Slovenský národ, zachrániš sa?

slovensko vlajka

Slovenský národ dnes

Biblia nám jasne predkladá, že veľké historické katastrofy sa nedejú „len tak“, lebo „taký je osud“. Vojny, hladomory – a áno, aj pandémie – sú Božou reakciou na hriechy ľudí. Preto sa o homosexualite niekedy hovorí ako o sodomskom hriechu, čo je, samozrejme, narážka na jedno z dvoch starovekých miest zničených ohňom, ako nám hovorí kniha Genezis.

V týchto dňoch po večeroch čítam listy slávneho vzdelanca Erazma Rotterdamského. Písal ich práve v čase veľkej osmanskej ofenzívy do Európy, kedy v Uhorsku došlo k tragickej bitke pri Moháči, pri ktorej uhorské vojsko zaznamenalo katastrofálnu porážku a sám kráľ Ľudovít II. dokonca prišiel o život a spolu s ním zahynula prakticky celá správa štátu. Erazmus píše:

Ponosujeme sa, že zem neodpovedá na naše prosby, pritom my sami tak zle odpovedáme na Božie príkazy… Sťažujeme sa, že všetko je zlé, pritom za to dobré nevzdávame Bohu vďaku… Zasluhujeme si vôbec nejaké dobro, ak žijeme zle?

Aký je teda dnes slovenský národ? Zasluhuje si nejaké dobro, alebo žije zle?

Hriech je v našej spoločnosti všadeprítomný, ale nikto sa nad tým nepozastavuje – skôr naopak: len skúste povedať, žeby mladí nemali pred svadbou spolu žiť. Celá „zbožná“ dedina sa bude na vás mračiť. Alebo skúste niečo podobné napísať na facebooku – v takom prípade by som radil týždeň ho nezapínať. Len si spomeňme, čo sa udialo, keď sa biskup Jozef Haľko vyjadril proti homosexuálnym prejavom vo verejnoprávnej televízii…

Zvolajte ľud, zasväťte zástup!

Stať o Jonášovi a Božej hrozbe pre mesto Ninive pokračuje:

A takto volal (kráľ) v Ninive: „Nariadenie kráľa a jeho veľmožov je toto: Ľudia a zvieratá, statok a ovce nech nič neokúsia; nech sa nepasú a vodu nech nepijú! Ľudia i zvieratá nech sa poobliekajú do vrecovín, nech hlasno volajú k Bohu a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má v rukách. Ktovie, azda sa Boh odvráti a zmiluje sa; odvráti sa od svojho hnevu a nezahynieme.“ Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, a Boh sa zmiloval a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť.“ (Jon 3,7–10)

Tento národ – ako vlastne aj celý svet – nutne potrebuje obrátenie, potrebuje modlitby, zvlášť svätého ruženca, potrebuje sa utiekať k svojej patrónke, Panne Márii Sedembolestnej. Len toto ho môže zachrániť a nie falošné bezpečie medzinárodných zmlúv. Preto izraelskému kráľovi Sedekiášovi nepomohlo ani jeho spojenectvo s Egyptskou ríšou4 – vládca Babylonu, Nabuchodonozor, Jeruzalem aj tak vyplienil, kráľa oslepil, jeho deti zavraždil a celý ľud vyviedol do vyhnanstva do svojej krajiny.

Samozrejme, obranné zmluvy už neraz zachránili národy – spomeňme si napríklad na Svätú ligu a bitku pri Lepante – ale opäť: bez pomoci Boha je všetko márne. Svätá liga zvíťazila aj preto, že sa utvorila ako aliancia, ale predovšetkým pre to, že sa ľudia v temnú hodinu obrátili k Bohu a za úspech sa na čele s pápežom sv. Piom V. aj modlili.

Erazmus v jednom zo svojich listov pokračuje:

Priznávam, že sotva sa dá dúfať v naše víťazstvo proti Turkom, pokiaľ pri nás nebude stáť Boh. Ak sa však pousilujeme získať Jeho náklonnosť, potom aj keby našich sto sa muselo v boji postaviť proti ich desaťtisíc, aj tak bude víťazstvo naše.“

A o tom to je – získať si snahou o svätosť náklonnosť Stvoriteľa. Presný návod toho, čo v túto kritickú hodinu treba skutočne urobiť, sa nachádza v knihe proroka Joela:

Pán vydá hlas pred svojím vojskom, veď jeho tábor je veľmi veľký, veď je mocný a vykonáva jeho rozkaz. Áno, veľký je Pánov deň a veľmi hrozný, ktože ho vydrží? „Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“

Možno, že sa zmení a odpustí a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu. Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie, zvolajte ľud, zasväťte zástup, zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých aj tých, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej chyže.

Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi, Pánovi sluhovia, a nech hovoria: „Ušetri, Pane, svoj ľud a nevydávaj svoje dedičstvo na hanbu, aby nad nimi panovali národy;“ prečo by mali vravieť medzi národmi: „Kdeže je ich Boh?“ Pán sa rozhorlil za svoju krajinu a ušetril svoj ľud.“ (Joel 2,11–18)

Slovenský národ, vieš, čo máš robiť. Zachrániš sa?

Autor: Matej Gavlák

Tento text je úryvkom z článku: Všetci rozprávajú len o vojne, o pokání a obrátení nehovorí nikto, ktorý si môžete prečítať tu: https://www.christianitas.sk/vsetci-rozpravaju-len-o-vojne-o-pokani-a-obrateni-nehovori-nikto/

PRIPRAVILI SME PRE VÁS:

Slovenský národ, zachrániš sa? 1
za slovensko final

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás