svätý Dominik Savio!

📌 Dnes slávime liturgický sviatok 🗓 svätého Dominika Savia, patróna mládeže 🎒 a miništrantov 🕯.

⚽️ Svätý Dominik Savio sa narodil 2.apríla 1842 v Chieri pri Turíne v Taliansku. Ešte v ten istý deň ho krstní rodičia zaniesli na krst, kde mu dali meno Dominik, čo znamená zasvätený Pánovi. Jeho rodičia boli chudobní roľníci. Od malička mu vštepovali kresťanské zásady. Veľmi rád miništroval a ako sedemročný už vedel naspamäť katechizmus 📕.

🕯 Veľmi túžil ísť na prvé sväté prijímanie, no vtedy to nebolo v jeho veku možné. Kňazi z okolia sa však o tom rozprávali a vzhľadom na jeho duchovnú vyspelosť mu povolili na Veľkú noc roku 1849 pristúpiť k sv. prijímaniu. Mal sedem rokov. Bol to preňho veľký deň. Poznačil si štyri zásady, ktorých sa potom držal počas svojho života:

1️⃣. Budem sa často spovedať a k sv. prijímaniu pristupovať tak často, ako mi to spovedník dovolí.

2️⃣. Chcem svätiť sviatočné dni.

3️⃣. Mojimi priateľmi bude Ježiš a Mária.

4️⃣. Radšej zomrieť ako zhrešiť!

🎒 Základnú školu navštevoval v Mondoniu, kam sa jeho rodina presťahovala. Jeho učiteľom bol kňaz Jozef Cugliero. Dominik bol veľmi usilovným a horlivým žiakom, pritom zbožným a skromným. V škole vynikal tak vedomosťami ako aj príkladným správaním sa. Farár don Cugliero takto o ňom hovoril don Boskovi v Turíne: „Tu vo vašom dome sa môže nájsť taký chlapec ako on, ale sotva ho niekto prekoná v nadaní a čnosti. Skúste to s ním a uvidíte, že v ňom objavíte sv. Alojza.“

⚽️ Don Cugliero vedel o jeho tajnej túžbe stať sa kňazom. Kvôli tomu zašiel do Turína za don Boscom. Prvý raz sa Dominik stretol s don Boscom v Becchi, v jeho rodnom dome. Don Bosco dal Dominikovi deň na to, aby sa naučil naspamäť jednu stránku z katechizmu. Dominik prišiel za ním o osem minút, že to už vie. A naozaj, vedel to presne, s tým, že výborne porozumel aj obsahu. Don Bosco ho teda prijal medzi svojich chlapcov. Aj tam bol veľmi dobrým a usilovným v štúdiu i v duchovnom živote.

🕯 Don Bosco rozpoznal v Dominikovi čistú dušu a chlapca skutočne oddaného Pánovi. Avšak bol aj príjemne zaskočený, vravel: „Zdá sa mi, že je tu dobrá látka.“ Dominik mu na to odvetil: „Ja budem látka a vy teda buďte krajčír.“

🎒 Dňa 8. decembra. 1854 pápež Pius IX. vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Večer toho dňa Dominik so súhlasom spovedníka šiel pred oltár Panny Márie a tam obnovil sľuby, ktoré urobil pri prvom sv. prijímaní. Potom dodal: „Mária, tebe dávam svoje srdce; daj, aby ti vždy patrilo. Ježiš a Mária, buďte mi vždy priateľmi. Ale prosím vás, dajte mi radšej zomrieť, ako by ma malo postihnúť nešťastie, že by som spáchal čo len jeden hriech.“

⚽️ V roku 1855 mal don Bosco kázeň o svätosti, ktorá Dominika veľmi ovplyvnila, odvtedy si zaumienil, že sa bude usilovať čo najskôr sa stať svätým, lebo nemá času nazvyš. Odvtedy bol vo všetkom vzorný, nábožnosť spájal s vyrovnanou veselosťou a s horlivosťou za spásu svojich kamarátov.

🕯 8. júna 1856, deväť mesiacov pred smrťou, založil „Spoločnosť Nepoškvrnenej“. Pravidlá, ktoré zostavil pre túto spoločnosť, sú svedectvom zrelej spirituality v 14-ročnom chlapcovi. Jej členovia sa navzájom pretekali v svätosti, v dobrých skutkoch, čnostiach, pomáhaní slabším atď.

🎒 Dominik však ochorel (pravdepodobne na tuberkulózu). Po predchádzajúcich ťažkostiach v januári 1857 dostal silný kašeľ. 1. marca si poňho prišiel otec. Dominik sa ešte vyspovedal a prijal Eucharistiu a odišiel domov. Nič však nepomohlo. Zomrel 9. marca 1857 v Mondoniu u rodičov. Jeho posledné slová boli: „Ach, aké krásne veci vidím!“

⚽️ Don Bosco hneď napísal jeho životopis, ktorý vyšiel v desiatich vydaniach do r. 1908, kedy sa začal cirkevný proces o možnosti jeho blahorečenia.

🕯 Pápež Pius XII. ho vyhlásil v marci 1950 za blahoslaveného a o štyri roky neskôr za svätého.

✝️ Svätý Dominik Savio, oroduj za nás! 🙏🏻

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás