Viac ako 80.000 občanov Slovenska vyzýva vládu, aby vzala späť podpis pod Istanbulským dohovorom!

Bratislava, 22.3.2019:Petičný výbor v spolupráci s odborníkmi na pomoc týraným ženám inicioval Petíciu Zastavme zlo z Istanbulu. Petíciu podpísalo viac ako 80 000 občanov, ktorí žiadajú vládu, aby vzala späť podpis pod Istanbulským dohovorom. Petícia vznikla ako súčasť cyklu prednášok Zastavme zlo z Istanbulu, ktoré organizuje Slovenský dohovor za rodinu (SDZR) získali veľký ohlas medzi verejnosťou.

Erik Zbiňovský  v mene Slovenského dohovoru za rodinu vyhlásil:  “Vyzývame vládu a parlament SR, aby urýchlene konala a  bezodkladne oznámila Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru. Dozrel čas, aby vláda rozhodla. Nemienime čakať, či iná ďalšia vláda predloží Istanbulský dohovor na ratifikáciu. Istanbulský dohovor bol podpísaný bez celospoločenskej diskusie vládou Ivety Radičovej a vyvolal vlny nesúhlasu a odmietania. Rešpektujeme, že Zuzana Čaputová Istanbulský dohovor podporuje, ale cítime sa byť ponížení keď hovorí, že Istanbulský dohovor je to symbol toho, ako sa dá táto téma zneužiť. Žiadame vládu a parlament, aby túto rozháranú situáciu upokojil a negoval účinky podpisu Istanbulského dohovoru.“

Pavol Vilček dodal: „Páni poslanci a ministri, pomôžte slovenským rodinám a vezmite podpis späť pod Istanbulským dohovorom.  Najviac násilia sa totiž pácha mimo rodín. Výchova k rodinným hodnotám je najlepšou prevenciou násilia. Zodpovednosť, ktorú má vláda, aby oznámila Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru ostáva.”

Erik Zbiňovský doplnil: „Ukážte skutkom, že Slovenská republika je založená na hodnotách rodiny a manželstva, ako zväzku medzi mužom a ženou. Ukážte, že ústavnú ochranu  žien beriete ako vážny a úplný záväzok, ako to urobil pri Istanbulskom dohovore bulharský Ústavný súd. Ukážte, že si ctíte rovnosť mužov a žien, povinnosť advokátskej mlčanlivosti, právo rodičov na výchovu detí, rovné právo predkladať dôkazy pred súdmi ako to urobila Česká advokátska komora, keď sa postavila proti Istanbulskému dohovoru. Ukážte, že ste odborníci, ktorí dávajú prednosť vede pred ideológiou a vedia zodpovedne rozhodnúť, keď ich ľudia k tomu vyzvú.“

Kňaz Marián Kuffa uzatvoril: „Odmietame Istanbulský dohovor. Muž je muž a žena je žena, lebo sa takí narodili a nie preto, lebo sa takými cítia. Odmietame zavádzanie rodovej ideológie do škôl. Odmietame, aby sa naše deti učili tzv. nestereotypným rodovým roliam, odmietame prenikanie pseudovedy genderizmu, ktorú odmieta každý seriózny odborník. Žiaden výbor GREVIO nebude Slovákom ako suverénnemu národu schvaľovať, aké pohlavia a rody existujú. Veriacim to hovorí Boh, neveriacim je to jasné z prírody.“

Slovenský dohovor za rodinu zároveň oznámil, že v prípade, že sa parlament a vláda nebudú petíciou zaoberať, v zbieraní podpisov budú pokračovať.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás