Švédska cirkev usmerňuje duchovenstvo, aby prestala označovať Boha ako „on“

Evangelickí luteránski vodcovia vo Švédsku hovoria, že veriaci by nemali odkazovať na Boha ako na „on“.

Najväčšia denominácia vo Švédsku, často nazývaná „Cirkev švédska“ chce aby jej služobníci nahradili „on“ rodovým „Boh“. Takisto chcú aby kazatelia nepoužívali „Pán“, lebo to naznačuje mužský rod.

„Aktualizácia“ Knihy uctievania sa má začať používať od Turíc 2018, ktorá nahradí doterajšiu 31-ročnú príručku, ktorá bude odvtedy neplatná.

Minulý týždeň sa na osemdňovom stretnutí stretlo 251 vodcov. Jedna z „aktualizácií“ nariaďuje pastorom, aby prestali používať frázu „V mene Otca, Syna a Ducha Svätého“, ale treba používať „rodovo neutrálnu“ frázu „V mene Boha a Najsvätejšej Trojice“.

Hovorkyňa Sofija Pedersen Videke vysvetlila, že aktualizovaná príručka ponúkne rôzne alternatívy k používaniu zámena „on.“

„Máme niekoľko možností modlitieb, ktoré sú viac rodovo neutrálne než iné,“ povedala The Telegraph.

Videke dodala, že nepoočula žiadne sťažnosti dochovenstva na zmeny.

Arcibiskupka Antje Jackelen pochválila zmeny a poznamenala, že Boh je bez pohlavia. Vo vysvetlení so starostlivo volenými slovami Jackelen povedala: „Boh je mimo naše rodové určenia.“ Arcibiskupka je vedená denominácie od svojho zvolenia v roku 2013.

Iní, ako napríklad profesor teológie Lundskej univerzity Christer Pahlmblad, uviedli, že „aktualizácia“ je v rozpore s ortodoxným kresťanstvom. Pahlmblad kritizoval zmenu ako „podkopávajúcu doktrínu o Trojici a spoločenstva s ostatnými kresťanskými cirkvami“.

Hoci je pravda, že Boh je bez pohlavia, podľa kresťanstva nie je pravda, že Boh nie je Otec. Pojmy „Otec“ a „Syn“ označujú vzťah, nie rodové obmedzenie.

„Ježiš nevolal Boha“ Immu „(Matku), ale vždy a výlučne“ Abba „(Otče),“ povedal Very Reverend Paul Nadim Tarazi o podobných revíziách z Biblie. „Vyhlásenie“ Boh je otec „nie je metaforou, ale skutočnosťou, pretože Boh je skutočným Ježišovým Otec.“

„Všetko v stvorení ukazuje, kto je Boh a čo je jeho láska. To je dôvod, prečo je Boh popísaný nespočetným spôsobom: je ako skala, je ako orlicu, je stravujúcim ohňom, je Lev z Júdovho kmeňa, orlica. atď. „vysvetľuje kresťanský katechizmus. „Cirkev nás však učí, že keď uctievame Boha, robíme to osobne. Nepoužívame pre neho analógie. Používame jeho meno. “

Kresťanstvo učí, že Boh je viac matestvo, viac ako akákoľvek matka a má dokonalejšie materské vlastnosti ako ktokoľvek iný, ale Boh je v podstate Otec. Boh je nad akýmkoľvek tvorivým opisom, ale nie je nad Otcovstvo.

Staroveký kresťania a svätí chápali a učili, že božské meno „Otec“ nemá nič spoločné s pohlavím, ale nikdy v histórií nebolo obdobie, keď Boh nebol „otcom“.

Svätý Gregor teológ vysvetľuje meno „Otec“ je teologický termín vlastný Bohu, nie len zjednodušením pre ľudstvo.
Sv. Athanasius Veľký okolo roku 300, dôrazne uviedol, že iba špecifické mená „Otče“, „Syn“ a „Duch Svätý“ patria „k vlastnej podstate a bytosti Boha“.
Sv. Gregor z Nýsy učil, že odchýlka od tradičných termínov „Otca“, „Syna“ a „Ducha Svätého“ spôsobuje odchýlky vo viere. Akékoľvek iné pojmy, sú východiskový bod pre vychýlenie zdravého učenia.“, hovorí sv. Gregor.
Preto kresťanstvo vždy učilo, že akákoľvek zmena v menách „Otca“, „Syna“ a „Ducha Svätého“ vedie k skresleniu Najsvätejšej Trojice. Tí, ktorí nahradia napríklad „Matku“ alebo „Bohyňu“ za Boha, nie sú len zmenou obrazu, ale nahradením kresťanstva iným náboženstvom.

Autor Deborah Belonick dospel k záveru, že revízia „inkluzívnej reči“, ktorú mnohí protestanti dnes navrhujú, nie je kresťanskou evolúciou, ale teologickou revolúciou.

Dr. Tarazi, ktorý viac ako 40 rokov vyučoval v New Yorku v Ortodoxnom teologickom seminári sv. Vladimíra, gréckokatolíckej teologickej fakulte svätého Kríža v Massachusetts a teologickom inštitúte sv. Jána Damašku v Libanone, považuje nový „bezpohlavný“ lekcionár za narušenie samotnej Biblie. “

„Títo protestanti dokonca ani nerešpektujú svoje vlastné pravidlá. Čo sa stalo so základným článkom reformačnej viery: Písmo je jeho vlastným tlmočníkom? „hovorí Tarazi. „Čo sa stalo storočnému stánku protestantizmu, že biblický text nesmie byť falšovaný? … Čo sa stalo storočnému úsiliu o textovú kritiku, aby sa zabezpečil pôvodný biblický text? Čo sa stalo s úsilím mnohých autorov kopírovania, aby nám starostlivo zachovali Bibliu? “

Švédski evanjelikálni luteráni tiež usmerňujú vodcov, aby pri čítaní biblických textov pre ľudí menili texty na „inkluzívny“ jazyk.

Evanjelickí luteráni udávajú viac ako šesť miliónov pokrstených členov. Švédsko má 10 miliónov obyvateľov.

(zdroj: https://www.lifesitenews.com/news/church-of-sweden-directs-clergy-to-stop-referring-to-god-as-he)

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás