T.Zych, Ordo Iuris o Istanbulskom dohovore – z prednášok „Ohrozenie rodiny v sekulárnom štáte“

V pondelok 26.11.2018 sa v Quo Vadis v Bratislave konali prednášky na tému „Ohrozenie rodiny v sekulárnom štáte„, ktoré zorganizovala Nadácia Slovakia Christiana.
 
Jedným z prednášajúcich bol aj Tymoteusz Zych z poľskej organizácie Ordo Iuris, ktorá sa zaoberá právnou ochranou rodiny najmä voči útokom rodovej ideológie. Okrem iného povedal:
 
1/ Násilie voči ženám proti ktorému má bojovať Istanbulský dohovor nie je v Istanbulskom dohovore špecifikované ako násilie podmienené napr. alkoholizmom, závislosťou na drogách a pod., ale násilie voči, ženám proti, ktorému chce bojovať Istanbulský dohovor je „násilie“ vyplývajúce z tzv. stereotypných rodových rolí, t.j., že žena je matka a manželka a preto je podľa Istanbulského dohovoru utláčaná. Čo nie je nič iné ako oprášené marxistické tézy Marxa a Engelsa o tom, že žena je v rodine proletárka a muž kapitalista a prebieha medzi nimi triedny boj … Táto rafinovane skrytá definíciu „náslilia“ v Istanbulskom dohovore je prehliadaná, ale to je pravá podstata Istanbulského dohovoru. V Istanbulskom dohovore sa vlastne jedná o falošnú definíciu násilia.
 
2/ Ordo Iuris sa snažia o pozitívny prístup a okrem boja proti rodovej ideológii sa zameriavajú aj na boj ZA práva rodiny. (Podobne ako Slovenský Dohovor za Rodinu)
 
3/ Stojíme v súčasnej dobe na križovatke a práve sa rozhoduje o tom, či bude civilizácia založená na ideológiach alebo bude civilizácia založená na faktoch.
 
4/ Na otázku ako to je v Poľsku, na margo toho keď mnohí zástancovia Istanbulského dohovoru aj na Slovensku argumentujú tým, že veď Poľsko nielen podpísalo ale aj ratifikovalo Istanbulský dohovor a v podstate nič sa nedeje, život ide ďalej, tak prečo také obavy z ratifikácie Istanbulského dohovoru aj na Slovensku …
Vysvetlil, že Poľsko ratifikovalo Istanbulský dohovor tesne pred koncom minulej vlády a súčasná vláda s ID nesúhlasí. Situácia je momentálne taká, že Grevio – inštitút Rady Európy dohliadajúci na implementáciu Istanbulského dohovoru do praxe, čiže v skutočnosti Grevio=LGBT-Gestapo, momentálne požaduje od poľských organizácii aby preukázali ako v praxi implementovali ratifikovaný Istanbulský dohovor, a sú zatiaľ vo fáze „jemného nátlaku“, ale je len otázka času kedy príde k tvrdšiemu nátlaku a vymáhaniu implementácie ID do praxe. Čakajú kým všetky krajiny ratifikujú ID a potom začne skutočný nátlak. Čiže v súčasnosti sa skutočne v Poľsku, ktoré ratifikovalo Istanbulský dohovor, akoby nič nedialo a život išiel ďalej, ale je to len klamné zdanie a ticho pred búrkou …

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás