Rádio Mária

Radio Mária

Rádio Mária je dnes globálnym fenoménom a stalo sa najznámejšou katolíckou rozhlasovou stanicou na celom svete. Skromné začiatky Rádia Mária boli v miestnej talianskej farnosti, Arcellasco, v provincii Como v 80-tych rokoch. V Taliansku je bežné, aby farnosti organizovali duchovné udalosti a katechetické semináre niekoľko týždňov, každých päť rokov. Vo farnosti Arcellasco mala miestna farnosť anténu postavenú na zvonici pre každého, kto sa chcel zúčastniť na cirkevných udalostiach vrátane chorých a iných, ktorí sa nemohli zúčastniť. Farníci ju privítali s nadšením a na základe veľkéhu úspechu sa rozhodli pokračovať v programoch vysielania. V takýchto skromných začiatkoch bola zriadená prvá stanica Rádio Mária – stanica, ktorá bola slabá v prostriedkoch, bohatá na modlitbu, ale pozorná pre tých, ktorí trpia. Do konca tohto desaťročia preniesla celoštátne vysielanie. Povzbudený nadšenými poslucháčmi, ďalším krokom bolo oslovenie talianskej diaspory v zahraničí, najprv v New Yorku cez satelit, nasledované Kanadou a potom v celej Európe. Čoskoro šírenie Rádia Mária zaznamenalo vývoj staníc v iných častiach sveta vrátane mnohých krajín v Afrike, Južnej Amerike, Ázii a Oceánii. Takéto rozširovanie si vyžiadalo vytvorenie novej organizácie, ktorá by pomohla existujúcim a podporovala inštaláciu nových staníc Rádia Mária. V júni 1998 bolo vytvorené združenie Svetovej rodiny rádia Maria (WFRM), mimovládna organizácia. Dnes je Rádio Mária k dispozícii vo viac ako 72 krajinách sveta.

Láska k Božej Matke

Láska k Matke Božej je dušou Rádia Mária a preto túžba pomôcť Pánovej službe v diele záchrany duší je kľúčová pre jej existenciu. Názov Rádio Mária označuje vysielaciu stanicu, ktorá je inšpirovaná Pannou Máriou, a ktorá sa dáva k dispozícii a službu Božej Matke. Rádio Mária je jednoduchý a účinný nástroj na šírenie dobrej správy a pomáha ľuďom nájsť zmysel života v evanjeliu Ježiša Krista.

Modlitba sv. Jána Pavla II. za Rádio Mária

Mária, pomáhaj nám pri našich životných rozhodnutiach. Potešuj nás v čase skúšok, aby sme kráčali     s pokornou dôverou a odvahou po božích cestách, verní Bohu a človeku, a aby sme všetkým prinášali do srdca a mysle radostnú zvesť Krista, Vykupiteľa sveta. Mária, Hviezda evanjelizácie, kráčaj s nami.  Veď Rádio Mária a buď jeho Ochrankyňou. Amen.

Radio Mária
Rádio Mária

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás