Unikátna pomoc emeritného pápeža Benedikta XVI. pri vyháňaní diabla

Istý mexický kňaz, ktorý bol asistentom rímskeho exorcistu Gabriela Amortha po dobu štyroch rokov, nikdy nezabudne na prvý prípad autentického posadnutia. Týkal sa francúzskeho šľachtica Charlesa, ktorý sa začal cítiť zle počas duchovnej obnovy v Dijone, v Burgundsku (Francúzsko). Z nevysvetliteľných dôvodov sa dostával do tranzov a nič a nikto ho nemohol z tohto stavu oslobodiť.

V knihe Povolanie exorcistu (Professione esorcista v taliančine), autori o. Cesare Truqui a Chiara Santomiero, novinárka špecializujúca sa na oblasť a témy Vatikánu, vysvetľujú, ako exorcista nadviaže dialóg s predpokladanou obeťou zlého. Akonáhle sa preukáže, že prípad je skutočný – s vylúčením možnosti, že ide o striktne psychický alebo zdravotný problém – exorcista prostredníctvom modlitby a otázok zaväzuje diabla, aby sa prejavil kým je.

Taký bol prípad Charlesa – vysoko postaveného muža, šťastne ženatého otca jedného dieťaťa, ktorého Benedikt XVI. vyslobodil od diabla práve mocou modlitby. Hlas, ktorý vyšiel z tela posadnutého človeka, sa identifikoval: „Som knieža sveta.“ Arogantný a povýšenecký tvárou v tvár skúsenému exorcistovi Francescovi Bamontemu vyhlásil: „Ty pre mňa nie si žiadna výzva!“ „A kto potom? „spýtal sa exorcista. „Pápež alebo biskup,“ odpovedal pekelný hlas.

Charles bol normálny a úspešný muž z bohatej rodiny šľachtického pôvodu. V to ráno duchovných cvičení napadol nezvyčajnou silou jedného človeka, ktorý bol na obnove s ním. Chcel sa k nemu len priblížiť, no Charles ho napadol z obavy z reakcie na modlitbu. Prešiel nekonečnými stretnutiami s psychiatrami, odborníkmi a kňazmi. Nikto nemohol vysvetliť jeho situáciu. Jeho rodinu a príbuzných situácia veľmi znepokojovala. Otec Bamonte cítil, že prehral duchovnú bitku so satanom na bojovom poli Charlesovho trápiaceho sa tela, a tak sa poradil s otcom Gabrielom Amorthom, ktorý ho povzbudzoval, aby sa nenechal zmiasť alebo vystrašiť. Napriek tomu Satan trval na tom, že len pápež ho dokáže vyhnať z Charlesovho tela.

Charlesova situácia sa zhoršila. V dôsledku toho mu poradili, aby napísal priamo pápežovi Benediktovi XVI. List zaslal pápežovi prostredníctvom dôveryhodného kňaza do rúk sekretára. Odpoveď prišla o týždeň neskôr podpísaná tajomníkom pápeža Benedikta sľubujúc, že pápež sa pomodlí za posadnutého muža.

Benedikt XVI. obetoval omše na úmysel oslobodenia tohto človeka. Truqui hovorí, že o tri mesiace neskôr telefonoval otec Bamonte: „Otče, nebudeš mi veriť, ale myslím, že Charles bol oslobodený!“ Počas posledného exorcizmu začul z Charlesových úst výkrik slobody a on vstal šťastný.

Jediné vysvetlenie podľa Truquiho je silná modlitba pápeža, ktorá donútila Satana padnúť na kolená. Ukazuje sa, že Charlesovi rodičia, spísali s diablom zmluvu a ponúkli mu vlastné dieťa ako výmenu za moc a peniaze. S Charlesom obetovali aj jeho dvojča, ktoré však zomrelo.

Truqui, ktorý je dnes predsedajúcim počas každoročného kurzu o exorcizme a modlitbe za oslobodenie organizovanej Regina Apostolorum v Ríme opisuje, že počas prvého kontaktu s diablom nebol vystrašený posadnutím. Skôr to bolo poučné, aby mohol rozpoznať skutočnosť duchovného zla opísaného v evanjeliu.

Podobná epizóda, ktorá zahŕňala aj pápeža Benedikta XVI., sa stala v máji 2009 a opísal ju o. Gabriel Amorth sám v knihe Posledný exorcista (L’Ultimo esorcista v taliančine).

Pri tejto príležitosti nemecký pápež, ktorý sa 16. apríla dožil 91 rokov, pomohol uzdraviť dvoch posadnutých mladých mužov, Marca a Giovanniho. Oboch priviedli na námestie svätého Petra, pretože sa zdalo, že ich situácia sa nijako nelepší napriek modlitbám a rituálom exorcizmu. Počas generálnej audiencie, keď sa k nim priblížil v papamobile, začali mať kŕče a v očiach zvláštny pohľad.

Jeden z dvoch asistentov o. Amortha, ktorí sprevádzali mladých mužov, sa opýtali jedného z nich, Giovanniho, ako sa cíti. „Nie som Giovanni,“ zavrčal drsný hlas. Asistent nereagoval, vedel, že „iba exorcista môže hovoriť s diablom.”

Pápež vystúpil z auta a pozdravil dav. Posadnutí mladí ľudia sa triasli. Ozval sa výkrik: „Vaša svätosť, vaša svätosť, sme tu!“ Pápež sa obrátil k nim a pokojne ich pozoroval z diaľky, zdvihol ruku a požehnal im. Dvaja posadnutí muži pocítili obrovské chvenie a odhodilo ich tri yardy dozadu (cca 3 metre). Mladí muži začali plakať. Keď sa papamobil premiestnil, obaja sa vrátili k sebe.

V knihe, ktorú napísal so Santomierom, vysvetľuje Truqui, že diabol sa bojí Ježiša a Panny Márie – najmä Kristovej matky – ale že Lucifer zvlášť bojuje na zemi proti jedinej Cirkvi založenej Kristom.

Biskupi sú jediní, ktorí môžu posielať kňazov ako exorcistov na vykonávanie tejto špeciálnej služby. Týmto postupom oslobodzovania však dlhý čas pohŕdala veda a dokonca aj niektoré cirkvi, ktoré považujú posadnutosť za poveru a staromódnosť. To viedlo k nedostatku kňazov odborníkov v niektorých diecézach severnej Európy a iných častí sveta.

Podľa odborníkov v tejto oblasti, aby sme sa vyhli publikovaniu falošných prípadov posadnutia, ktoré podporujú tvrdenie, že posadnutie je v skutočnosti len mentálne alebo fyzické ochorenie, musíme mať na pamäti, že skutočné démonické posadnutie sa zriedka vyskytuje. Sante Babolin, ďalší uznávaný exorcista, poznamenáva, že v tisícoch prípadov, ktoré sa riešili v diecéze v Padove v Taliansku, iba málo – veľmi málo – bolo autentických posadnutí. V dôsledku toho ide o problém, s ktorým sa musí zaobchádzať s obozretnosťou, odbornosťou a diskrétnosťou.

Autor: Ivanka Paúrová

ZDROJ: https://modlitba.sk/?p=12398

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás