Zjavenia Panny Márie v Cuape 1980

V máji roku 1980 sa 49-ročnému kostolníkovi Bernardovi Martinezovi zjavila Panna Mária vo vidieckom prostredí Nikaraguy. Bernardo bol jednoduchý muž, ktorý neoplýval peniazmi ani vzdelaním. Pannu Máriu videl len niekoľkokrát, ale posolstvo, ktoré mu odovzdala, bolo vždy závažné.

A bol to práve ruženec, ktorý zohrával v zjaveniach hlavnú úlohu. Mária poučila Bernarda, aká dôležitá je denná modlitba ruženca, že sa ho má modlil nábožne, a vo videní mu zjavila aj pôvod tejto modlitby, o ktorom Bernardo dovtedy nič nevedel. Podobne ho zoznámila s pobožnosťou prvých piatich sobôt a povedala mu, aby sa ľudia modlili ruženec nielen v máji (ako bolo v tej oblasti zvykom), ale každý mesiac, každý deň. Zvlášť dôrazne zneli jej slová o tom, aká potrebná je modlitba ruženca v rodinách. Máriine posolstvá mali na Bernarda taký mocný vplyv, že pocítil túžbu stať sa kňazom. Po mnohých rokoch štúdia bol vysvätený v roku 1995 ako 64-ročný a kňazské povolanie verne vykonával do 59. roku, keď 30. októbra 2000 zomrel.

1. zjavenie – Pannu Máriu neteší, keď sa ľudia modlia ruženec uponáhľane a mechanicky

V prvom zjavení Panna Mária Bernardovi oznámila, že chce, aby sa ľudia modlili ruženec každý deň. Keďže ju údajne vôbec neteší, ak sa ho modlia mechanicky alebo uponáhľane, poradila Bernardovi i všetkým, aby sa ruženec modlili na pozadí úryvkov z Biblie. Nevediac, čo presne tým Mária myslí, Bernardo sa jej priznal, že ruženec nikdy nepovažoval za biblickú modlitbu. Poprosil Máriu, aby mu pomohla nájsť vhodné úryvky, a ona ho upriamila na niektoré miesta v Písme. Počas tohto zjavenia tiež dostal pokyn, aby obnovil pobožnosť prvých piatich sobôt, ktorú podľa Bernarda miestni kedysi verne vykonávali, ale časom sa na ňu zabudlo.

2. zjavenie – zástup modliaci sa ruženec

Pri druhom zjavení, 8. júna 1980, Mária Bernardovi ukázala históriu ruženca. Uprostred vízie mu povedala, aby sa pozrel na oblohu, a keď Bernardo zdvihol pohľad, pred jeho očami sa premietlo niečo ako film. Videl početnú procesiu svätých oblečených v bielom, ktorí radostne a krásne spievali. Na čele procesie kráčali raní kresťania, katechumeni a mučeníci, výjav, pri ktorom sa Mária spýtala Bernarda, či by aj on chcel byť mučeníkom. Bernardo si nebol istý, čo presne to znamená, a Mária mu vysvetlila, že mučeníkom je ten, kto položí život za vieru. Za procesiou mučeníkov prichádzal zástup svätých, ktorí boli tiež odetí do bieleho, ale v rukách niesli žiarivé ružence. Ich zrnká boli oslepujúco biele a vychádzalo z nich svetlo rôznych farebných odtieňov.

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Čoho bol Bernardo ďalej svedkom, zachytáva preložený text nižšie. Ide o jeho vlastné slová prevzaté zo správy, ktorú napísal na žiadosť miestneho biskupa:

„Jeden z nich [svätcov v bielom, ktorí kráčali v procesii] niesol obrovskú otvorenú knihu. Niečo z nej prečítal, kým ostatní počúvali, a potom nad tým v tichosti rozjímali. Zdalo sa, že sa modlia. Po chvíli tichej modlitby sa pomodlili Otčenáš a desať Zdravasov a ja som sa k nim pridal. Keď sa ruženec skončil, Panna Mária mi povedala: ‚Títo sú prví, ktorým som dala ruženec. Chcem, aby ste sa ho takýmto spôsobom modlili všetci.‘ Odpovedal som jej: ‚Áno, budeme.‘ Isté osoby mi hovorili, že tí svätci v bielom mohli byť dominikáni. Rehoľný rád s týmto menom nepoznám a za celý svoj život som nestretol ani jedného z jeho členov.
Potom som videl tretiu skupinu, v ktorej boli všetci odetí v hnedých habitoch. Týchto som rozoznal, pretože sa podobali františkánom. Tiež mali v ruke ruženec a modlili sa.

Keď po modlitbe prechádzali okolo mňa, Panna Mária sa mi opäť prihovorila: ‚Títo získali ruženec z rúk tých, čo ho do-
stali prví.‘ Potom prišla štvrtá procesia, oblečená podobne ako my [v bežných šatách] a taká veľká, že sa ani nedala porátať. V predošlých skupinách som síce videl mnoho mužov i žien, táto sa však počtom vyrovnala armáde a všetci mali v rukách ružence. Ich odev bol obyčajný, zastúpené boli všetky farby.“

Z historického hľadiska je tento záznam nesmierne dôležitý. Hoci sa v ňom svätý Dominik priamo nespomína, očividne je to on, kto na začiatku procesie nesie veľkú otvorenú knihu. Nenápadným spôsobom sa tak potvrdzuje zbožná tradícia. Vízia ale podčiarkuje aj fakt, že františkáni a všetci ostatní dostali ruženec práve od dominikánov. Celkovo teda platí, že Máriino zjavenie Bernardovi preukazuje pravdivosť zbožnej tradície a jej úplnú zhodu s ústnou tradíciou Cirkvi a so zápiskami pápežov a svätých.

Bernardo slúži omšu ako kňaz

Zdroj obrázkov: https://faithofthefathersapparitions.blogspot.com/2014/06/our-lady-of-nicaragua-our-lady-of-cuapa.html

Úryvok je z knihy 10 zázrakov ruženca od Donalda H. Callowaya. Zakúpiť si ju môžete na https://www.zachej.sk/produkt/35230/10-zazrakov-ruzenca/ Srdečne ju každému odporúčame!!!

Zjavenia Panny Márie v Cuape 1980 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás