Tretie fatimské posolstvo – 5 prekvapivých odhalení Benedikta XVI.

sdzr panna maria

V dnešný deň 13. februára sa už tradične modlíme 24 hodinový nepretržitý ruženec naživo. Panna Mária sa vo Fatime zjavovala vždy 13. dňa v mesiaci a taktiež si priala, aby tento deň bol zvlášť slávený ako mariánsky. (Prečo to tak je sa môžete dočítať tu: Panna Mária – prečo sa zjavuje a chce aby sme sa modlili práve 13.? – Slovenský dohovor za rodinu (slovenskydohovorzarodinu.sk)) A práve 13. februára 2002 zomrela aj sestra Lucia z Fatimy – jedna z troch fatimských pastierikov, ktorá dostala za úlohu šíriť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pri tejto príležitosti Vám prinášame článok venovaný tretiemu fatimskému posolstvu. Konkrétne od nedávno zosnulého emeritného pápeža Benedikta XI.

V roku 2000 kardinál Joseph Ratzinger objasnil znaky a symboly nájdené v mariánskom zjavení z Fatimy

13. mája 2017 sme prežívali 100. výročie mariánskych zjavení vo Fatime v Portugalsku. Za uplynulé storočie ľudia na celom svete rozvinuli rôzne teórie, ktoré majú dešifrovať a vysvetliť skryté posolstvo troch „tajomstiev“ Fatimy. Sestra Lucia, najstaršia z troch pastierikov, povedala, že „interpretácia nepatrí k vizionárovi, ale k Cirkvi.“ Je na Cirkvi, aby interpretovala rôzne znaky a symboly Panny Márie z Fatimy, aby veriacim poskytla jasný návod na pochopenie toho, čo nám Boh chce odhaliť.

Cirkev to urobila presne v roku 2000, kedy kardinál Joseph Ratzinger, prefekt Kongregácie pre náuku viery, napísal zdĺhavý teologický komentár a výklad slávneho „tretieho tajomstva“.
Tu je päť prekvapivých odhalení, ktoré sa nachádzajú v „Treťom tajomstve“ Panny Márie z Fatimy, ako ju interpretuje kardinál Ratzinger (v súčasnosti emeritný pápež Benedikt XVI.).

„Pokánie, pokánie, pokánie!“

  1. „Kľúčovým slovom tejto tretej časti je trojitý výkrik: „Pokánie, pokánie, pokánie!“ Na začiatku evanjelia čítame: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15) Rozumieť znameniam čias znamená prijať naliehavosť pokánia – obrátenia – viery. Toto je správna odpoveď na tento okamih histórie, charakterizovaný vážnymi nebezpečenstvami načrtnutými v nasledujúcich slovách. „Ústredným posolstvom Panny Márie z Fatimy bolo „pokánie“. Snažila sa pripomenúť svetu potrebu odvrátiť sa od zlého a napraviť škody spôsobené našimi hriechmi. Toto je „kľúč“ na pochopenie zvyšku „tajomstva“. Všetko nám jasne poukazuje na potreby pokánia.

„Ohnivý meč!“

  1. Anjel s horiacim mečom, ktorého deti videli po ľavej strane Božej Matky pripomína analogické obrazy z Knihy zjavenia. Predstavuje hrozbu súdu, ktorý dolieha na svet. Perspektíva, že svet by mohol byť spálený v mori ohňa, sa dnes už vôbec nejaví ako číra fantázia. Sám človek vyhotovil svojimi objavmi ohnivý meč. Videnie potom ukazuje moc, ktorá odporuje ničiacej sile – jas Božej Matky a  z toho pochádzajúca výzva pokánie – pokánie – pokánie. Vízia zaznamenáva, že ohnivý meč vyhasol v kontakte s nádherou Panny Márie. Najsvätejšia matka má posledné slovo a jej žiara môže zastaviť akúkoľvek katastrofu.

„O budúcnosti nie je ešte rozhodnuté!“

  1. Dôležitosť ľudskej slobody človeka je veľmi zdôraznená: budúcnosť nie je nezmeniteľne stanovená a výjav, ktorý videli deti, vonkoncom nie je filmom anticipujúcim budúcnosť, na ktorom by sa už nič nedalo zmeniť. Celé toto videnie sa v skutočnosti deje len preto, aby priviedlo na scénu slobodu a zameralo ju pozitívnym smerom. Zmyslom videnia nie je teda ukázať film o nezmeniteľne stanovenej budúcnosti. Jeho význam je presne opačný: dať do pohybu sily zmeny na dobro.

Na rozdiel od všeobecnej viery, intenzívne vízie, ktoré udelila Panna Mária z Fatimy, nie sú náhľadom toho, čo sa stane. Predstavujú to, čo sa môže stať, ak nereagujeme na výzvu Panny Márie k pokániu a obráteniu srdca. Stále si zachovávame svoju slobodnú vôľu a podnecujeme ju, aby sme ju využili pre dobro celého ľudstva.

„Krv mučeníkov je semeno Cirkvi!“

  1. Záver „tajomstva“ je povzbudivé videnie, ktoré chce dejiny krvi a sĺz preniknúť uzdravujúcou mocou Boha. Anjeli zbierajú pod ramenami kríža krv mučeníkov a zavlažujú tak duše, ktoré sa približujú k Bohu. Kristova krv a krv mučeníkov sú vnímané spoločne: krv mučeníkov steká z ramien kríža. Ich mučeníctvo sa odohráva v solidarite s umučením Krista, stáva sa s ním jedno. „Dopĺňať v prospech Kristovho tela – Cirkvi – to, čo ešte chýba jeho utrpeniu“ (Kol 1, 24). Ich život sa stáva Eucharistiou, začlenením do tajomstva zrna, ktoré odumiera a stáva sa tak plodným. Je pravdou, že vízia obsahuje veľa utrpenia a nebezpečenstva, ale ono nie je márne. Cirkev môže v nasledujúcich rokoch veľa trpieť, a to by nemalo byť prekvapením. Cirkev prešla prenasledovaním už od ukrižovania Pána a naše utrpenie v súčasnosti bude mať len dobré účinky v budúcnosti.

„Ja som premohol svet!“

  1. „Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ Čo to znamená? Srdce otvorené Bohu, očistené uvažovaním o Bohu je silnejšie ako pušky a iné zbrane. Máriino fiat, slovo jej srdca, zmenilo dejiny sveta, pretože uviedlo na tento svet Spasiteľa, lebo zásluhou tohto ÁNO sa Boh mohol stať človekom v našom priestore a taký ostáva navždy. Zlý má moc v tomto svete, vidíme to a ustavične zakúšame. Má moc, lebo naša sloboda sa neustále necháva odvádzať od Boha. Ale odkedy má sám Boh ľudské srdce a tak obrátil slobodu človeka smerom k dobru, smerom k Bohu, teda sloboda rozhodnúť sa pre zlo nemá už posledné slovo. Odvtedy platia slová Písma: „Vo svete máme súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33). Fatimské posolstvo nás vyzýva dôverovať tomuto prísľubu. V blízkej budúcnosti môže dôjsť k utrpeniu, ale ak sa budeme pevne držať Ježiša a jeho matky, staneme sa víťazmi.

Zdroj: Aleteia, lifesitenews.sk

Natália Senderáková

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás