se pohlavní identita a rodina stávají „tekutými“ či plynnými“ postmoderními dimenzemi, které se zakládají na špatně pochopené svobodě cítění a chtění a nikoli na pravdě bytí; na momentálním emotivním popudu a vůli individua. Předpoklady zmíněných teorií vyplývají z antropologického dualismu, z oddělování těla, redukovaného na netečnou matérii, od vůle, která se absolutizuje a manipuluje tělem podle svého zalíbení. Tento fyzický a voluntaristický akcent vede k relativismu, kde je všechno rovnocenné a nerozlišené, zbavené řádu i účelu. Všechny tyto teoretizace – od umírněné až k těm nejradikálnějším – považují gender za významější než pohlaví, což vede za prvé ke kulturní a ideologické revoluci v relativistickém horizontu, a za druhé k jurisdikční revoluci, neboť tato stanoviska prosazují specifická individuální a sociální práva“ (č.20) – konstatuje nový dokument Kongregace pro katolickou výchovu.
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29540

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás