Rady svätého Františka Saleského

1. Pretože modlitba uvádza náš rozum v božský jas a svetlo a vystavuje našu vôľu teplu nebeskej lásky, nič nemôže tak očistiť náš rozum z jeho nevedomosti a našu vôľu z jej nepravých náklonností ako modlitba: tá je vodou požehnania, ktoré svojou vlahou dáva zazelenať a kvitnúť rastlinám našich dobrých túžob, obmýva naše duše z ich nedokonalostí a zbavuje naše srdce ich vášňou.

2. Nadovšetko ti však radím modlitbu vnútornú a modlitbu srdca, najmä keď jej predmetom je život a utrpenie nášho Pána. Ak sa budeš na Neho často v rozjímaní pozerať, celá tvoja duša sa ním naplní; zoznámiš sa s jeho spôsobmi a budeš svoje skutky utvárať podľa jeho skutkov. On je Svetlo sveta (porov. Ján 8,12), preto máme byť osvecovaní a ožarovaní v Ňom, skrze Neho a pre Neho. On je strom túžby, v ktorého tieni máme odpočívať (porov. Pis 2,3); on je živá studnica Jakubova (porov. Jn 4,6) na zmytie všetkých našich nečistôt. Koniec koncov deti sa učia hovoriť svojím jazykom počúvaním svojich matiek a džavotaním s nimi, a my sa naučíme skrze Spasiteľovu milosť hovoriť, konať a chcieť ako On, ak budeme rozjímaním zotrvávať v jeho blízkosti a pozorovať jeho slová, jeho činy a jeho hnutie.

Tu sa treba, Filothea, zastaviť, a ver mi, že nemôžeme ísť k Bohu Otcovi inou bránou ako touto (porov. Jn 14,6), lebo ako povrch zrkadla by nemohol odrážať náš obraz, keby nebolo vzadu potiahnuté cínom alebo olovom, tak Božstvo by nemohlo byť nami tu vo svete dobre nazerané, keby nebolo spojené so Spasiteľovým svätým človečenstvom, ktorého život i smrť sú najprimeranejším, najľúbeznejším, najlahodnejším a najprospešnejším predmetom, ktorý si môžeme zvoliť pre svoje obvyklé rozjímanie. Spasiteľ sa nadarmo nenazýva chlebom, ktorý zostúpil z neba (porov. Jn 6,1), lebo ako chlieb treba jesť k najrôznejšiemu mäsu, tak treba rozjímať a uvažovať o Spasiteľovi a vyhľadávať ho vo všetkých našich modlitbách a skutkoch. Početní autori usporiadali a rozdelili jeho život a smrť podľa rozličných bodov, tak aby mohol slúžiť na rozjímanie – odporúčam ti svätého Bonaventuru, Bellintaniho, Bruna, Capiliu, Ľudovíta Granadského, Du Ponta.

3. Venuj tomu denne hodinu pred obedom, podľa možnosti skoro ráno, pretože po nočnom odpočinku budeš mať myseľ menej zamestnanú a sviežejšiu. Nepredlžuj tiež rozjímanie cez hodinu, ak ti to nepovie výslovne tvoj duchovný otec.

4. Ak budeš môcť konať toto cvičenie v kostole a ak tam nájdeš dosť pokoja, bude to pre teba vec veľmi vhodná, pretože nikto, ani otec ani matka, ani manželka, ani manžel ani kto iný ti nebudú môcť zabrániť, aby si strávila celú hodinu v kostole, kým vo svojom dome by si si pravdepodobne, súc istým spôsobom viazaná, nemohla zaistiť hodinu takej voľnosti.

5. Začínaj všetky modlitby, či už ústne, alebo vnútorné, (pripomenutím si) Božej prítomnosti a dodržuj toto pravidlo bez výnimky, a zakrátko uvidíš, ako ti to bude užitočné.

6. Ak dáš na mňa, modli sa svoj Otčenáš, Zdravas a Verím latinsky; nauč sa však aj slovám týchto modlitieb dobre rozumieť vo svojom jazyku, aby si si mohla – modliac sa ich spoločným jazykom Cirkvi – zároveň vychutnávať podivuhodný a lahodný zmysel týchto svätých modlitieb, ktoré treba hovoriť tak, že svoje myslenie sústreďujeme na ich zmysel a k nemu upíname svoje hnutia. A príliš sa s nimi neponáhľaj, aby si ich odriekala veľa, ale sa snaž, aby si to, čo hovoríš, hovorila s vrúcnosťou, lebo jediný Otčenáš pomodlený s citom má väčšiu cenu ako mnoho Otčenášov odriekaných rýchlo a zbežne.

7. Ruženec je veľmi prospešným spôsobom modlitby, ak ho dokážeš odriekavať, ako sa patrí. K tomu maj niektorú z knižiek, ktoré učia, ako sa ho treba modliť. Tiež je dobré sa modliť litánie k nášmu Pánovi, k Panne Márii a k svätým, a všetky ostatné ústne modlitby, ktoré sú v schválených modlitebných knižkách a hodinkách, s podmienkou, že ak máš dar vnútornej modlitby, ponecháš tejto modlitbe vždy hlavné miesto, takže ak nebudeš po nej môcť pre prílišnú zamestnanosť, alebo pre nejaký iný dôvod vôbec konať ústnu modlitbu, nebudeš si z toho robiť starosti a uspokojíš sa s tým, že pred rozjímaním a po ňom sa jednoducho pomodlíš Modlitbu Pána, Anjelské pozdravenie a Apoštolské vyznanie viery .

8. Ak sa budeš pri ústnej modlitbe cítiť pudená a vedená k vnútornej alebo duchovnej modlitbe, neodporuj tomu, ale nechaj svoju myseľ voľne tiahnuť týmto smerom a neznepokojuj sa tým, že si nedokončila ústne modlitby, ktoré si mala v úmysle, lebo vnútorná, ktorú si konala namiesto nich, je Bohu príjemnejšia a tvojej duši prospešnejšia. Vynímam z toho modlitby breviára, ak si sa viazaná sa ich modliť, lebo v tomto prípade je potrebné splniť povinnosť.

9. Ak sa stane, že celé tvoje dopoludnie uplynie bez tohto svätého cvičenia vnútornej modlitby, či už kvôli množstvu záležitostí, alebo z akejkoľvek inej príčiny (aby sa to nestalo, o to sa máš podľa možnosti postarať), snaž sa to napraviť popoludní za hodinu, pokiaľ možno vzdialenú od doby jedla. Keby si konala cvičenie hneď po jedle, skôr ako postup zažívania už značne pokročil, zmáhala by ťa značne ospalosť a škodilo by to tvojmu zdraviu. Keby si sa k nemu nedostala za celý deň, treba túto stratu nahradiť hojnejšími strelnými modlitbami a čítaním nejakej duchovnej knižky s nejakým zadosťučinením, ktoré by zabránilo následkom tohto opomenutia; a potom si daj pevné predsavzatie, že na druhý deň sa zase vrátiš k obvyklému poriadku.

Svätý František Saleský mal na zvládnutie úloh pomocníka, akého dal Boh každému. A jemu hovoril: 

Môj svätý anjel! 

Ty si od môjho narodenia mojím ochrancom. 

Tebe zverujem dnes svoje srdce, 

odovzdaj ho môjmu Spasiteľovi, ktorému jedinému má patriť. 

Ty si ochrancom môjho života. Buď tiež mojou útechou v smrti. 

Posilňuj moju vieru, posilňuj moju nádej. 

Zapaľuj vo mne božskú lásku! 

Dopraj mi, aby som netrpel úzkosťou pre minulý život, 

neznepokojoval sa prítomným a nedesil sa budúceho. 

Posilňuj ma v smrteľnom zápase, 

povzbudzuj moju trpezlivosť, dodaj mi pokoj. 

Vypros mi milosť, aby mojim posledným pokrmom bol chlieb anjelov; 

mojimi poslednými slovami Ježiš, Mária, Jozef, 

posledným vydýchnutím bol dych lásky 

a tvoja prítomnosť buď mojou poslednou útechou. Amen.

Keď bol svätý František Saleský na dne svojich síl, modlil sa:

Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, 

kto sa utiekal pod Tvoju ochranu a Teba o pomoc alebo o príhovor žiadal. 

Aj ja, touto dôverou povzbudený, k Tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam, 

k Tebe prichádzam, k Tebe sa uchyľujem, ja úbohý hriešnik. 

Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Autor: Masima

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2022/01/rady-svateho-frantiska-saleskeho.html

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás