VZDÁVAME SA POŽEHNANIA ?

NIE !

Svätená voda.

                Pri vstupe do kostola a pri odchode z neho máme vo zvyku prežehnať sa svätenou vodou.  Viete prečo? Alebo sa stal z toho len akýsi návyk? Čo to vlastne svätená voda je a aké sú jej účinky?

                Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že sväteniny sú posvätné znaky, ktorými sa na orodovanie cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky a taktiež tieto sväteniny posväcujú rozličné okolnosti života. (KKC, 1998). Svätená voda má dvojaký význam – pripomína nám náš krst, kedy bol zmytý náš dedičný hriech. Druhým účinkom je, že Cirkev sa pri svätení vody prihovára za tých, ktorí budú používať svätenú vodu, aby ich Boh ochraňoval od všetkého telesného i duchovného nebezpečenstva. Zo skúsenosti Cirkvi a taktiež množstva svätých má svätená voda veľkú moc nad diablom. Diabol nemôže zniesť túto “čistú” vodu, pretože je úplne nečistý na celú večnosť. Je to pripomienka vody, ktorá vytiekla z Kristovho boku, čo je symbolom krstu, a pripomína tak deň porážky diabla – Kristovo ukrižovanie.  

Akú veľkú silu má v sebe svätená voda, ukázal Boh mnohými zázrakmi. Sv. Gregor píše, že istému človekovi sa zahojila zlomená noha, len čo sa jej dotkli sv. vodou, ktorú posvätil biskup sv. Fortunát. Theodoret píše, že na lúky a role, ktoré pokropil pustovník Afrenes, sa nedostala ani jedna kobylka, hoci tento hmyz vtedy pustošil kraje. Sv. Macedon oslobodil pokropením svätenou vodou jednu ženu od vlčej tmy. Sv. Ján Zlatoústy, uzdravil v Antiochii syna istej ženy Eulálie, ktorého tri razy pokropil svätenou vodou v podobe kríža. Sv. Monegund a Euzikius vyliečili svätenou vodou mnohých zo zimnice. (Crusader, 2016) Sv. Terézia z Avily, ktorá je jednou z najväčších svätých v dejinách Cirkvi povedala: „Z dlhoročných skúseností som zistila, že nie je nič ako svätená voda, čo by démonov zahnalo na útek. Utekajú tiež pred znamením kríža, ale vracajú sa; takže svätená voda musí mať veľkú silu. Často premýšľam o veľkom význame všetkého, čo Cirkev nariadila a je pre mňa veľkým potešením konštatovať, že slová Cirkvi sú také silné, že odovzdávajú svoju silu vode a odlišujú ju od vody, ktorá ešte nebola požehnaná.“

Ako zlorečenie, ktoré povedal Pán Kristus na figový strom, prinieslo stromu skazu, tak zase požehnanie Kristovo osoží všetkým veciam a jedlám, ktoré slúžia k dobru človeka, a to tým viac, keď o toto požehnanie Cirkev prosí už vtedy, keď svätí svätenú vodu.
A práve o toto požehnanie sme dnes v čase korona krízy prišli. Ako tomu pomôcť ? Veľmi jednoducho. Slovensky dohovor za rodinu ponúka všetkým farnostiam, ktoré sa aktívne zapájali do aktivít SDZR bezkontaktné dávkovače svätenej vody. Tie sa dajú umiestniť pri vchode do chrámu, veriaci sa tak budú môcť pred vstupom  do chrámu opäť prežehnať a zároveň tým dodržia všetky hygienické nariadenia v súvislosti s Covid 19. Pre tých, ktorí nám potvrdia záujem ich bezplatne zabezpečíme.

Zároveň vyzývame všetkých veriacich na Slovensku, aby pomohli svojím farnostiam a takýto prístroj do farnosti zakúpili. Jeho cena sa pohybuje od 15 do 100 eur. Na internete je ich dnes už niekoľko, stačí len zadať výrazy ako „dávkovač mydla bezdotykový so senzorom“ senzorový dávkovač dezinfekcie“ a podobne.Prečítajte si recenzie a hodnotenie výrobcu, či predajcu, aby ste nekúpili niečo nekvalitné.
Malá hmotná investícia povedie k veľkej milosti duchovnej.

e-mail: SlovenskyDohovorZaRodinu@gmail.com

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás