Vyhlásenie SDZR k stanovisku arcibiskupa Oroscha ku knihe “ Láske sa treba učiť „

Názov knihy “ Láske sa treba učiť „, ktorá je určená pre deti predškolského a ranného školského veku, je veľmi dobrý. Celý život sa učíme láske a spočinúť v Láske, pretože Boh je láska. Autori tejto knihy, ale deformujú lásku a jej jednú časť – eros – podsúvajú deťom vo veku, v ktorom sa majú spoločne hrať, tešiť z prítomnosti otca, mamy a kamarátov. Celé dejiny boli národy schopné hovoriť o rôznych podobách lásky vhodným spôsobom. Ale nikde, až po súčasnosť sa nestretávame s tým, aby tento druh lásky (eros) bol prezentovaný deťom.

Podporujeme o. arcibiskupa Oroscha v prezieravom a zodpovednom rozhodnutí nepovoliť knihu a jej propagáciu. Vnímame, že toto rozhodnutie spravil po dôkladnom preskúmaní kníh a komunikácii s odborníkmi na detskú výchovu.

Zároveň upozorňujeme na fakt, že tak eticky a výchovne citlivé knihy tradične mávali imprimatur, čo pri tejto knihe chýba.
Kniha vyvoláva protichodné reakcie zodpovedných. Veríme, že vydavateľ vydal knihu s najlepším záujmom a preto bude akceptovať požiadavku o zastavenie šírenia tohto titulu. Je potrebné, aby prebehla diskusia a sporné časti knihy, ktoré môže pomýliť, alebo byť nesprávne interpretované, boli zmenené.
V časoch, keď na katolíkov útočia aj v štátoch, kde je katolícka cirkev historicky ukotvená, môže byť takáto chyba vo vlastných radoch, ďalším náročným a bolestivým precedensom.

Erik Zbiňovský – koordinátor SDZR

Súvisiace články:
Vyhlásenie trnavského arcibiskupa ku knihe “Láske sa treba učiť
Arcibiskup Orosch zakázal používať knihu pre deti: “Láske sa treba učiť”, ktorú už stihli propagovať kresťania

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás