Vyhlásenie SDZR k stanovisku arcibiskupa Oroscha ku knihe “ Láske sa treba učiť „

Názov knihy “ Láske sa treba učiť „, ktorá je určená pre deti predškolského a ranného školského veku, je veľmi dobrý. Celý život sa učíme láske a spočinúť v Láske, pretože Boh je láska. Autori tejto knihy, ale deformujú lásku a jej jednú časť – eros – podsúvajú deťom vo veku, v ktorom sa majú spoločne hrať, tešiť z prítomnosti otca, mamy a kamarátov. Celé dejiny boli národy schopné hovoriť o rôznych podobách lásky vhodným spôsobom. Ale nikde, až po súčasnosť sa nestretávame s tým, aby tento druh lásky (eros) bol prezentovaný deťom.

Podporujeme o. arcibiskupa Oroscha v prezieravom a zodpovednom rozhodnutí nepovoliť knihu a jej propagáciu. Vnímame, že toto rozhodnutie spravil po dôkladnom preskúmaní kníh a komunikácii s odborníkmi na detskú výchovu.

Zároveň upozorňujeme na fakt, že tak eticky a výchovne citlivé knihy tradične mávali imprimatur, čo pri tejto knihe chýba.
Kniha vyvoláva protichodné reakcie zodpovedných. Veríme, že vydavateľ vydal knihu s najlepším záujmom a preto bude akceptovať požiadavku o zastavenie šírenia tohto titulu. Je potrebné, aby prebehla diskusia a sporné časti knihy, ktoré môže pomýliť, alebo byť nesprávne interpretované, boli zmenené.
V časoch, keď na katolíkov útočia aj v štátoch, kde je katolícka cirkev historicky ukotvená, môže byť takáto chyba vo vlastných radoch, ďalším náročným a bolestivým precedensom.

Erik Zbiňovský – koordinátor SDZR

Súvisiace články:
Vyhlásenie trnavského arcibiskupa ku knihe “Láske sa treba učiť
Arcibiskup Orosch zakázal používať knihu pre deti: “Láske sa treba učiť”, ktorú už stihli propagovať kresťania

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás