ZMÄTOK MEDZI NÁBOŽENSKÝM POSTOJOM a MAGICKO-POVERČIVÝM POSTOJOM

✍️ Dario Betancourt v knihe Vstaň a choď píše: „Raz som navštívil obchod, v ktorom predávali náboženské predmety. Len čo som doň vstúpil, ako prvú vec som zbadal obraz Panny Márie ozdobený fosforeskujúcimi svetlami. Zablahoželal som majiteľovi obchodu k jeho veľkej úcte k Panne Márii, keďže mi on sám povedal, že ju vzýva a prosí o ochranu.

Keď som však odchádzal, všimol som si na dverách obchodu zavesený zväzok cesnaku s podkovičkou. Opýtal som sa obchodníka: ,Čo má znamenať toto?‘,To sú predmety, aby sa mi darilo,‘ odpovedal muž. Znova som sa pozrel na obraz Panny Márie a povedal som mu: ,Prečo ju tu potom máš?‘,Aby som si pritiahol a získal viac šťastia,‘ odpovedal mi.“

✝️ Koľkí kresťania majú v sebe zmiešaninu posvätného s poverčivosťou bez toho, aby si uvedomovali absolútnu protichodnosť týchto dvoch vecí. Napríklad, nosia prívesky so znázorneniami alebo symbolmi kresťanskej viery, ktorými vyjadrujú príslušnosť k Cirkvi alebo osobitnú úctu k nej, spolu s červenou šnúrkou, rohami šťastia a amuletmi, či talizmanmi rôzneho druhu. Toto je forma poverčivého správania vychádzajúca z bežného života, ktorá tvorí zmýšľanie a konanie u mnohých.

🔮Magicko-poverčivé zmýšľanie je v človeku zakorenené vtedy, keď si myslí, že sa prostredníctvom určitých formúl, rituálov, gest, amuletov alebo talizmanov uchráni od nešťastia a privolá si šťastie; alebo že získa nezvyčajnú moc a vládu nad realitou, ktorá ho obklopuje.

ZMÄTOK MEDZI NÁBOŽENSKÝM POSTOJOM a MAGICKO-POVERČIVÝM POSTOJOM 1

✝️ Naopak, človek má náboženský postoj, keď verí v Boha, spolieha sa na Boha a dáva mu svoj život úplne a bezpodmienečne. S plnou dôverou a pokojom sa odovzdáva do Božej prozreteľnosti. Keď ho vzýva a prosí, nechce ho nikdy svojou modlitbou prinútiť alebo oblomiť, aby splnil jeho vôľu. Chce iba získať potrebnú milosť, aby prispôsobil sám seba tomu, čo chce Boh, pretože vie, že jeho skutočné dobro je plniť Božiu vôľu. Ako hovoria svätí: „Vôľa Božia je môj raj.“

✨ Teda podstatný rozdiel spočíva vo fakte, že nábožensky založený človek sa obráti pokorne na Boha a povie mu: „Nech sa stane tvoja vôľa“, zatiaľ čo človek s magicko-poverčivým založením, ktorý je plný seba samého, povie: „Nech sa stane moja vôľa.“

🔮 Povera je klamstvo a klamstvo nás robí otrokmi. Poverčivosť utláča a dusí, odkláňa nás od pravdy a ponára do temnoty. Pán Ježiš Kristus prišiel, aby oslobodil človeka od moci temnoty. Hovorí nám: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12) Zverme sa Kristovi a rázne zavrhnime magicko-poverčivé správanie, pozostatok pohanského kultúrneho pozadia, ktorý sa stále snaží prejaviť. Poverčivosť je veľký zdroj „znečistenia“ našej viery. Očistime našu vieru, odovzdajme sa Kristovi a on nám dá spoznať pravdu. A pravda nás oslobodí.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroj: Nebezpečenstvo mágie/Francesco Bamonte

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

ZMÄTOK MEDZI NÁBOŽENSKÝM POSTOJOM a MAGICKO-POVERČIVÝM POSTOJOM 2

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

podporte nás sdzr

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

3 Responses

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás