V Poľsku sme videli útoky na kostoly, duchovenstvo aj domy sudcov Ústavného súdu

Je to už pár mesiacov, čo v Poľsku Ústavný súd rozhodol, že potraty na základe zdravotného postihnutia dieťaťa sú protiústavné. Po vynesení tohto rozsudku sa po celej krajine objavila vlna protestov, ktorá sa vyznačovala veľkou agresivitou. Útokom sa nevyhli ani chrámy. Situácia sa postupne upokojuje, aj keď sa sem – tam objavia nejaké protesty a prejavy násilia, či nenávistné prejavy voči katolíckej cirkvi. Rozprávali sme sa o tom s Dariuszom Mateckym.

Dariusz Matecki je poľský konzervatívec, predseda nadácie Stredisko monitorovania antipolonizmu, aktivista v oblasti prolife, či monitorovania antikresťanských aktivít. Je členom mestskej rady mesta Štetín, kde žije.

Spýtala som sa ho na pôvod jeho prolife aktivizmu, názory na jednotlivé verejné udalosti, ale aj na zmenu, ktorá sa v Poľsku udiala rozhodnutím Ústavného súdu, čo vlastne toto rozhodnutie v praxi znamená, ako je to v Poľsku so začlenením hendikepovaných ľudí do verejného života, ako prijal obrovské protesty a útoky, ktoré nasledovali po vyhlásení rozsudku, ale aj na to, čo by odporúčal všetkým, ktorí čelia útokom za svoje pro-life a konzervatívne postoje.

Už dlhšie spolupracujete v oblasti pro-life a verejne hájite práva nenarodených detí. Kedy ste sa začali vážnejšie zaoberať týmito aktivitami? Mali ste na začiatku nejaké vzory, ktoré vás inšpirovali, aby ste aj vy prispeli svojím hlasom v boji za deti, ktoré čelia tomu, že budú potratené?

Poľsko je krajinou s katolíckymi koreňmi. Iba v posledných rokoch sa zintenzívnila veľká kampaň, ktorá ide proti katolíckej cirkvi, sledujúc účel zasiahnuť Cirkev ako nositeľku konzervatívnych a tradičných hodnôt. Už kardinál Stefan Wyszynski povedal: „Ak prídu zničiť tento národ, tak začnú od Cirkvi.“ Myslím, že to platí stále, ak bude chcieť niekto zničiť tento národ, tak začnú Cirkvou, pretože ona je silou tohto národa. V EÚ vidíme dnes silný trend smerom k eliminácii národných štátov, bráni im však práve katolícka viera týchto štátov.

Čo sa týka vzorov v obrane života, tak ním bol politik Marek Jurek, ktorý pred rokmi rezignoval na funkciu zástupcu hovorcu Snemu na protest proti odmietnutiu myšlienky obrany počatého života. Za týmto jeho krokom muselo byť veľké odhodlanie.

Mojím vzorom je aj otec Tomasz Kancelarczyk, ktorý vedie nadáciu Little Feet Foundation v Štetíne (predtým Brotherhood Little Feet). Organizujú najväčší pochod za život v Poľsku, ale ich najdôležitejšou činnosťou je pomoc ženám v najťažších situáciách, ktorým hrozí potrat. Vďaka otcovi Tomkowi bolo pred smrťou zachránených nespočetné množstvo detí.

Moja katolícka viera len čiastočne súvisí s mojou vierou v obrane života. Som presvedčený, že ochrana bezbranných detí by mala vyplývať nielen z viery, ale aj z celého nášho systému hodnôt vrátane toho svetského – nesmieme pripustiť vraždy najslabších.

Aké sa vyvíjajú názory mladých ľudí a jednotlivých generácií na otázku ochrany nenarodených? Zžili sa Poliaci s tým, že aj nenarodené dieťa je treba chrániť?

Čoraz viac dnešných mladých Poliakov je ľavičiarov. Je to dôsledok vplyvu celebrít, ku ktorým je dnes ľahký prístup na internete, takpovediac bez rodičovskej kontroly. Je za tým tiež vplyv videoplatforiem, kde sa dosť agresívne propaguje liberálny obsah.

Pravica prehrala boj o kultúru, ktorej dnes vládnu neomarxisti a týmto spôsobom indoktrinujú deti a zvyšujú ich rebéliu. Je to uskutočnením vízie talianskeho komunistického teoretika Antonia Gramsciho, ktorý povedal, že oblasť kultúry má vplyv na prijaté rozhodnutia a kroky. Tvrdil, že cesta k zmenám nevedie cez revolučné obraty, ale vyžaduje si dlhé obdobie vytvárania kultúrnej hegemónie – spoločnej platformy predstáv a myšlienok, ktoré spájajú intelektuálov s ľuďmi. Dnes sa to deje pred našimi očami.

Môžeme pozorovať globalizáciu ľavicového správania a vidíme, ako sa hnutia BLM alebo Antifa presadzujú na európskej pôde.

Aká je situácia v poľských médiách? Vystupujú za či proti prolife zákonom a iniciatívam?

Do roku 2015 bola väčšina médií pôsobiacich v Poľsku v rukách extrémnej ľavice. Dnes sa situácia pomaly obracia. Po voľbách, ktoré v 2015 vyhrala PiS, sa verejnoprávne médiá dostali do rúk konzervatívcom. Je to však len kvapka v mori liberálnych médií. Až donedávna patrili prakticky všetky miestne médiá v Poľsku nemeckej Polska Press, ktorá mala obrovský vplyv na formovanie verejnej mienky a vyzývala na potratové protesty, čo vyvolalo nenávisť voči katolíckej cirkvi.

Väčšina webových stránok pôsobiacich v Poľsku je stále ľavicová a odsudzuje prolife iniciatívy, katolícke iniciatívy a zosmiešňuje ľudí s tradičným presvedčením.

Môže Poľsko pomáhať iným krajinám a celej EU na jej ceste k vyššej úcte k životu, rodine, manželstvu, rodičovstvu?

Bodaj by to tak bolo! Stále musíme však udržiavať našu spoločnosť v konzervatívnych hodnotách a rešpektovať ľudský život. Je treba pripomenúť, že v Poľsku boli potraty zavedené rukami Adolfa Hitlera a neskôr komunistami, že tieto zločinecké ideológie boli zodpovedné za smrť miliónov Poliakov vrátane poľských detí.

Na medzinárodnej scéne musí Poľsko klásť dôraz  na úctu k životu, rodine, manželstvu a rodičovstvu, pretože zdravá spoločnosť je tvorená pevným rodinným životom a manželstvom.

podporte nas - prispevky

Prečo si myslíte, že je stále taký silný pro-potratový prúd v spoločnosti?

Najskôr je potrebné sa pozrieť na financovanie organizácií podporujúcich potraty. Napríklad v USA v roku 2019 Planned Parenthood vyčlenilo 45 miliónov dolárov na sponzorovanie propotratových kampaní v roku 2020. Interrupčný chirurg je schopný zarobiť pre kliniku 30 – 40 tisíc dolárov za jedno sobotné ráno a popoludnie. Celkový ročný príjem potratového biznisu v USA je približne 1,3 miliardy dolárov, z toho financovanie z vládneho rozpočtu predstavuje približne 530 miliónov dolárov. Je potrebné sa pozrieť na to, ako ľavicové prochoice organizácie využívajú lobistov podporujúcich potraty.

Nedávno Ústavný súd v Poľsku, ako v jednej z mála výnimiek v EÚ, prijal rozhodnutie, ktoré bráni diskriminácii a chráni právo na život nenarodených detí aj v prípade, že ide o riziko, že to dieťatko bude hendikepované. Aká dlhá cesta viedla k tomu, že bol potrat detí na základe hendikepu uznaný za protiústavný? Kto prišiel s tým, že by sa mala ústavnosť takto vykonaných potratov preskúmať?

Článok 38 Ústavy Poľskej republiky sa týka zásady ochrany života a uvádza sa v nej, že „Poľská republika poskytuje každému človeku zákonnú ochranu života“. Návrh na preskúmanie takýchto potratov podali predstavitelia PiS.

Treba dodať, že rozsudok tribunálu Ústavného súdu sa bude vzťahovať aj na budúce zákony, ktoré by mohli v prípade víťazstva vo voľbách zaviesť ľavicové strany. Ak by chceli liberalizovať potratové zákony, museli by zmeniť Ústavu Poľskej republiky.

Medzi najrozšírenejšie genetické anomálie u ľudí patrí Downov syndróm. Paradoxne, tento syndróm patrí vo svete medzi najčastejšie príčiny, pre ktoré sa rodičia rozhodnú ísť na potrat. Váš kolega je známy svojím bojom za práva detí s DS, sám má synčeka s DS, mám na mysli europoslanca Patryka Jakiho. Je potrebné viac začleniť viacerých rodičov detí s DS do antipotratového boja? Existujú štatistiky o tom, koľko detí s Downovým syndrómom, alebo s iným hendikepom, sa v Poľsku ročne narodí a koľkým je alebo bolo zabránené narodiť sa?

Patryk Jaki je politikom Solidarnej Polski, teda strany, ktorej som aj ja členom. Spolu so stranou PiS dve obdobia tvoríme vládnu väčšinu. V roku 2014 sa mu narodil syn Radoslaw s Downovým syndrómom. Od začiatku ukazuje, že rovnako ako iné deti aj tieto môžu byť obklopené veľkou láskou. Patryk má miliónový dosah na sociálnych sieťach, kde ukazuje proces výchovy malého Radka, a súčasne rozvíja empatiu v Poliakoch voči hendikepovaným ľuďom. Ukazuje, že sú rovnocennou súčasťou našej spoločnosti.

V roku 2019 bolo v Poľsku vykonaných 1 116 legálnych potratov (pozn: Poľsko má 38 miliónov obyvateľov; na 5,5 miliónovom Slovensku ich bolo viac ako 7 100). Spomedzi nich sa Downovho syndrómu týkalo 271 prípadov bez ďalších iných sprievodných diagnóz. V 174 prípadoch bola pridružená aj iná diagnóza k DS. V ďalších 200 prípadoch boli dôvodom mnohopočetné orgánové poškodenia.

Aktivizmus za život mnohí považujú za vec katolíckej viery, no postupne sa do prolife aktivít zapájajú aj ateisti, ktorí potrat považujú za antivedecký a neľudský. Po rozhodnutí poľského Ústavného súdu vyšli do ulíc mnohí takzvaní aktivisti za práva žien, ktorí si myslia, že takéto rozhodnutia sú dôsledkom vplyvu cirkví. V čom vidíte problém vy osobne, pokiaľ ide o verejné vnímanie otázky potratu? Myslíte si, že je spoločnosť dostatočne informovaná a vzdelávaná vedeckými faktami v tejto oblasti? Z vlastnej skúsenosti viem, že mnoho ľudí nemá ani tušenie, ako vyzerá dieťa a už vôbec nie ako potrat prebieha. Myslíte si, že by bolo vhodné robiť väčšiu osvetu? Čo je potrebné robiť lepšie z vášho pohľadu?

Predovšetkým veľa žien, ktoré vyšli po vynesení rozsudku Ústavného súdu do ulíc, bolo zatiahnutých do politickej hry organizátoriek týchto demonštrácií, ktoré si chceli na propotratových protestoch urobiť politickú kariéru.

Potom sme videli, s kým máme do činenia. Po Poľsku prebehla vlna ľavicového násilia vrátane devastácie katolíckych kostolov, miest náboženských bohoslužieb, útokov na duchovenstvo či domy politikov či dokonca sudcov Ústavného súdu. Z týchto žien sa vylievala veľká nenávisť podnecovaná politikmi súčasnej opozície , na čele s Donaldom Tuskom.

Veľa z týchto žien si myslelo, že rozsudok tribunálu zakazuje potrat aj v prípade ohrozenia života ženy, čo je falošná informácia.

Po prijatí uznesenia o protiústavnosti potratov na základe hendikepu prišla vlna protestov a vandalizmu voči katolíckej cirkvi. Rátali ste s takouto reakciou, alebo vás to prekvapilo?

To by malo všetkých prekvapiť. Ukázalo to, že opozícia nemá žiadne zábrany pri pokusoch o prebratie moci, a to ani prostredníctvom sociálnych nepokojov. Ukázali sme však, že nedovolíme, aby boli naše miesta náboženských bohoslužieb zničené, na obranu cirkví sa postavili nielen katolíci. Aj ja som stál so skupinou niekoľkých desiatok ľudí pred svojím kostolom, boli sme pripravení brániť ho pred fyzickým útokom. V našej spoločnosti musia konzervatívci preukázať, že sa nebudú báť ľavicového nepokoja, davu, ktorý si s vulgárnymi slovami na perách myslí, že môže všetko.

Moja nadácia Stredisko monitorovania antipolonizmu spolu s naším priateľským združením Fidei Defensor zaslala stovky oznámení o možnosti spáchania trestného činu prokuratúram po celom Poľsku. Je potrebné dôsledne stíhať všetkých, ktorí v tom období spáchali trestné činy.

Byť zástancom práv nenarodených detí znamená byť pripravený na všetky možné útoky. Problémom je väčšinou nenávistný a agresívny slovník zo strany ľudí, ktorí sú za potraty. Vy si však zachovávate slušnosť. Ako sa vám to darí? Stáva sa vám niekedy, že sa aj vás tieto útoky dotknú? Čo by ste odporučili ľuďom, ktorí bránia deti v lone matky a musia čeliť podobným útokom?

V Štetíne boli na stenách opakovane nakreslené vulgárne nápisy s mojím menom, neustále na mňa útočia ľavicové, celonárodné médiá, útočí na mňa aj opozičná strana Občianska Platforma či mimovládne organizácie, ktoré sa venujú kampani proti konzervatívnym politikom. Zároveň sa nás snažia predstavovať ako „fašistov“, „neprajníkov“.

Musíte byť tvrdý a nevzdávať sa. Musíte sa riadiť tým, čo vám hovorí svedomie. Bojovať za svoje pravdy a to dokonca aj na súde. Bol som napríklad prvý, ktorý doviedol Občiansku platfomu k verejnému ospravedlneniu sa na sociálnych sieťach. Ďalšie procesy prebiehajú.

Realizuje sa v Poľsku prieskum príčin, pre ktoré sa ženy rozhodujú ukončiť život svojho dieťaťa? Viete o prípadoch, kedy lekár prehováral rodičov na potrat, lebo si myslel, že bude mať bábätko zdravotnú komplikáciu a tento predpoklad sa nenaplnil?

Osobne poznám veľa prípadov, kedy lekár hovoril o poškodení dieťaťa či závažnej chorobe dieťaťa a navrhol potrat. V každom z týchto prípadov sa narodilo dieťa zdravé. Utrpenie rodičov, ktorí počuli túto diagnózu, a to prekvapenie a šťastie, keď sa dieťa narodilo zdravé, bolo neopísateľné. To, koľko životov mohlo byť ukončených v dôsledku zle stanovenej diagnózy lekára, sa asi nedozvieme.

Vráťme sa späť k deťom s hendikepom. Osobne mi príde veľmi pokrytecké zo strany niektorých známych osôb, ktoré verejne vystupujú ako zástancovia práv znevýhodnených, ale pokiaľ ide o právo na život týchto ľudí už od počatia, tak tam zastávajú opačný názor. Príčinou, prečo rodičia váhajú nad narodením potomka s hendikepom, býva, samozrejme, aj nedostatok informácií o rôznych diagnózach a neskorej intervencii, ale aj obava o budúcnosť ich potomka. Pritom podľa prieskumov napríklad u ľudí s DS platí, že 98 percent týchto ľudí je šťastných, len ich mrzí, že im spoločnosť ako taká nedáva šancu uplatnenia sa. Sú v Poľsku nejaké iniciatívy, ktoré zastrešujú uplatnenie sa handicapovaných ľudí na pracovnom trhu?

V Poľsku je veľa miest, kde sú zamestnaní ľudia so zdravotným postihnutím – myslím si však, že by malo existovať oveľa viac vládnych programov – podporovaných z fondov EÚ – ktoré by podporili integráciu a zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Pokrytectvo známych ľudí radšej nekomentujem. Verejné vyhlásenia mnohých poľských známych osôb sú pre mňa rakovinou, ktorá ovplyvňuje našu spoločnosť…

Rovnako, ako u nás, aj v Poľsku sa uskutočňuje pochod za život. Bude sa konať aj na tento rok? Má ešte zmysel, ak vaše zákony chránia už aj handicapované deti?

Tento rok sa, bohužiaľ, pochod neuskutočnil pre pandemické predpisy. Dúfam, že v roku 2022 budú tieto pochody najväčšie v histórii! Pozývame vás do Štetína na pochod za život!

Prevzaté z Denník Štandard

O tom čo sa udialo v Poľsku po sprísnení potratov si môžete prečítať tu:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás