Vyhlásenie katolíckych kňazov k poslancom NR SR ohľadom návrhu zákona zlepšujúceho potratový zákon

Vyhlásenie katolíckych kňazov k poslancom NR SR ohľadom návrhu zákona zlepšujúceho potratový zákon 3Pre veriacich katolíkov je umelý potrat úmyselné a chcené zabitie nevinného a bezbranného dieťaťa. Je to zlo samé v sebe, ktoré nedokážu ospravedlniť žiadne okolnosti. Neexistuje dôvod, pre ktorý by sa dalo ospravedlniť napomáhanie takémuto zlu, alebo jeho nezabráneniu. Nevyužitie príležitosti hlasovať za zlepšenie potratového zákona je porušením vážnej povinnosti kresťana katolíka a zanedbaním dobrého.

Evangelium Vitae nášho milovaného svätého pápeža Jána Pavla II. jasne hovorí, že umelý potrat a eutanázia sú zločinmi, ktoré žiaden ľudský zákon nemôže uznať za prípustné. Zákony, ktoré tak robia, nielenže vôbec vo svedomí nezaväzujú, ale stavajú človeka pred vážnu a konkrétnu povinnosť postaviť sa proti nim na základe námietok svedomia. „Tak vnútorne nespravodlivý zákon, akým je zákon pripúšťajúci potrat a eutanáziu, nemožno nikdy použiť ani sa zúčastňovať na vytváraní verejnej mienky v prospech takéhoto zákona, ani ho podporiť hlasovaním. „Aj keď zákony nie sú jediným nástrojom, ktorým je možné brániť ľudský život, predsa majú najväčší a často tiež najzávažnejší význam, lebo formujú myslenie a správanie človeka.“

Vyzývame všetkých poslancov Národnej rady SR, aby sa hlasovaním postavili za život nenarodených detí. Dobrý zákon je potrebné podporiť bez ohľadu na osoby. Nech Boh požehná každé dobré dielo, ktoré zachráni nevinné deti.

 1. PaedDr. ICLic. Jozef Maretta, PhD.
 2. Mgr. Marián Kuffa, dr. h. c.
 3. Pavol Hudák – rektor Domčeka Anny Kolesárovej
 4. Dušan Škurla
 5. Emil Šafár, SDB
 6. Peter Tomša, OFMCap
 7. Benjamín Kosnáč
 8. Felix Tkáč, OFMCap
 9. Ján Mikuláš Bohdal, OFM
 10. Stanislav Ladislav Baláž, OFM
 11. Jozef Róbert Chabada, OFM
 12. Peter Ginepro Barok, OFM
 13. Ľudovít Gabriš – farár Červený Kameň
 14. Vladimír Nemec – školský kaplán Prešov
 15. Štefan Kaňuk – školský kaplán Prešov
 16. PaedDr. Mgr. art. Peter Dufka, PhD., SJ
 17. František Mašek – farár Krškany
 18. Ivan Hupka – farár Brezno – Mazorníkovo

(K výzve sa môžu pridať aj ďalší kňazi mailom na info@slovenskydohovorzarodinu.sk ďalší podporujúci budú po overení údajov a spracovaní zverejnení na stránke www.slovenskydohovorzarodinu.sk)

 Aktualizované 27.6.2018

Po zverejnení sa k vyššie uvedeným iniciátorom vyhlásenia  pripojilo viacero ďalších kňazov:

 1. Branislav Babjak, kaplán Trebišov
 2. Ján Bittšanský – kaplán Žilina – Vlčince
 3. Jozafat Jozef Brigan Opus J.S.S – administrátor Ratkovská Lehota
 4. Ing. Miroslav Čajka, CSsR
 5. Filip Čierny, OFM
 6. Mgr. ThLic Daniel Dian, šéfredaktor Duchovného pastiera
 7. Michal Galmus, správca gr. kat. farnosti Hostovice
 8. o. Jozef Halčin, výpomocný duchovný Žakovce
 9. Jozef Harvan, kaplán Žakovce
 10. Ľubomír Hlad
 11. Milan Hvizdoš
 12. Peter Jambor, archivár Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov
 13. Ignác Juruš
 14. Marek Kaľata, správca gréckokatolíckej farnosti Svit
 15. Ing. Bc. p. Ján Kapistránsky Lazový OFM, magister postnovicov, Bratislava
 16. Ján Košiar
 17. PaedDr. Štefan Kopčák PhD , farár v Davidove
 18. Peter Labanič, správca gréckokatolíckej farnosti Nový Ruskov,
 19. Ján Macej, OFMCap
 20. Jozef Mačejovský, gréckokatolícky výpomocný duchovný farnosti Žakovce
 21. Peter Mášik, farár Luky
 22. Marián Meňuš, farár v Štefanove
 23. Dušan Mesík, správca farnosti Čerín
 24. Martin Michalíček, PhD.
 25. Pavol Gabriel Prievalský, OFM – pastoračný kňaz, Prešov (Páter Gabriel)
 26. o. Matej Raduch, výpomocný duchovný Žakovce
 27. PaeDr. Peter Rúčka PhD., správca farnosti Šulekovo
 28. Rudolf Schuster, farár Krivá
 29. Marek Sitár
 30. Ján Sokol, J. E. Mons., Dr.h.c., emeritný trnavský arcibiskup
 31. Gabriel Székely PhD, archivár Gréckokatolíckeho biskupstva Prešov
 32. Jozef Spišák, farár Hankovce
 33. Jozef Sukeník OFM Conv.
 34. Roman Šemrák, farský administrátor vo Važci
 35. Peter Tirpák, farár Medzev
 36. Frank Vandegehuchte, MSC, belgický misionár pôsobiaci na Slovensku
 37. Slavomír Zahorjan, správca farnosti Snakov
 38. Martin Zlacký, vikár Humenského gréckokatolíckeho vikariátu
 39. Michal Bučko, administrátor gréckokatolíckej farnosti Žakovce
 40. Rastislav Višňovský, farár gréckokatolíckej farnosti Levoča
 41. Pavel Kaminský, farár Košice – Krásna
 42. Pavel Jombík, administrátor Choryně /ČR/
 43. Ján Žákovic SchP, Trenčín
 44. Peter Šantavý, správca kostola Bratislava – Podhradie
 45. Jozef Mihalko, farár Košická Belá
 46. Martin Majda, Spišská Kapitula
 47. Pavol Drdák, kaplán Svit
 48. Pavol Imrich, gr.kat. kaplán pre stredoškolskú internátnu mládež pre Košice – Západ.
 49. rehoľný brat Richard Jombík, sac. OH, prior Bratislava
 50. Mons. Gabriel Ragan, Košice
 51. Pavol Pribula, administrátor farnosti Bacúch.
 52. Martin Ferčák, farár Malčice
 53. Štefan Novanský, administrátor farnosti Gáň
 54. ThLic. Peter Šimko, farár Smolenice
 55. Martin Mati, duchovný správca na Katolíckej strednej pedagogickej škole v Košiciach
 56. Zdenko Tkáčik, farár Koválov
 57. Milan Grossmann, CM, kaplán Bratislava-Prievoz
 58. Jozef Mydla, SJ
 59. Mgr. Pavol Čurka, farár Semerovo
 60. Peter Šabo, školský kaplán Nitra
 61. Ján Holbík, farár Horná Ždaňa
 62. Ivan Špánik, nemocničný kaplán v Žiline

K výzve sa pripojil aj duchovný Evanjelickej cirkvi a.v.

81. Stanislav Baloc, evanjelický farár, Štrba

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás