Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

Slovensko - české väzenské spoločenstvo DISMAS

Svedectvá kapitána Michala Libanta zo spoločenstva DISMAS, ktorý pracoval 20rokov v najťažšej väznici na Slovensku, ktorý porozpráva o zázračnom obrátení väzňov.
Štandardom je že až 70% väzňov sa po prepustení vráti opäť do väznice.

Toto neplatí o obrátených väzňoch, tam to je 1-2% ( s dostupných informácii).

Zmena hodnôt, zmena myslenia, túžba konať dobro a odovzdanie sa do Božích rúk robia skutočné zázraky nielen u tých,
ktorých spoločnosť odsúdila na zánik, ale aj v ich širokom okolí.

Toto vysielanie je pre všetkých tých, čo chcú vidieť zázraky. Zázraky skutočné, veľké, jedinečné! Zázraky, ktoré koná BOH ak mu dáme prvé miesto v našich životoch!

DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo, ktoré už viac ako 7 rokov robí evanjelizáciu po väzniciach.

✅Pridajte sa k nám
✅pomôžte nám ZDIEĽANÍM🙏 pomôžte nám šírením ĎAKUJEME – budujeme spoločné dielo🙏❤️🙏

Vysielanie pre deti od cca 5r.:

😔 35 rokov vo väzení a po obrátení vyznal odsúdený svoj vzťah k Ježišovi v krásnej knihe,ktorú sám napísal. 🙂

😔 Stratená dôvera väzňa obnovená vďaka evanjelizácii v modlitbovom väzenskom spoločenstve po 3 rokoch. 🙂

😔 44r vo väzení, pozraňovaný matkou, nepoznaný otcom, odložený do detského domova, napriek tomu Ježiš jeho zranenia lieči. 🙂

😔 Mafián v Košickom väzení sa obrátil a zmieril s Bohom aj vďaka božskej trpezlivosti a vytrvalosti v písomnej komunikácii p.Libanta s ním, odsúdený zomiera v pokoji. 🙂

😔 Uzobratí väzni v modlitbe dostávajú odpoveď na názov svojej modlitbovej skupiny – Dismas 🙂

😔 Odsúdený narkoman sa modlí spolu s mamou a tá pred svojou smrťou vyznáva synovi šťastie, akým je naplnená po jeho obrátení, zároveň ho navštívi vo väzení po rokoch aj rodina. 🙂

😔 Väzeň zo skúseností z Cenacola prelomil svoj vzdor a zatvrdnuté srdce v komunite Cenacolo najmä pomocou „Ora et labora“. 🙂

😔 Zranenie spôsobuje bolesť a neodpustením sa srdce zatvrdzuje, vyrastať v detskom domove je aj zraňujúce, zostaňte s Ježišom a Máriou pri Bohu, stráňte sa zlého. Skúsenosti z väzenského prostredia nech sú poučením. 🙂

😔 Začiatky Biblickej školy pre väzňov odsúdených na doživotie boli neúspešné – väzňov neoslovil vychovávateľ svojim egom. Však Sväté písmo, písané z vnuknutia Ducha svätého, sa začína dotýkať aj ich. Znovu sa potvrdilo, že ľud hynie, keď nemá poznanie. Poznaním písma oslovil vychovávateľ srdcia väzňov. Jeden z odsúdených na doživotie dokonca dosiahol modlitbami odpustenie od svokry za ťažké vraždy vo vlastnej rodine. 🙂

😔 Neúmyselne zabil vlastné dieťa a vo väzení stratil kontakt s rodinou, najmä druhou dcérou. Po 1/2 roku modlitieb na úmysel stretnutia sa s dcérou ho Pán vyslyšal a vedie kroky jeho dcéry cez vychovávateľa Libanta k otcovi vo väzení. Získava dokonca aj vnuka! 🙂

😔 Nepoznať biologickú matku ťažilo odsúdeného a po modlitbách na úmysel opätovného stretnutia s matkou, sa s ňou skutočne stretá. 🙂

😔 Marek sa sebapoškodzoval, donášal, zle sa správal… Po 8 rokoch po prepustení z väzenia svedčí spolucestujúcim vo vlaku o svojom obrátení a vzťahu s Ježišom. 🙂

😔 22 disciplinárnych trestov zmazal odsúdený vďaka tomu, že dal Ježiša na 1. miesto a vpustil tak do svojho života opäť Boží poriadok. 🙂

😔 Tzv. „Doživoťák“ prosil 7 rokov Boha aby ho zabil za jeho hriech. Začal sa modliť veľmi intenzívne a Pán sprostredkúva pre jeho deti milosť. Kaplán oznamuje, že aj jeho deti budú obdarované na Vianoce vďaka iniciatíve väzenského modlitbového spoločenstva Dismas. Pri návšteve otca vo väzení sa deti radovali, že tieto Vianoce nestrádali. 🙂

1Kor1,28-29:

čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.

Hebr13,3:

Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi uväznení, a na tých, čo trpia, veď aj vy sami ste v tele.

Obrátení väzni majú 2% recidívu, neobrátení 75%
42 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo
Len 2 -10% recidív odsúdených, ktorí sa zapájali do Biblickej školy a aktivít väzenského spoločenstva Dismas. Napriek tomu sa kpt.Libant ako vedúci skupiny zamýšľa, co je dôvod opätovných pádov týchto bývalých väzňov. Po modlitbe a rozlišovaní mu je vnuknutá myslienka, ktorá sa potvrdzuje praxou – hriech nečistoty, smilstva je dôvod opätovných recidív. Posvätnosť manželstva je nezlomná, prosme o dar bázne pred Pánom aby sme nepadali a smilstvo odmietali.

Ak chceme žiť s Kristom , nikto Nám nezaručí že nebudeme skopnutý, zranený, spadnutý a že nás to nebude niečo stáť.
41 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo
Ale ak chceme bojovať prvú ligu za Krista musíme mať kondičku a tou sú modlitby, pôsty, Eucharistia. Aby nás Boh mohol nasadiť do prvej ligy. Aby sme neboli len Tí čo pozerajú, ale aby nás Boh mohol nasadiť do zápasu.

Vždy a vo všetkom majte nádej v Boha do poslednej chvíle.
40 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo
Ak sú okolnosti zlé a nič nevychádza pridajte modlitby a Boh sa vždy oslávi. A ZLÝ to nedokáže zastaviť. Môže zastaviť Teba, môže Ti zastaviť čokoľvek, aj chodiť. Ale nedokáže zastaviť tvoje modlitby a prihováranie sa za to čo je dôležité v Božom Kráľovstve. A tak môžeme budovať Božie Kráľovstvo už tu na zemi

39 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

38 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

37 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

36 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

35 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

34 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

33 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

32 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

31 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

30 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

Ako sa zachovať, ak vo Vašom okolí niekto hreší? Hanbíte sa za vieru? Prežehnávate sa pred jedlom?…
25 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

24 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

23 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

22 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

21 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

20 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

19 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

18 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

17 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

16 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

Vrah dal sľub Bohu a pustili ho zväzenia – zázrak v Leopoldove😇:
15 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

14 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

13 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

12 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

11 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

10 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

9 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

8 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

7 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

6 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

5 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

4 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

Zabil dcéru a 3 vnúčatá, odpustila mu:

3 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

2 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

1 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

0 Svedectvá – DISMAS – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Pridajte sa k nám!!! Dôverujme sile modlitby a s nádejou sa spolu modlime.

Nikdy nehovor, že nemáš čas na modlitbu…:

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovensko, klikni TU: pôst za Slovensko

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás❤


▶▶Pre každý národ je dôležitá rodina, zvyky a tradície a je na nás aby sme odkaz našich kresťanských predkov odovzdávali ďalej naším deťom nech budúcnosť našich deti aj budúcnosť ma taške chvíle sa dajú prekonať len v súdržnej rodine kde modlitba spája všetkých a bezpečnosť našich deti vie zabezpečiť len súdržný národ posilnený modlitbou posvätného ruženca.

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu : podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás

Dominik Chmielewski – škola ruženca – slávnostný ruženec:

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

Dominik Chmielewski – škola ruženca – bolestný:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – ruženec svetla:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – radostný ruženec

Nefunguje Vám modlitba??? Možno robíte aj vy túto chybu – pozrite si aspoň 45min z videa:

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovesko, klikni TU: pôst za Slovensko

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás