SVÄTÝ JOZEF = ŠĽACHETNÝ DŽENTLMEN

⚜️ Prvý kresťanský džentlmen nie je nik iný ako svätý Jozef. K najkrajšej žene sveta, ktorú si vzal, pristupoval s úctou, dôstojnosťou a rešpektom. Boh chce, aby všetci muži boli ako svätý Jozef, prvý šľachetný strážca Panny. V tejto súvislosti svätý František Saleský hovorí: ,,Bolo nevyhnutné, aby Božia prozreteľnosť ju [Máriu] zverila do starostlivosti a ochrany dokonale čistého muža.“

⚜️ Čistota je čnosť. Veľmi dôležitá čnosť. Byť čistý znamená ovládať sa, mať pod kontrolou svoje vášne a sexualitu. Na rozdiel od toho, čo si mnohí ľudia myslia, človek, ktorý praktizuje čistotu, nepotláča ani neodmieta krásu ľudskej sexuality. Práve naopak. Čistota uchováva ľudské srdce a telo pre autentické sebadarovanie.

⚜️ Dnešný muž je naproti tomu zaslepený nečistotou. Žije vo svete, ktorý podporuje predmanželské vzťahy, spoločné bývanie, antikoncepciu a mnohé iné nemorálne praktiky a v ktorom je čistota zabudnutá čnosť. Keby sa dnes muži viac podobali svätému Jozefovi – keby boli ochrancami a obrancami krásy a nie používateľmi a zneuživateľmi ženského tajomstva -, svet by bol úplne iný.

⚜️ Svätý Jozef a Panna Mária žili v takzvanom ,,jozefovskom manželstve“: boli skutočne manželmi, ale nikdy nenadviazali telesný vzťah. Ich povolaním bolo zjednotiť sa srdcom, mysľou a dušou, ale nikdy nie telom. Obaja sa zasvätili Bohu a prirodzené dobro obetovali pre väčšie dobro – nasledovať Boží plán.

⚜️ Chcel by som, aby sme sa začítali do Máriiných slov, ktoré nám dáva prostredníctvom talianskeho kňaza Stefana Gobbiho. Umožnia nám hlbšie preniknúť do Jozefovej osobnosti, charakteru a do toho, ako ho vníma samotná preblahoslavená Bohorodička: ,,Pozrite dnes na môjho čistého snúbenca Jozefa, ktorý pre vás všetkých je vzorom, ako treba s láskou, čistotou, vierou a vytrvalosťou nasledovať Boží plán. V živote mi bol čistým a verným snúbencom, cenným spolupracovníkom pri láskyplnej výchove dieťaťa Ježiša; svojou prácou boli tichým a pozorným zaopatrovateľom potrebných prostriedkov na zachovanie našej ľudskej existencie; bol spravodlivý a dôsledný pri plnení úloh, ktoré mu zveril nebeský Otec.“

⚜️ Váš duchovný otec je šľachetný džentlmen, ktorý má čisté srdce. Básnici často hovoria, že oči sú oknom do duše. Pokiaľ je to tak, svätý Jozef musel mať najčistejšie a najpriezračnejšie oči manžela, aký kedy žil. Jeho oči prezrádzali sväté úmysly jeho srdca, boli čisté a hotel v nich oheň lásky k Ježišovi a Márii.

Text spracoval: Mikuláš Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️

Obrázok vytvoril: Mikuláš Lipták

Zdroj: – Zasvätenie sa svätému Jozefovi/Donald H. Calloway; Kňazom najmilším synom Panny Márie [Modrá kniha]

KNIHU : Zasvätenie sa svätému Jozefovi SI MÔŽETE PRIAMO OD VYDAVATEĽA ZACHEJ ZAKÚPIŤ TU

zasvätenie sv. jozefovi
zasvätenie sv. jozefovi

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás