Mons. Cyril Vasiľ: Skutočná paľba a bombardovanie sa (na Cirkev) ešte len chystá / Kázeň profesora Piťhu: Istanbulský dohovor ako brána k totalite

Mons. Cyril Vasiľ: Skutočná paľba a bombardovanie sa (na Cirkev) ešte len chystá

Z vysviacky pátra Mariána A. Pacáka za biskupa

V nedeľu 2. septembra sa v bazilike redemptoristov v Michalovciach uskutočnila biskupská vysviacka redemptoristu Mariána Andreja Pacáka. Pápež František vymenoval 5. júla 2018 otca Mariána Andreja Pacáka za biskupa slovenskej Eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte v Kanade. Stal sa tretím sídelným biskupom torontskej gréckokatolíckej eparchie. Homíliu predniesol arcibiskup Cyril Vasiľ. Povedal aj tieto slová:
Otec Marián Andrej sa nestáva biskupom, aby „išiel do lepšieho“.
Každému, kto vníma súčasné dianie v Cirkvi, je jasné, že hádam ešte nikdy v histórii spoločenský kredit biskupa, a to najmä v anglosaskom svete, do ktorého patrí aj Kanada, nebol na takej nízkej úrovni, ako je to v posledných rokoch, v týchto časoch škandálov devastujúcich najmä hierarchiu Cirkvi kvôli jej starým i súčasným hriechom, kvôli neochote či neschopnosti mnohých jej predstaviteľov adekvátne reagovať na pohoršenie, ba zločiny vo vlastných radoch.
Ale okrem pochopiteľného a oprávneného rozhorčenia nad hriechmi a nezákonnosťami, čo je jednou stranou mince, nezávisle od všetkého toho, v západnom sekulárnom svete rýchlo rastie aj skutočná ideologická nenávisť voči Cirkvi, predovšetkým voči jej hierarchickej štruktúre. Táto nenávisť sa prejavuje predovšetkým ako podráždená reakcia zoči – voči konzekventnému ohlasovaniu katolíckeho učenia, zvlášť v takých elementárnych oblastiach, ako je téma dôstojnosti ľudského života od počatia pro prirodzenú smrť, v otázke manželstva či antropologickej identity človeka.

Nedávno zosnulý chicagský kardinál George pri pohľade na vývojovú krivku postoja k Cirkvi a jej učeniu v západnom sekularizovanom svete vyhlásil:
„Komunizmus natláčal všetkým totalitný životný štýl založený na základnom predpoklade: Boh neexistuje. Najvernejším spojencom a pokračovateľom komunizmu je sekularizmus. …
Ja ešte dúfam, že umriem na svojom lôžku, môj nástupca pravdepodobne vo väzení a jeho nástupca zomrie na verejnom námestí ako mučeník. Avšak verím, že jeho nástupca pozbiera úlomky rozbitej spoločnosti a pomaly pomôže k obnove civilizácie – urobí teda to, čo Cirkev už v dejinách ľudstva neraz urobila.“

Z našej slovenskej perspektívy sa tieto slová môžu zdať príliš pesimistické či zbytočne alarmujúce, no na Západe ich mnohí považujú za prorocké. Na Slovensku ešte tak trochu žijeme, ba tak povediac hovieme si v doznievaní eufórie zo znovuzískanej náboženskej slobody po páde komunizmu. Nová kultúrna vojna protináboženského liberálneho sekularizmu moderného Západu k nám ešte nedorazila v plnej sile, ale len v niektorých ojedinelých periférnych prejavoch. Sem – tam sa ozve nejaký výstrel, či skôr výstrelok, ale skutočná paľba a bombardovanie sa ešte len chystá.
Obávam sa, že ani spoločenstvo veriacich, ani hierarchickí predstavitelia Cirkvi na Slovensku ešte nie sme dostatočne pripravení na tento vývoj a čím dlhšie si budeme myslieť či svorne navrávať, že sa nás netýka, alebo že sa nám vyhne, tým bolestivejšie rany v tomto duchovnom a kultúrnom boji skôr či neskôr utŕžime.
Bolo by teda tragické, keby sme sa aj naďalej tvárili tak flegmaticky či optimisticky, ako je to v tom vtipe o paradajke, ktorá keď sa skotúľala z okenného parapetu, z okna na paneláku – letí a hovorí si – aha, siedme poschodie… a všetko je v poriadku, … aha, šieste poschodie a všetko je v poriadku, … aha, piate poschodie a všetko je v poriadku, … aha, štvrté poschodie …

https://svetkrestanstva.postoj.sk/36090/este-nikdy-v-historii-nebol-spolocensky-kredit-biskupa-na-takej-nizkej-urovni

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2918

Kázeň profesora Piťhu: Istanbulský dohovor ako brána k totalite – Začnime sa brániť. Obrana slobodných ľudí je ľahšia ako povstanie otrokov!

5.10.2018, Profesor Petr Piťha predniesol 28.9.2018 kázanie, kde sa zamyslel nad dôsledkami Istanbulského dohovoru. Z jeho slov mrazí. Petr Piťha oslávil tento rok 80 rokov. Napriek svojmu veku je neustále činný a jeho myšlienky inšpiratívne. Piťha je český katolícky kňaz , bohemista , lingvista a pedagóg. V rokoch 1992 – 1994 zastával post ministra školstva v prvej vláde Václava Klausa , kam bol delegovaný ako nestraník Kresťanskodemokratickou stranou. Pápež František ho 13. novembra 2015 vymenoval Kaplánom Jeho Svätosti. Je autorom mnohých odborných a populárno náučných kníh z oblasti výchovy, vzdelávania a lingvistiky a jedným zo zakladateľov českej matematickej lingvistiky . Mimo to napísal rad životopisov významných osobností katolíckej cirkvi, napr. sv. J.N. Neumanna , Zdislavy z Lemberka či Jana Sarkandera. Za svoje dielo dostal rad ocenení, okrem iného New Europe Prize a Komenského medailu UNESCO.

Kázeň k Istanbulskému dohovoru bola robená pri príležitosti sviatku českej štátnosti, kde si Čechy pripomínajú odpor a smrť sv.Václava. Podľa Piťhu sa treba inšpirovať príkladom patróna Česka a postaviť sa niečomu, čo nakoniec zničí národ.
Zákony vyplývajúce z Istanbulského dohovoru sú podľa Piťhu marxistické a fašistické. „Sú to neomarxisti o čom sa hovorí a neonacisti, o čom sa cudne mlčí!
Vyberáme, k čomu nakoniec môže dôjsť, keď sa dohovor schváli.
dieťa nebude mať meno a bude zakázané ho vychovávať a informovať o pohlaví
za každý nesúhlas budete deportovaní a likvidovaní
homosexuáli budú vládnúcou triedou, zvyšok bude podradná trieda
heterosexuáli budú mať menšiu hodnotu ako zvieratá – tie majú právo sa rozmnožovať Záver je skutočne dôležitý.
Začnime sa brániť. Obrana slobodných ľudí je ľahšia ako povstanie otrokov!
https://slobodnyvyber.sk/kazen-profesora-pithu-istanbulsky-dohovor-ako-brana-k-totalite/

… Na úvod připomenu jednu větu z dnešního Evangelia: Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo by však svůj život pro mne ztratil, nalezne ho, a přistoupím k částečnému výčtu toho, co by nás po zavedení tohoto nového zákonodárství čekalo. Je mi to líto, protože to bude znít jako zatloukání hřebíků do rakve nebo bušení na bránu neštěstí.

  • Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. 
  • Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění. 
  • Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. 
  • O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moct dát ani jméno. 
  • Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. 
  • Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. 
  • Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí.

Co říci na závěr. Je starou zkušeností, že obrana ohrožených svobodných lidí je snazší a efektivnější, než vzpoury otroků a vězňů. Co by dělal svatý Václav, říkat nemusím, ale musím říct, že naše naděje je v tom, že se postavíme za něj a budeme zpívat opravdověji a poctivě chorál Nedej zahynouti nám ni budoucím.
Amen.

http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/4039-muzove-a-zeny-vase-rodiny-budou-roztrzeny-a-rozehnany-vezmou-vam-deti-a-zataji-vam-kam-je-prodali-budeme-postaveni-pod-vsechny-zivocichy-istanbulska-umluva-za-dvermi-tusi-nasi-poslanci.htm

video kázne, 12 minút – https://www.youtube.com/watch?v=vBiyz38PSdQ
textový prepis kázne – http://kapitulavsv.cz/wp-content/uploads/2018/10/Mons.-Petr-Pi%C5%A5ha-K%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD-o-sv%C3%A1tku-sv.-V%C3%A1clava-L.P.-2018.pdf

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás