Zbav nás Zlého, 1. časť – Prístupové cesty diabla (ešte voľné miesta!!!)

Trilógia seminárov “ Zbav nás Zlého “ pokračuje.

Už takmer 8 rokov prednáša  o.Jozef Maretta spolu so svojim tímom na seminároch Zbav nás Zlého.  Počas tohto obdobia prešlo seminármi viac ako dvetisíc  účastníkov.

V prvej časti “Zbav nás Zlého – Prístupové cesty diabla” sa zúčastnení majú možnosť zoznámiť s taktikou a spôsobmi vnímania Zlého. Majú možnosť odhaliť pasce ako veštenie, špiritizmus, channeling. Spoznať čiernu, bielu a červenú mágiu. Zoznámiť sa s ponukou Zlého v oblasti závislostí, rôznych psychologických metód a falošnej duchovnosti, okultnej literatúry a hudby. Dozvedieť sa, čo spôsobuje prekliatie, aké druhy prekliatia existujú a akým spôsobom útočí diabol na našich najmenších –  deti. Logickým vyústením týchto tém sú rady, akým spôsobom sa môže človek pred takouto ponukou chrániť.

Seminár obohatí svojou účasťou a kázňou k téme o. Marián Kuffa.

Odpovede na nezodpovedané otázky si môžu účastníci vypočuť vždy na konci seminára. Z niekoľko stovák zozbieraných otázok sa po spracovaní a systematickom výbere pokúsime nájsť odpovede a ponúknuť ich v knihe. Naďalej platí možnosť kladenia otázok aj pre širokú verejnosť tu otazky.exorcizmus@gmail.com. Na tú istú adresu sa môžu obracať aj ľudia, ktorí majú problémy súvisiace s témou seminárov. Veľmi nás potešil aj fakt, že sme sa počas týchto rokov stretávali s množstvom radostných svedectiev. Rozprávali o duchovných obráteniach, o zlepšení fyzického zdravia, ba aj o odstránení zdravotných ťažkostí.   Niekoľko svedectiev nájdete dolu…

Registruj sa TU: REGISTRÁCIA

Zbav nás Zlého, 1. časť – ešte voľné miesta !!!
➡️ Seminár s otcom Jozefom Marettom
dátum: 16. – 18. október 2020
miesto: Hotel Javorná, Drienica č. 501, okr. Sabinov
☎️ bližšie informácie: Erik Zbiňovský, 0905 635 380, 0907 932 400
e-mail: zksilurus@gmail.com

➡️ Piatok 16. október 2020
17:00 hod. – organizačné pokyny
18:00 hod. – sv. omša
19:00 hod. – večera
20:30 hod. – prednáška
20:30 hod. – film

➡️ Sobota 17. október 2020
7:00 hod – ranná modlitba
8:00 hod. – raňajky
9:00 hod. – prednášky a dynamiky
13:00 hod. – obed
14:00 – 15:00 hod. – oddych
15:00 – 18:00 hod. – prednášky a dynamiky
18.15 – 19:00 hod. – večera
19.00 hod. – prednáška o. Marián Kuffa
20:00 hod. – sv. omša – kázeň o. Marián Kuffa
21:00 hod. – adorácia

➡️Nedeľa 18. október 2020
7:00 hod. – modlitba
8:00 – 9:00 hod. – raňajky
9:00 – 11:00 hod. – prednášky a beseda
11:00 hod. – sv. omša
12:00 hod. – posväcovanie predmetov
12:15 hod. – obed a odchod domov

PREDNÁŠAJÚCI:

ThDr. ICLic. PaeDr. Jozef Maretta,PhD.
Ing. Mgr. Marián Kuffa, DR.H.C.

Svedectvá účastníkov kurzu:

Svedectvo Zuzana z Prešova:

Ahojte, Erik a Beátka,
posielam Vám krátku spätnú väzbu:
S manželom Petrom sme sa v zúčastnili všetkých troch častí semináru Zbav nás zlého pod vedením otca Marettu a chceme vyjadriť veľkú vďačnosť Pánu Bohu za túto úžasnú skúsenosť. Len ťažko by sme sa mohli dostať k toľkému duchovnému poznaniu v tejto oblasti a k toľkým milostiam. O problematike účinkovania Zlého vo svete, o jeho metódach ani o spôsoboch, akými sa človek môže brániť pred jeho útokmi, sa v cirkvi bežne nehovorí a mnohí z nás nemajú ani len tušenie o tom, koľko utrpenia si spôsobujeme tým, že sa vedome či nevedome otvárame účinkom Zlého. Toto skľučujúce poznanie však u mňa mnohonásobne prevážila radostná skúsenosť nekonečnej uzdravujúcej Božej lásky a milosrdenstva a úžasná pravda o tom, že Ježiš Kristus je víťaz nad hriechom, smrťou aj nad Zlým. Krásna skúsenosť spoločenstva bratov a sestier z celého Slovenska, jedinečný humor aj hlboká duchovnosť otca Jozefa, obetavá duchovná služba otca Rastislava, nádherné modlitby a chvály sprevádzané kapelou Maranatha, obetaví organizátori Erik a Beátka … Nech Pán odmení všetkých, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii seminárov, nech rozmnoží dary, ktoré sme počas seminárov prijali, nech požehnaná toto dielo, aby sa tieto dôležité pravdy našej viery dostali ku všetkým, ktorí hľadajú Pravdu. Už teraz sa s manželom tešíme na ďalšie obohacujúce podujatia, ktoré prehĺbia náš vzťah k Bohu.
S láskou a vďačnosťou
Zuzana z Prešova.

ešte voľné miesta registruj sa TU: REGISTRÁCIA

Svedectvo Katky:

Nahmatala som si uzlinu v podpazuší. Lekári mali podozrenie na leukémiu.
Čo som prežívala, nebudem opisovať, lebo to nie je podstatné. Chcem sa podeliť o niečo nádherné, čo pre mňa urobil môj Pán.
V čase, keď som chodila po vyšetreniach sa konala aj 2.časť seminára Zbav nás zlého s o. Jozefom Marettom, na ktorý som bola prihlásená.
Mala som však problém sama so sebou, so svojími pocitmi a myšlienkami, nechcela som komunikovať s ľuďmi. Uzavrela som sa a chcela som byť sama. Iba moja kamarátka ma prehovorila aby som išla aspoň na jeden jediný deň na to stretnutie.
Sedela som na ňom, vnímala som ľudí iba tak na polovicu, moje myšlienky sa motali okolo toho čo bude ďalej ak,…
Myslela som na to, čo bude s mojou dcérou, a ako veľmi ju ľúbim a ona ma možno bude nenávidieť, lebo jej ostanú po mne iba dlžoby a keďže bývam v nájomnom byte, po ukončení zmluvy by jej už nepredĺžili nájom. Keď som sa bola informovať, povedali mi, že keby došlo k najhoršiemu, vysťahovali by ju, nikoho by nezaujímalo, že nemá kam ísť, že ešte potrebuje študovať 3 roky. Žiaľ, takto fungujú svetské pravidlá sociálnej pomoci núdznym.
Večerná adorácia bola nádherná, celú som ju preplakala, pred Sviatosťou Oltárnou sme sa zriekali zlých duchov a otec Maretta sa modlil nad nami. Pravdu povediac nevnímala som ani veľmi čo sa okolo mňa dialo, ponorila som sa do modlitieb.
Prišiel deň operácie, potom dlhé čakanie na výsledky, lekári boli opatrní, nechceli mi nič povedať, ešte ani rýchla biopsia sa akousi záhadou nedala urobiť pri operácii, výsledky z histológie meškali 10 dní…
Sedela som už po druhý krát v čakárni a čakala čo bude.
Keď ma zavolali dnu, lekár sedel za počítačom. Sadla som si oproti. Dvihol okuliare, usmial sa a povedal:“ Milá pani, môžete dnes oslavovať, výsledky sú negatívne.“
Rozplakala som sa od šťastia a povedala som: „Ďakujem.“
No lekár namietal:“To nie mne, poďakujte sa tomu hore, lebo sám som tomu neveril.“
Vtedy som si uvedomila, že som sa modlila a prosila, ale nedôverovala.
Dodnes sa hanbím za to, aká slabá bola moja viera v Pána.
A veruže som aj oslavovala. Hneď ako som vyšla z nemocnice, utekala som ku františkánom do bočnej lode, kde je každý deň vystavená Sviatosť Oltárna.
Kľakla som na kolená a oslavovala Pána za jeho lásku a milosrdenstvo.
Ďakovala a prosila o odpustenie za svoju slabú vieru.
CHvála Ti a sláva Pane Ježišu. Ďakujem Ti za všetko.
Účastníčka seminára Zbav nás zlého s otcom Jozefom Marettom.

Svedectvo Ondrej zo Spiša:

Postrehy a závery z ukončia trilógie seminárov ZBAV NÁS ZLÉHO
Na úvod chcem vzdať vďaku božej milosti, poďakovať sa všetkým z organizačného tímu a otcovi Jozefovi za umožnenie absolvovať tuto trilógiu seminárov.
Ak človek zažije dotyk božej lásky je to pre neho veľmi pekný pocit, ale po chvíli prídu problémy. Začne sa všemožne usilovať počúvať Boží hlas a chce plniť Božiu vôľu. Najčastejšie začne čítať Bibliu a venuje tomu veľa času, no nakoniec ostane úplne vyprahnutý ako na púšti.
Až po tejto skúsenosti, ak vytrvá začne si pomaly uvedomovať čo Ježiš priniesol pre nás hriešnikov, že vlastne prišiel na zem, aby nám dokázal ako nás Nebeský Otec miluje , že nás chce mať pri sebe a nemohol to inak dokázať iba tak, že konal skutky, ktoré dovtedy nik iný nevykonal t.j uzdravoval a oslobodzoval od zlého .
V jeden pekný deň ma Ježiš oslovilo skrze jednu božiu dcéru, ktorá absolvovala 1 časť seminára Zbav nás zlého, aby som ho absolvoval, že ma to určite obohatí na mojej ceste za ním. Ani som len netušil akú mala pravdu. Povedal som si, že nakoniec nič nestratím ak tam pôjdem. Oslovil som manželku a absolvovali sme celu trilógiu seminárov Zbav nás zlého.
Písať tu o tom čo sa na seminároch dialo by bolo na dlho a ja nechcem nikoho ochudobniť o to, čo tam zažije, preto iba v krátkosti napíšem, že úprimne veriaci človek tam spozná čo je to zlo, aké sú jeho formy, aby to mohol rozlišovať, akú stratégiu zlo používa a nakoniec je nádherne ukázane aj s praktickými cvičeniami ako sa tomu dá brániť a aké zbrane môže pri všetkej poslušnosti cirkvi kresťan používať aby porážal zlo.
Pár vlastných skúsenosti zo seminárov.
Som presvedčený, že 80% psychatrických a psycholologických pacientov je iba duchovne a emočne zranených, nesú si so sebou prekliatia rôzneho druhu a jediný, kto ich môže skutočne uzdraviť po každej stránke je JEŽIŠ skrze modlitbu za uzdravenie, alebo preťatie vplyvu predkov a pod. Potešili ma slova otca Jozefa, že Slovensko nie je na tom tak zle, lebo zo 100 prípadov ktoré u neho skončia je iba asi 8 až 10, ktoré potrebujú modlitby exorcizmu.
Veľmi prekvapený som však ostal, keď na začiatku 3 časti seminára otec Jozef v hlbokej pokore oznámil, že je už emeritný exorcista, teda neslúži už veriacim touto sväteninou. Ja som bol presvedčený, že emeritným sa stáva iba na vlastnú žiadosť . Podľa mňa je to obrovská škoda, nakoľko bol dlhoročným exorcistom s obrovskými skúsenosťami a darmi. Je pravda , že otec Jozef má aj choroby , ale kto ich nemá a práve ta choroba je podľa mňa trň v jeho päte, aby nespyšnel a bol milí Bohu. To čo sa tiahlo seminármi bola vždy myšlienka hlbokej pokory a poslušnosti, to sa nám otec Jozef snažil vštepiť do našich duší, inak nebudeme mať požehnanie.
Chcem odkázať všetkým, čo úprimné hľadajú Ježiša choďte a presvedčte sa aký dobrý je Pán.
No a tým , ktorí by snáď tomuto dielu nepriali chcem tiež odkázať. Nechajte všetkých čo sa podieľajú na tomto diele tak, lebo ak je toto dielo len výmyslom otca Jozefa a jeho pomocníkov Beatky a Erika, tak sa skôr alebo neskôr určite rozpadne, ale ak je za tým JEŽIŠ, tak mu nebudete môcť odporovať ani ho zničiť a aby sa nakoniec neukázalo že bojujete proti samému BOHU.
Ondrej zo Spiša.

Svedectvo Janka z Levoče:

Pozdravujem všetkých ľudí dobrej vôle. Práve sa skončil 3. kurz seminára Zbav nás zlého a jamanželom sa chceme podeliť  s tým, čo sme tam ako spoločenstvo  zažili.
Určite odporúčame každému, aby sa zúčastnil na tomto stretnutí. Naša nevedomosť nás zabíja, žijeme často v bludoch a poverách a ani nevieme, že robíme zle. 
Sme veľmi krehkí ľudia a často padáme, ubližujeme a ani o tom nevieme. Žiaľ, niektoré zranenia, ktoré spôsobíme, sprevádzajú našich blízkych celý život. Naopak, aj zranenia spôsobené nám  nás ovplyvňujú a zväzujú. A práve na týchto stretnutiach sme spoznávali, ako nezraňovať ostatných. My, rodičia, sme boli zhrození aj z toho, ako cez rôzne  hračky  dokonca ubližujeme našim deťom (nič to nemení na tom, že ich kupujeme z lásky k nim).  S vážnosťou sme boli upozornení na nevhodné textilné značky a hudbu, ktorá deti zväzuje.  Tak, ako na každú odreninu je mastička, aj na tieto bolestivé miesta  nám otec Jozef skrze Ježišovu uzdravujúcu moc ponúkol pomoc.  Vo veľa veciach v každodennom  živote sme po týchto kurzoch urobili zmenu, no zmenu sa snažíme uskutočňovať aj v myslení.
Veľkým povzbudením pre mňa bolo spoločenstvo úžasných ľudí. Už teraz som rozhodnutá, že 3. kurz si zopakujem ešte raz. Srdečná vďaka patrí aj Beátke a Erikovi, ktorí sa celý čas starali o našu pohodu.
 Janka z Levoče

ešte voľné miesta registruj sa TU: REGISTRÁCIA

ThDr. ICLic. PaeDr. Jozef Maretta,PhD.:

Ing. Mgr. Marián Kuffa, DR.H.C.:

ešte voľné miesta registruj sa TU: REGISTRÁCIA

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás