Víťaz nad Luciferom. Nový dokumentárny film o archanjelovi Michalovi

O mimoriadnom postavení archanjela Michala, jeho úlohách, ale aj jemu zasvätených miestach diskutujú v novom dokumentárnom filme teológovia i ďalší odborníci. Strhujúce svedectvá majú podnietiť k zamysleniu sa nad najvážnejším bojom v dejinách ľudstva – bojom, v ktorom sa zápasí o dušu každého človeka.

„V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa: Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe.“ Trailer začína slovami z knihy proroka Daniela (12, 1) a diváka takto uchvacuje do duchovnej drámy, ktorá trvá od pádu prvých anjelov a bude trvať do konca sveta. Optikou duchovného boja predkladá film nielen cirkevnú históriu, ale aj architektúru a umenie kresťanskej kultúry, ktorú najslávnejšie knieža nebeského vojska dodnes značne ovplyvňuje.

Najmocnejší archanjel

Hebrejské meno מיכאל – Michael sa z hebrejčiny prekladá: Kto (je) ako Boh. Z jeho mena implicitne vyplýva, že Bohu sa nemôže rovnať nikto a nič. V anjelskej hierarchii má osobitné víťazné miesto. Je najmocnejším rytierom a najsilnejším spojencom v boji proti zlu, pokušeniam a duchovným nástrahám.

Prisudzujú sa mu najmä štyri symbolické prvky. Váhy sú atribútom, ktorými váži myšlienky a činy prechádzajúcich cez bránu smrti. Meč je symbolom konštruktívnej vojny a vykúpenia. Pancier predstavuje neochvejnú vieru v Boha, ktorá nedáva priestor pre pochybnosti. Ako vodca Božej armády sa často zobrazuje aj so štandardou s krížom, symbolom anjelov verných Bohu.

Silu tohto veliteľa armády anjelov opisuje kniha Zjavenia: „Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý;zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.“ (Zjv 12, 7 – 9).

Zo Svätého písma je zjavné, že medzi jeho hlavné úlohy patrí bojovať proti satanovi a jeho druhom a zachraňovať duše veriacich z ich moci. A to zvlášť v hodine smrti, keďže duše zosnulých sprevádza pred Boží súd. Ďalšou jeho úlohou je ochraňovať cirkev, ktorej je aj patrónom. Bol prvým z anjelov, ktorému sa v cirkvi vzdávala liturgická úcta. Okrem iných je tiež patrónom rytierov, vojakov, policajtov, zomierajúcich a dobrej smrti. Jeho sviatok slávi cirkev 29. septembra spolu s archanjelmi Gabrielom a Rafaelom.

Víťaz nad Luciferom. Nový dokumentárny film o archanjelovi Michalovi 1

Pútač k novému dokumentárnemu filmu o svätom Michalovi. Foto: radio.bobola.church

Pomáha ľuďom víťaziť proti zlu aj dnes

Svätý Michal je vyobrazený aj v erbe Kyjeva. Už kniežatá Kyjevskej Rusi si vryli jeho vyobrazenie na svoje pečate. V hlavnom meste Ukrajiny je v rímskokatolíckom Kostole svätého Mikuláša uložená aj kópia sochy archanjela Michala z Gargana, posvätená pápežom Františkom. Prečo z Gargana?

V období križiackych výprav bola jaskyňa v Gargane povinnou zástavkou vojakov pred plavbou do Svätej zeme. Sú známe svedectvá o tom, ako archanjel Michal zachránil vojakov a pomáhal im v boji. Podľa starobylej tradície z piateho storočia sa v nej zjavil niekoľkým ľuďom. Svätému Vavrincovi, biskupovi zo Siponta, oznámil: „Ja som archanjel Michal, ktorý stojí stále pred Božou tvárou. Jaskyňa je zasvätená mne. Ja som si ju vybral a ja sám som jej bdelým strážcom. Tam, kde sa otvárajú skaly, môžu byť odpustené ľudské hriechy. O čo budete v modlitbe prosiť, bude vyslyšané.“ (Z knihy Archanděl Michael – Dynamický obhájce života, s. 80.) Archanjel uistil biskupa, že mor, ktorý mesto zasiahol, sa vyhne každému, kto sa bude modliť a s úctou nosiť kameň zo skaly v jaskyni. Kúsky z tejto skaly sú dodnes považované za relikvie archanjela Michala. Odvtedy je svätá jaskyňa v Monte Sant’Angelo uctievaná ako „brána nebies“ či „nebeská bazilika“. Svätyňu dodnes spravujú poľskí bratia michaeliti. Ide o metropolu archanjelovej úcty na Západe.

Ďalším významným pútnickým miestom je svätyňa Mont-Saint-Michel v Dolnej Normandii vo Francúzsku. Podľa legendy sa v roku 708 biskupovi, svätému Aubertovi z Avranches, zjavil vo sne archanjel Michal a nariadil mu postaviť na ostrove kaplnku. Tá bola neskôr pridelená benediktínom, ktorí tam založili kláštor svätého Michala. V súčasnosti toto tajomné miesto patrí do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. O tom, ako vyzerá tento fascinujúci komplex zvnútra, sme začiatkom roku priniesli reportáž Milana Hrabovského.

Známa je aj celá línia siedmich kláštorov svätého archanjela Michala. Podľa legendy pozdĺž nej svätý Michal viedol úderný boj proti diablovi. Patria sem kláštory: Skelling Michael v Írsku, St. Michael’s Mount v Anglicku, Mont-Saint-Michel vo Francúzsku, kláštor Sacra di San Michele v Taliansku, Santuario di San Michele Arcangelo v Taliansku, Monastier svätého archanjela Michala na gréckom ostrove Symi a kláštor Stella Maris v Haife v Izraeli.

Kult archanjela Michala

Úctu svätému archanjelovi Michalovi odporúčali viacerí svätci. Nezabudli pripomínať, že hierarchicky je nižšie ako Najsvätejšia Trojica a Panna Mária. Svätý Bonaventúra v De sanctis Angelis (629b.) uvádza, že Michalovou úlohou je vyjavovať ľuďom Trojicu: rieku života, žiarivú ako krištáľ, vyvierajúcu z trónu Boha a Baránka.

Františkáni si dodnes uchovali svoj tradičný štyridsaťdňový pôst ku cti archanjela Michala. Svätý František práve počas tohto obdobia dostal stigmy.

O svätomichalskej úcte na Slovensku svedčí množstvo chrámov zasvätených kniežaťu nebeského vojska. Veriaci alebo aj celé modlitbové spoločenstvá si ho volia za osobitného patróna a prosia o pomoc a ochranu. Medzi obľúbené modlitby patrí novéna, korunka či litánie k archanjelovi Michalovi. Vzývajú ho ako ctiteľa Najsvätejšej Trojice, ochrancu raja, vodcu izraelského ľudu, silu bojujúcej cirkvi, česť a radosť oslávenej cirkvi, svetlo anjelov, zástancu pravoverných, pomocníka kresťanov, nádej v čase smrti, najistejšiu pomoc, pomocníka v nebezpečenstvách, ochrancu od večnej smrti a útechu duší v očistci.

Modlitba s exorcizujúcou mocou

Trinásteho októbra 1884 na záver svätej omše mal pápež Lev XIII. videnie, v ktorom videl boj medzi cirkvou a satanom. Na základe toho zložil modlitbu a určil, aby sa ju ľudia modlili po takzvanej malej omši. Nachádza sa aj v rituáli exorcizmov De Exorcismis Et Supplicationibus Quibusdam z roku 1999. Modliť sa ju opakovane odporúčali viacerí pápeži.

Modlitba znie:

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Dokumentárny film o svätom archanjelovi Michalovi má premiéru 29. septembra 2022 v Portoriku, Poľsku a Veľkej Británii. Slováci si na film musia ešte počkať. Medzitým môžu vziať do rúk knihu s názvom „21 dní s Michalom archanjelom“, ktorá má podtitul „Modlite sa za svoje oslobodenie“. Jednotlivé kapitoly čitateľa sprevádzajú 21 dní a inšpirujú ho, ako zvíťaziť nad zlom vo svojom osobnom živote.

Kresťania sa nepochybne zhodnú, že uchádzať sa o ochranu svätého archanjela Michala, nie je nikdy zbytočné.

Prevzaté z: Denník Štandard

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás