Pripravujeme prednášky v Bratislavskej arcidiecéze

Pripravujeme prednášky v Bratislavskej arcidiecéze 3

Prednášky a modlitby Slovenského dohovoru za rodinu v rámci iniciatívy Zastavme zlo z Istanbulu sa uskutočnia aj na území Bratislavskej arcidiecézy. V najbližších mesiacoch budú prebiehať organizačné prípravy prednášok.

Zástupcovia Iniciatívy Slovenský dohovor za rodinu otec Marián Kuffa, Erik Zbiňovský a Anton Chromík na stretnutí  s otcom   arcibiskupom Stanislavom Zvolenským osobne poďakovali otcovi arcibiskupovi za jasné slová k Istanbulskému dohovoru, ktoré uviedol vo svojom vyhlásení.  Predseda Konferencie biskupov Slovenska k Istanbulskému dohovoru v ňom zdôraznil: „Násilie páchané na ženách v akejkoľvek podobe je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a musíme vyvinúť všetko úsilie na jeho zastavenie. Tému ochrany žien pred násilím však pokladáme za takú vážnu, že pokusy o podsúvanie iných tém v jej rámci, napríklad rodovej ideológie alebo výučby tzv. nestereotypných rolí v školách, považujeme za neprijateľné.“

Veľmi silným momentom pravdy bol  pastiersky list, ktorý zverejnila k gender ideológii Konferencia biskupov Slovenska, lebo jasne odhalil podstatu a zákernosť tejto kultúry smrti. Cirkev nemôže mlčať.

Gender ideológia obsiahnutá v Istanbulskom dohovore vychádza z nesprávnej predstavy, že medzi mužmi a ženami prebieha boj o moc.  Úlohou prednášok je informovanie veriacich o hrozbách gender ideológie, ale najmä  povzbudzovanie k vydávaniu pravdivého svedectva o láske medzi mužom a ženou.  Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a boli stvorení pre lásku.

Otec Marián Kuffa informoval otca arcibiskupa Zvolenského o priebehu prednášok, modlitbových pochodov a tiež o pomoci týraným ženám, ktorú poskytuje Inštitút Krista veľkňaza. Vzájomne  zdieľali  svoju osobitnú starosť  o deti z rodín, ktoré trpeli  týraním.

Najmä vďaka Konferencii biskupov Slovenska sa podarilo zastaviť ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Veríme, že čím viac ľudí sa  dozvie pravdu  o Istanbulskom dohovore, tým menej prekážok bude stáť v ceste tomu, aby Slovenská republika vzala svoj podpis pod Istanbulským dohovorom späť.

Chceme poďakovať za podporu a pomoc a najmä za požehnanie otca arcibiskupa.

 

Iniciatíva Slovenský dohovor za rodinu

 

 

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás