Biskupi sa prihovorili veriacim

Biskup Kuboš: Nastávajúce dni zužitkujme na poznanie Božieho zámeru

Bratislava 15. októbra (TK KBS) Nastávajúce dni a týždne obmedzení môžeme zužitkovať na poznanie Božieho zámeru s nami a so svetom – a to všetko v tichu, uvažovaní a v modlitbe, povedal spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. „V tej osobnej v tichu samoty, aj v spoločnej – v duchovnom spojení liturgického slávenia cez masmédiá,“ dodal pre TK KBS.

Zareagoval tak na oznámenie, že od dnešného dňa bude možné sláviť verejné bohoslužby maximálne v počte šiestich osôb vrátane kňaza. „Teším sa, že aj takáto možnosť tu zostala – aby šiesti ľudia mohli byť na slávení Eucharistie bez toho, že by sa obávali možných sankcií. Totiž ešte na jar sa ukázalo, že máme medzi nami v našej spoločnosti niekoľko neprajníkov, ktorí vtedy hľadali akúkoľvek zámienku na diskreditáciu Cirkvi, hoci prvoradým terčom ich záujmu bol napr. niektorý biskup alebo kňaz,“ pokračoval biskup Kuboš.

„Na druhej strane si uvedomujem výzvu Druhého Vatikánskeho koncilu poznávať znamenia čias. Pápež František sa vyjadril v rannej homílii 23. októbra 2015 takto: „Pre pochopenie znamení čias je v prvom rade potrebné ticho: zotrvať v tichu a pozorovať. A potom reflektovať v našom vnútri. Napríklad: Prečo je teraz tak veľa vojen? Prečo sa stalo to a to? A modliť sa… Ticho, reflexia a modlitba. Len tak môžeme pochopiť znamenia čias, čo nám chce Ježiš povedať,“ citoval pápeža Františka Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.

Biskup Judák kňazom: So všetkou opatrnosťou nezabúdajme na nikoho

Nitra 15. októbra (TK KBS) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák napísal po zverejnení nových protiepidemických opatrení list kňazom. Prosí ich v ňom, aby boli „disciplinovaní a zachovávali tieto predpisy“. Vyzval ich, aby využili všetky možnosti, ktoré majú pre službu tým, ktorí sú im zverení. Píše im, aby boli „viditeľní uprostred svojich veriacich.“ „Mnohí potrebujú pocítiť našu blízkosť a pomoc,“ dodal.

Biskup Judák kňazom pripomína možnosti, ktoré súvisia s vysluhovaním sviatostí. Zároveň ich informuje o tom, čo zvažujú urobiť spolu s ďalšími biskupmi. „Ako už bolo avizované, požiadame Apoštolskú penitenciáriu v Ríme s prosbou o zváženie určitej úpravy podmienok pre získanie odpustkov pre zosnulých, vzhľadom na okolnosti pandémie. Teda, čo sa týka spôsobu, možno aj času, kedy a akým spôsobom sa odpustky dajú získať,“ uviedol v liste.

„So všetkou opatrnosťou a ochranou seba, nezabúdajme, prosím, na nikoho, predovšetkým starých a osamelých ľudí, ktorí žijú okolo nás, aby nezostali bez duchovnej posily a útechy, ale tiež bez jedla, liekov alebo v inej núdzi. Usilujme sa postarať o to, aby nikto bez vážnej príčiny neodišiel z tohto sveta bez zaopatrenia sviatosťami, keď je to len trocha možné. Veď kto by mal byť v prvej línii služby lásky k iným, ak nie my?! Mnohí naši veriaci, laickí bratia a sestry s nasadením svojho zdravia a životov sa obetavo angažujú v tejto službe a to nie len preto, že je to ich zamestnanie,“ napísal.

„Povzbudzujme našich veriacich k spoločnej modlitbe svätého ruženca v našich rodinách a spoločenstvách. Drahí bratia kňazi, ďakujem vám za vaše pochopenie, vašu obetavosť a ústretovosť v tomto neľahkom čase. Vyprosujem Vám hojnosť Božej pomoci na príhovor – Panny Márie a našich diecéznych patrónov sv. Svorada a Beňadika – i všetkým, o ktorých sa s láskou staráte. Pozdravte ich v tomto duchu a uistite ich modlitbe,  o ktorú prosím aj ja Vás,“ dodal v liste biskup Judák. Jeho plné znenie je možné nájsť na stránke Nitrianskeho biskupstva.

Biskup Stolárik kňazom: Buďme blízko Bohu a budeme blízko i ľuďom

Rožňava 15. októbra (TK KBS) Slovo pastiera kňazom napísal rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. „Teraz je čas skúšky i milosti. Znova sa ukáže zmýšľanie mnohých sŕdc (porov. Lk 2,35), a to aj našich kňazských. Buďme blízko Bohu a budeme blízko i ľuďom. Pamätajme, že mnohí ľudia môžu okrem strachu z pandémie – strachu o seba, o svojich blízkych, či ešte zdravých alebo už chorých, prežívať aj existenčné problémy. Buďme pri nich, a keď aj naše možnosti sú v mnohom ohľade ohraničené, buďme pre nich oporou – to môžeme vždy,“ píše v liste biskup Stolárik.

Biskup Stolárik kňazom pripomína, že aj keď čelíme druhej vlne pandémie koronavírusu, čo „znova mení náš zabehnutý štýl života“, aj tento čas môže byť „pre nás milostivý a dobre využitý“. „Nevieme, ako dlho bude trvať. To nevedeli ani Židia utekajúci z egyptského otroctva. Vedeli však, že smerujú k slobode. Aj napriek tomu vedomiu to žiaľ nešlo bez ťažkostí, reptania a spochybňovania Božej dobroty,“ pokračuje v liste. „Ťažkosti s pandémiou neobchádzajú ani nás a ešte nejaký čas budú súčasťou nášho života. Ako dlho? Znova odpovieme, že nevieme. Ale vieme, že aj v tomto čase skúšky môžeme ešte viac prehĺbiť svoju dôveru k Bohu a azda aj prehodnotiť všeličo vo svojom živote.“ Kňazom píše, aby boli viditeľnými svedkami viery a dôvery v Boha aj uprostred ťažkostí.

Tento čas pre podľa biskupa Stolárika pre kňazov cestou „hľadania možností služby veriacim pri dodržaní stanovených bezpečnostných podmienok“.

„Asi bude náročné zachovať pokoj pri limite šiestich osôb na svätej omši. Preto sa milí bratia kňazi usilujte v rámci možností mať otvorené kostoly a pre veriacich dať možnosť celodenných adorácií, aby sa pri zachovaní počtu šiestich osôb, mohli ľudia v kostole vystriedať. V stanovených intervaloch, zvlášť v nedeľu a prikázaný sviatok podávajte veriacim sv. prijímanie. S pastoračnou múdrosťou riešte i potrebu sviatosti zmierenia veriacich. Školy sú ešte otvorené, prebieha vyučovanie. Pokiaľ sa len bude dať, venujte dôležitú pozornosť vyučovaniu náboženstva. Cez to, čo komunikujete deťom pri ohlasovaní evanjelia, sa aj do rodín dostáva Boh! S láskou dobrého pastiera pamätajte na všetkých vám zverených, osobitne na chorých a na tých, ktorí sa o nich starajú. Čo sa týka „dušičkového“ času, čakáme na odpoveď z Penitenciarie z Ríma, ako bude stanovená náhrada doterajších podmienok na získanie odpustkov pre duše v očistci,“ uviedol biskup Stolárik.

V liste pripomína, aby kňazi naďalej pokračovali v modlitbe posvätného ruženca s úmyslom za zastavenie koronavírusu a „iných vírusov, ktoré zabíjajú dušu; za ochranu pred nákazou, za chorých; za lekárov a zdravotníkov i všetkých, ktorí sú zapojení do tohto zápasu; za celé Slovensko, aby sme aj z tejto skúšky vyšli duchovne posilnení. V dôvere tiež prosme, aby sme vianočné sviatky mohli spoločne sláviť v našich kostoloch. Duchovne zjednotení v spoločnej modlitbe posvätného ruženca, každý večer o 19,30, predkladajme Pánovi uvedené i ďalšie úmysly, a prosme Rožňavskú Pannu Máriu, sv. Jozefa, sv. Jána Nepomuckého, sv. Neita i sv. Jána Pavla II., aby sa za nás prihovárali. Celej diecéze a všetkým zjednoteným v modlitbe udelím vždy na záver modlitby svoje požehnanie,“ uvádza biskup Stolárik.

J. Babjak: Vyzval kňazov, aby otvorili chrámy na adoráciu pre veriacich

Prešov 14. októbra (TK KBS) Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ poslal pastiersky list kňazom a veriacim Prešovskej archieparchie, ktorý dnes čítali počas liturgií vo všetkých chrámoch. V liste vladyka Babjak vyzval všetkých kňazov, aby sa postarali o to, aby chrámy vo farnostiach boli celý deň otvorené, aby eucharistický Ježiš Kristus bol dostupný k adorácii pre všetkých veriacich, pretože aj keď sa veriaci nemôžu zúčastňovať na svätej liturgii, modliť sa a adorovať môžu. “Sám kňaz má ísť príkladom svojim veriacim. Preto povzbudzujem všetkých kňazov a rehoľníkov, aby svoje osobné modlitby a modlitby Cirkvi, čiže modlitby časoslova, vykonávali v chráme, aby boli povzbudením pre veriacich. Kňazov vyzývam aby žehnali, veľa žehnali, aby sa nebáli dávať ľuďom svoje požehnanie. Veď vďaka kňazskému požehnaniu sú poklady milosrdnej dobroty ukryté v Ježišovom Srdci vyliate do duší tých, ktorí sú rukami kňaza žehnaní,” zdôraznil vladyka Ján.

Prešovský arcibiskup metropolita tiež všetkých kňazov povzbudil, aby vyzývali svojich veriacich prichádzať do chrámu vo svojom voľnom čase cez deň na modlitbu pred Bohostánkom. “V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek. Preto nech vyhľadávajú Eucharistického Ježiša v Bohostánku všetci tí, ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš ich uzdraví zo všetkého zla, ktoré na nich dolieha,” napísal v pastierskom liste s tým, že veriacich v tomto mimoriadnom čase majú tiež povzbudzovať k osobnej modlitbe pred Eucharistickým Kristom v prvom rade za ukončenie šírenia pandémie.

Zákaz slávenia svätých liturgií však môže byť podľa Jána Babjaka SJ aj veľmi vzácny čas pre osobnú dôvernú jednotu s Ježišom, kedy sa môžeme naučiť ďakovať Bohu za jeho dary a milosti, odprosovať ho za svoje hriechy a slabosti a tiež ho prosiť o potrebné milosti pre seba i pre svojich blížnych. “Drahí bratia v kňazskej službe, povzbuďte veriacich, aby si so sebou do chrámu prinášali Sväté Písmo, aby čítali z neho a rozjímali nad Božím slovom. Tak môžu nadobudnúť veľmi vzácnu skúsenosť, keď sa môžu započúvať do slov Ježiša Krista a môžu nimi sýtiť svoju dušu. A mesiac október nás zvlášť vyzýva, aby sme sa modlili svätý ruženec najlepšie v rodinnom kruhu, alebo aj sami v chráme,” píše v liste vladyka Ján, ktorý všetkým zo srdca žehná, aby neklesali na duchu, ale naopak, využili k duchovnému dobru všetky duchovné prostriedky, ktoré môžu využiť k prehĺbeniu svojej jednoty s Pánom Ježišom.

Prevzaté z:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201015025

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201014043

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201015034

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás