PRÍBEHY O OČISTCI

OČISTEC V ZJAVENIACH SV. BRIGITY ŠVÉDSKEJ

Svätá Brigita Švédska bola dcérou Birgera, švédskeho kráľovského princa a Sugridy, tiež z kráľovského domu Gótov. Brigita sa narodila okolo roku 1303 vo Švédsku a zomrela v Ríme v roku 1373.

Hoci žila v manželstve, jej život bol poznačený pozoruhodnou prísnosťou. Veľa sa modlila a rozmanitým spôsobom umŕtvovala svoje telo. Zvláštnou milosťou, ktorú jej dal Ježiš, boli zjavenia zaznamenané vo veľkej a hrubej knihe. Tieto zjavenia boli uznané Cirkvou. Po smrti svojho manžela založila Brigita rád, ktorý niesol názov Brigitky. Jej zjavenia – aj keď sú veľmi ťažké a hermetické – stoja za prečítanie, pretože prinášajú veľa duchovného úžitku. Príklady týkajúce sa očistca, miesta a stavu v ňom trpiacich duší, boli prevzaté z knihy zjavení tejto veľkej švédskej svätice. Niektoré z nich nerobia veľký dojem, zatiaľ čo iné sú naozaj príliš tvrdé.

„Tretie miesto posmrtnej existencie – hovorí Matka Božia sv. Brigite – je očistec. Tí, čo sa v ňom nachádzajú, potrebujú trojaké milosrdenstvo, lebo sa trápia v troch smeroch. Prvou ich mukou je sluch, pretože nepočujú nič iné ako muky, tresty a biedu. Druhou mukou je ich zrak, pretože vidia iba svoju úbohosť; treťou mukou je ich hmat, pretože cítia horúčavu neznesiteľného ohňa a ťažkého trestu.“ Matka Božia prosila svojho syna Ježiša o milosrdenstvo pre tieto duše: „Daj im, syn môj, svoje milosrdenstvo za moje modlitby…“ Ježiš jej odvetil: „Kvôli tebe im dám s radosťou trojakú milosť: najskôr im uľavím od sluchu; vízia sa upokojí a trest bude stále miernejší. Kto sa bude v tejto hodine nachádzať v najväčších mukách očistca, bude preradený medzi priemerných a tí, ktorí budú v priemernom treste, dostanú ľahký trest. Tí, ktorí sú v ľahkom treste, budú prenesení na večný odpočinok.“ Matka Božia odpovedala: „Buď ti česť a večná sláva, môj Pane!“

PRÍBEHY O OČISTCI 1

O MNÍCHOVI, KTORÝ PRE NEDBANLIVOSŤ V MODLITBE SKONČIL V OČISTCI

Na zjazde počatia Svätej Bohorodičky v Parme v roku 1541 zomrel páter John de Via, ktorého všetci považovali za mimoriadne svätého. Počas svojho života sa priatelil s rovnako zbožným mníchom, bratom Ascentiusom. Keďže sa Ascentius po smrti Jána niekoľko dní modlil za pokoj duše svojho priateľa, zrazu ho zaplavil neopísateľný jas, z ktorého sa vynorila postava zosnulého. Ascentiusa sa zmocnil taký hrozný strach, že nebol schopný vysloviť jediné slovo. Po chvíli nekonečného údivu nabral odvahu a spýtal sa, čo by od neho mŕtvy žiadal. Zosnulý kňaz mu povedal tieto slová:

– Napriek svojmu zbožnému životu, vrúcnym modlitbám, pôstom a pokániu, som zanedbával modlitbu Officia za zosnulých. Boh ma vo svojom milosrdenstve neodsúdil, no nedosiahnem večnú slávu a neprejdem za brány raja skôr, kým všetci žijúci v tomto kláštore nedokončia to, čo som ja zanedbal.

Po vyslovení týchto slov videnie zmizlo.

Vystrašený a veľmi znepokojený brat Ascentius informoval strážcu o tom, čo sa stalo, a ten bez meškania nariadil splniť všetko, o čo žiadala kajúca duša otca Jána de Via.

Po nejakom čase sa páter Ján znova zjavil svojmu priateľovi – tentokrát oveľa jasnejšie – a ďakoval mu za splnenie požiadavky, ktorá mala pre zosnulého obrovský význam.

Spracoval: Martin Handzuš

Ak sa zaujímate o tému očistec, natočili sme pre vás viac ako 30 relácií, ktoré si môžete pozrieť tu:

Očistec – YouTube

podporte nás sdzr

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

PRÍBEHY O OČISTCI 2
PRÍBEHY O OČISTCI 3

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás