Rádio Mária

Radio Mária

Rádio Mária je dnes globálnym fenoménom a stalo sa najznámejšou katolíckou rozhlasovou stanicou na celom svete. Skromné začiatky Rádia Mária boli v miestnej talianskej farnosti, Arcellasco, v provincii Como v 80-tych rokoch. V Taliansku je bežné, aby farnosti organizovali duchovné udalosti a katechetické semináre niekoľko týždňov, každých päť rokov. Vo farnosti Arcellasco mala miestna farnosť anténu postavenú na zvonici pre každého, kto sa chcel zúčastniť na cirkevných udalostiach vrátane chorých a iných, ktorí sa nemohli zúčastniť. Farníci ju privítali s nadšením a na základe veľkéhu úspechu sa rozhodli pokračovať v programoch vysielania. V takýchto skromných začiatkoch bola zriadená prvá stanica Rádio Mária – stanica, ktorá bola slabá v prostriedkoch, bohatá na modlitbu, ale pozorná pre tých, ktorí trpia. Do konca tohto desaťročia preniesla celoštátne vysielanie. Povzbudený nadšenými poslucháčmi, ďalším krokom bolo oslovenie talianskej diaspory v zahraničí, najprv v New Yorku cez satelit, nasledované Kanadou a potom v celej Európe. Čoskoro šírenie Rádia Mária zaznamenalo vývoj staníc v iných častiach sveta vrátane mnohých krajín v Afrike, Južnej Amerike, Ázii a Oceánii. Takéto rozširovanie si vyžiadalo vytvorenie novej organizácie, ktorá by pomohla existujúcim a podporovala inštaláciu nových staníc Rádia Mária. V júni 1998 bolo vytvorené združenie Svetovej rodiny rádia Maria (WFRM), mimovládna organizácia. Dnes je Rádio Mária k dispozícii vo viac ako 72 krajinách sveta.

Láska k Božej Matke

Láska k Matke Božej je dušou Rádia Mária a preto túžba pomôcť Pánovej službe v diele záchrany duší je kľúčová pre jej existenciu. Názov Rádio Mária označuje vysielaciu stanicu, ktorá je inšpirovaná Pannou Máriou, a ktorá sa dáva k dispozícii a službu Božej Matke. Rádio Mária je jednoduchý a účinný nástroj na šírenie dobrej správy a pomáha ľuďom nájsť zmysel života v evanjeliu Ježiša Krista.

Modlitba sv. Jána Pavla II. za Rádio Mária

Mária, pomáhaj nám pri našich životných rozhodnutiach. Potešuj nás v čase skúšok, aby sme kráčali     s pokornou dôverou a odvahou po božích cestách, verní Bohu a človeku, a aby sme všetkým prinášali do srdca a mysle radostnú zvesť Krista, Vykupiteľa sveta. Mária, Hviezda evanjelizácie, kráčaj s nami.  Veď Rádio Mária a buď jeho Ochrankyňou. Amen.

Radio Mária
Rádio Mária

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás