Rodiny mne zasvätené!

🙏🌹🤱RODINY MNE ZASVÄTENÉ💙🌹🙏

❣️ ,,Pozerám sa s láskou na rodiny, ktoré sa mi zasvätili. …..

Zhromažďujem v tomto období rodiny a uvádzam ich do vnútra svojho Nepoškvrneného Srdca, aby mohli nájsť útočište a istotu, povzbudenie a ochranu. …..

Som Matkou a kráľovnou rodín.

Bdiem nad ich životom. Ležia mi na srdci ich problémy, zaujíma ma nielen ich duchovné dobro, ale i hmotné dobro všetkých ich členov. …..

Preto chcem, aby sa všetky kresťanské rodiny zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Žiadam, aby sa mi otvorili brány všetkých domov, aby som mohla vojsť a prebývať medzi vami ako Matka. Potom vojdem ako vaša Matka a prebývam s vami a mám účasť na celom vašom živote. …..

Kam vojdem ja, odtiaľ odíde hriech; kde prebývam ja, tam je stále prítomná milosť a jej božské svetlo. Kde ja bývam, tam prebýva so mnou čistota a svätosť. …..

Starám sa osobitne o vašu prácu.

Nedopustím nikdy, aby ste vypadli z Božej prozreteľnosti. …..

Nebojte sa. Kam vstúpim ja, tam vstúpi so mnou istota. Nič vám nebude chýbať. Ja zdokonalím vašu činnosť, očistím vašu vlastnú prácu. Budem mať účasť na všetkých vašich starostiach. …..

Viem, že dnes má každá rodina veľa starostí. Sú vaše, ale stanú sa mojimi. …..

Toto je moja doba. …..

Táto moja prítomnosť mimoriadne zosilnie predovšetkým v rodinách, ktoré sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému srdcu. Všetci ju budú pozorovať a stane sa vám prameňom útechy.“ (Máriine slová, ktoré nám dala prostredníctvom talianskeho kňaza Stefana Gobbiho, dňa 23. júla 1987)

🤱 PREČO SEBA a RODINY ZASVÄTIŤ PANNE MÁRII?

🌹 Dôvod zasvätenia vysvetľuje svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu. Vo svojom najznámejšom diele ,,O pravej úcte k Panne Márii“ zdôrazňuje dva dôvody, ktoré nás k zasväteniu pozývajú:

1️⃣ Prvý dôvod je uvedený na príklade Otca, ktorý nám dal Ježiša skrze Máriu a zveril ho Jej. Z toho vyplýva, že zasvätenie uznáva, že božské materstvo Panny Márie, podľa príkladu výberu Otca, je prvým dôvodom zasvätenia.

2️⃣ Druhým dôvodom je príklad samotného Ježiša, vtelenej Múdrosti. Zveril sa Márii a to nielen preto, aby mal život tela, ale aby ho „vychovávala“, a tak rástol „vo veku, múdrosti a v milosti.“

🙏 Zasvätenie seba a rodín Márii v podstate znamená privítať ju ako pravú matku v našich životoch, a nasledovať príklad evanjelistu Jána, pretože Ona berie materstvo vážne: zaobchádza s nami ako s deťmi, miluje nás ako deti, poskytuje nám všetko ako svojim deťom.

🤱 AKO SEBA a RODINY ZASVÄTIŤ PANNE MÁRII?

🌹 Odpoveď nám opäť ponúka sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, ktorý píše nasledovné: … ,,spočíva v úplnom darovaní seba Márii i Ježišovi skrze ňu a následne v konaní všetkého s Máriou, v Márii, cez Máriu a pre Máriu.“

❣️ Vysvetlím tieto slová. Je potrebné vybrať si význačný deň, aby sme sa dobrovoľne a z lásky, bez donucovania, bezvýhradne dali a zasvätili svoje telo i dušu Panne Márii. Taktiež svoju rodinu, dom a príjmy. A aj vnútorné dobrá našej duše, totiž: zásluhy, milosti, čnosti a zadosťučinenia.

🙏 Zasvätenie seba a svojej rodiny je úplným odovzdaním sa Bohu skrze Máriu, čiže najdokonalejším spôsobom, akým sa stvorenie môže darovať svojmu Stvoriteľovi.

🤱 Budúcnosť našich rodín i celého sveta bude do značnej miery závisieť od každého jedného z nás v tom zmysle, ako budeme milovať Pannu Máriu. Jej bola odovzdaná úloha, aby sme CEZ ŇU A V NEJ mali zachovanú vieru, nádej a lásku.

KTO MILUJE Pannu Máriu SKUTOČNE zo 💖, SPOZNÁ CESTU ZÁCHRANY.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroje:

▫️ Modrá kniha/S.Gobbi

▫️O pravej úcte k Panne Márii/Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás