12. september – zázračné víťazstvo pri Viedni na príhovor Panny Márie (viete prečo je ruženec mocná duchovná zbraň?)

ruženec

Ako som sa dostal k modlitbe ruženca

Každý vie, čo je to ruženec, mnohí ho majú zavesený vo svojich autách. Ruženec však – technicky povedané – nie je ozdoba, nebol vymyslený na tento účel. Ruženec je nástroj na modlitbu. Pochádzam zo silno kresťanského prostredia a predsa mi nikto nikdy nepovedal, aby som sa s ružencom modlil. Ako malý miništrant som si len všimol, že sa ho pred omšou drmolia babičky. Moc veľkú pozornosť som však tomu neprikladal, babičky prichádzali odtrhnuté od sveta aj mne.

Kedy som sa teda ja osobne dostal k modlitbe ruženca? Hádam päť, šesť rokov dozadu (mal som asi 24). Ako? Nuž, vďaka Victorovi Hugovi. Respektíve, vďaka jeho  vôbec poslednému románu s názvom Deväťdesiat tri.

Názov Deväťdesiat tri odkazuje na krvavý revolučný rok 1793. Vo Francúzsku kraľuje gilotína (ako nás učili v škole) a v odľahlej francúzskej provincii Vendée práve vypukla vojna proti novej parížskej revolučnej vláde na čele ktorej stál (alebo skôr sedel) Maximilien de Robespieréé.

Vojna vo Vendée bola veľmi špecifická – na jednej strane stáli republikánski vojaci, prívrženci ultra-moderného štátneho zriadenia, kde si ľudia svojich zástupcov mali voliť, kde by už neexistovalo poddanstvo a kde si boli všetci rovní.  Proti nim sa vzbúrili vendéeski rojalisti – prívrženci kráľa, monarchie a … Boha. Vskutku, vojna vo Vendée bol konflikt dvoch svetov, ktoré si nikdy nemohli porozumieť: starého a nového, mestského a vidieckeho, katolíckeho a ateistického (aj keď Robespierre bol viac antikatolík, ako ateista). V tejto mimoriadne neľútostnej vojne dvoch ideológií – jednej starej takmer 2000 rokov a druhej starej sotva dva roky – sa odohráva aj dej Hugovho románu.

Čo teda s tým ružencom? No román pekne zobrazuje návyky ľudí žijúcich na konci 18. storočia. A, samozrejme, vendéeski katolíci sa ruženec modlili pred každou bitkou, pred každým bojom. „Za pásom mal dýku, dve pištole a ruženec,“ píše sa v jednej vete. Puška, meč, delo – to boli zbrane. Ale aj ruženec bol zbraňou. Vojna dvoch ideológií totiž mala svoj skrytý rozmer – bol to boj dobra so zlom, boj anjelov s démonmi, boj Krista s antikristom. A na vedenie tejto duchovnej vojny nebolo lepšej zbrane, ako ruženec.

Vojaci ruženca

Po prečítaní francúzskeho románu som sa pristihol pri záujme o túto novo-objavenú duchovnú zbraň. A niet lepšej knihy o dejinách ruženca, ako je The Champions of Rosary od otca Donalda Callowaya.  Otec Calloway mal spočiatku veľmi tŕnistú cestu ku viere. Ako mladý muž mal také problémy, že sa dokonca dostal na chvíľu do väzenia. O kresťanstvo sa začal bližšie zaujímať, až keď sa raz nečakane ocitol v malej kaplnke ktorá patrila vojenskému námorníctvu. Katolicizmus a militarizmus sú dve veci, ktoré ho evidentne zaujali. A nič tieto dve zdanlivo odlišné veci nespája lepšie ako… ruženec.

Otec Calloway vo svojej knihe hovorí, že už križiaci mali akési malé náramky s korálikmi, ktoré používali na modlitby. Nosili ich vo svojich ľavých vreckách, keďže koráliky považovali za duchovnú zbraň a svoje reálne zbrane – meče – bežne nosievali na ľavej strane. Toto ešte ale nebol ruženec. „Rosary“ sa pevne spája s menom sv. Dominika . Ako mladý kňaz chodieval v roku 1208 kázať do oblastí, kde žila sekta Albigéncov, no bez úspechu. V zúfalstve sa potom raz modlil tri dni a noci bez prestania, keď sa mu zjavila Panna Mária a dala mu do rúk ruženec, aký poznáme dnes. Predstavila mu ho ako mocnú zbraň proti všetkým nepriateľom jedinej pravej viery. Dominik sa ho začal modliť a mnohých ľudí skutočne obrátil na katolícku vieru.

12. september - zázračné víťazstvo pri Viedni na príhovor Panny Márie (viete prečo je ruženec mocná duchovná zbraň?) 1

Svoj bojový krst si ruženec odbil v bitke pri Murret v septembri 1213. Bolo to malé mesto na juhu Francúzska (pri Toulouse), kde mali Albigénci silnú pevnosť a podporu. Pápež Inocent III. k Murret poslal malú križiacku armádu, ktorá však prakticky nemohla poraziť toto silné miesto. Otec Calloway vo svojej knihe píše: „Veriac vo svoju neporaziteľnosť, albigénska armáda strávila noc pred bitkou pijatikou a hýrením… Kým katolícka armáda pod spoločným vedením vojvodu Simona Montfortského a svätého Dominika strávila noc pred bitkou modlitbou ruženca.“ Katolícka armáda potom dezorganizovaných albigénskych žoldnierov skoro ráno nečakane prepadla a prevalcovala. Avšak najznámejším spojením ruženca a víťaznej armády sa napokon stala námorná bitka pri Lepante z roku 1571, kedy sa počas stretnutia na mori modlil ruženec pápež Pius V. vo svojej rezidencii v Ríme. Po istej chvíli vstal a povedal: „Je dobojované, vyhrali sme!“  Správa o víťazstve prišla potom až o dva týždne neskôr.

Nemožno zabudnúť aj na bitku pri Viedni. Kresťanské vojsko malo iba 60 000 vojakov, a tí stáli proti tureckému vojsku, ktoré vzrástlo na 260 000 mužov. 12. septembra 1683 došlo k rozhodujúcej bitke. Cisár Leopold odovzdal každému prvému práporu svojho regimentu zástavu s vyobrazením Nepoškvrnenej Panny Márie. Pred východom slnka slávil páter Marco s veliteľmi na Kahlenbergu svätú omšu, na ktorej miništroval kráľ Sobieski. Páter Marco obetoval na tejto svätej omši Bohu svoj život za víťazstvo nad Turkami. Potom napadli kresťanské vojská nepriateľský tábor s heslom „Mária, prečistá Panna!“ Ich dôvera v pomoc Panny Márie im dodávala neuveriteľnú odvahu. Páter Marco prechádzal medzi vojakmi s krížom v ruke a žehnal bojové šíky, povzbudzujúc predovšetkým tých, ktorí boli v najväčšom nebezpečenstve.

Celý katolícky svet sa modlil, aby Všemohúci Boh  na príhovor Božej Rodičky daroval kresťanom víťazstvo nad nepriateľskými mohamedánmi. Poľský kráľ Ján Sobieski povzbudzoval svoje vojsko pred bojom: Dôverujme v Božiu pomoc a ochranu preblahoslavenej Panny Márie! Meno Mária nech je v boji našim heslom!“ A Boh zachránil Európu pred katastrofou tureckej expanzie.
Po prvých úspechoch kresťanského vojska vypukla v nepriateľskom tureckom tábore napriek obrovskej prevahe taká panika, že sa obávaný veliteľ Kára Mustafa a s ním všetci jeho vojaci dali na útek. Zanechali po sebe 15 000 stanov. Už nikdy sa nevrátili späť! Už po 2-krát bola Európa zachránená pred Turkami očividnou pomocou Panny Márie. Kráľ Sobieski to vyslovil na verejnosti: Keď mu chcel kazateľ počas ďakovnej svätej omše vzdať poctu za jeho zásluhy, kráľ ho prerušil, vstal, kľakol si pred obraz Panny Márie, zložil k jej nohám svoj meč a pred všetkými prítomnými nahlas vyznal: „ Ona je víťazom!“
Pápež Inocent XI. povýšil z vďačnosti deň víťazstva, 12. september, na sviatok „Mena Panny Márie“ (poznámka redakcie, prevzaté z: https://www.maria.sk/mariine-vitazstva)

Ruženec je od tých dôb teda považovaný za mocnú duchovnú zbraň a vojaci všetkých katolíckych armád sveta sa ho pred bitkami modlievali. A možno niekedy aj počas nich. Nemôžem tu nespomenúť veterána SNP pána Tibora Donovala, ktorý v jednom rozhovore hovoril o tom, ako sa počas boja s Nemcami snažil modliť aspoň „Zdravas,“ ale moc mu to nešlo.

Záverom

Vojny začínajú a končia, ale duchovný zápas medzi Nebom a peklom bude trvať až do konca sveta, ako nás varuje Biblia. Aj preto sa dnes snažím modliť ruženec každý deň a keď niekam idem, tak si ho so sebou aj beriem. Vždy ho nosievam v ľavom vrecku svojich nohavíc.

Prevzaté z: https://matejgavlak.eu/ako-som-sa-dostal-k-modlitbe-ruzenca/

Autor: Matej Gavlák

13.9. FATIMSKÝ DEŇ 24 hodinový ruženec – z Kaplnky relikvií – Františkánsky kostol sv. Jozefa v Prešove

12. september - zázračné víťazstvo pri Viedni na príhovor Panny Márie (viete prečo je ruženec mocná duchovná zbraň?) 2

Slovenský Dohovor Za Rodinu Vás pozýva na 24 hodinový ruženec za Slovensko s názvom FATIMSKÝ DEŇ, ktorý sa bude konať v utorok 13.9. od 0:00. Modliť sa budeme z Kaplnky relikvií – Františkánsky kostol sv.Jozefa v Prešove

Pridajte sa k nám 

Padnime na kolená a pokorne prosme Boha o pomoc. TOTO JE ČAS VEĽKEJ POTREBY VYTRVALEJ MODLITBY A DUCHOVNÉHO ZÁPASU. Srdečne Vás pozývame a vyzývame, aby ste nerezignovali a nenechali sa odviesť od modlitby a nenechali sa duchovne uspať. Matka Božia potrebuje našu spoluprácu, aby sa pred Božou tvárou mohla za nás prihovárať a aby nám mohla vyprosiť milosť. NESMIEME POĽAVIŤ V MODLITBÁCH A HORLIVOSTI.

12. september - zázračné víťazstvo pri Viedni na príhovor Panny Márie (viete prečo je ruženec mocná duchovná zbraň?) 3

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás