Prečo sa katolíci prežehnávajú znakom kríža?

Kresťanské učenie

Keď sa žehnáme znakom kríža pred a po našich modlitbách, tak si veľa katolíkov neuvedomuje, že znak kríža je modlitba sama o sebe. Tento úkon by sa mal vykonávať s úctou a všetkou vážnosťou, ktorá mu patrí.

Znak kríža nie je znakom zbožnosti, ale silnou modlitbou.                                                                                 

Znak kríža

„V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.“

Čo viac nám teda hovorí o znaku kríža Písmo, cirkevní otcovia, svätí a katolícka náuka.

Tu je šesť uhlov pohľadu na znak kríža, ktoré odhaľujú prečo nám prežehnávanie sa otvára cestu k život meniacej milosti.

Píšem ich s istotou, že ak ich raz pochopíte, budete robiť tento úkon s väčšou vierou a zažijete jeho veľké požehnanie.

podporte nas - prispevky

I. „MINI“ VYZNANIE VIERY

Znak kríža je vyznaním viery v Boha takého, akým sa sám odhalil. Slúži ako skrátená forma apoštolského vyznania viery. Dotknutím sa čela, pŕs a ramien prehlasujeme našu vieru v Otca, Syna a Ducha Svätého.

Oznamujeme našu vieru v to, čo už Boh urobil – stvorenie všetkých vecí, vytrhnutie ľudstva z hriechu a smrti a zriadenie Cirkvi, ktorá ponúka nový život všetkým.

Keď sa prežehnávame, uvedomujeme si prítomnosť Boha a otvárame sa jeho pôsobeniu v našich životoch. To by aj stačilo, nie? Ale je tu toho oveľa, oveľa viac.

II. OBNOVA KRSTU

Kresťania z prvého storočia po Kristovi sa začali prežehnávať symbolom kríža na spomienku a obnovu toho, čo sa im stalo po tom ako boli pokrstení. To isté stále platí aj pre nás.

Keď sa prežehnávame, vyhlasujeme, že sme krstom posvätne zomreli s Kristom na kríži a povstali do nového života s ním (pozri Rim 6:3-4 a Gal 2:20).

Prosíme Pána, aby v nás obnovil tieto milosti krstu. Taktiež berieme na vedomie, že krst nás spojil s mystickým telom Krista a vybavil nás pre úlohu spolupráce s Pánom na jeho diele záchrany všetkých ľudí od hriechu a smrti.

III. ZNAK UČENÍCTVA

Pri krste nás Pán vyhlásil za svojich tým, že nás označil znakom kríža. Teraz, keď sa žehnáme, mu potvrdzujeme svoju oddanosť. Symbolikou kríža na našom tele zapierame, že patríme sami sebe a vyhlasujeme, že patríme jemu samotnému (pozri Lk 9:23).

Cirkevní otcovia používali to isté slovo pre znak kríža, ktorý staroveký svet využíval na označenie vlastníctva. To isté slovo označovalo pastierovu značku na ovciach, generálovo tetovanie na jeho vojakoch, pánovu značku na jeho sluhoch a Pánovu značku na jeho učeníkoch.

Teda prežehnaním sa uznávame, že sme Kristove ovce a môžeme sa spoliehať na jeho opateru; vojaci, poverení pracovať s ním na približovaní sa kráľovstva nebeského na Zem; a jeho služobníci oddaní urobiť čokoľvek, čo im povie.

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/IV. PRIJATIE UTRPENIA

Ježiš nám sľúbil, že utrpenie bude bežnou súčasťou života jeho učeníka (pozri Lk 9:23). Takže, keď označujeme svoje telá znakom kríža, prijímame akúkoľvek bolesť, ktorá príde ako následok našej viery v Krista.

Robenie tohto symbolu je naše „zdvihnutie kríža a nasledovanie“ ho (pozri Lk 9:23). Ale súčasne nás utešuje s uvedomením si toho, že Ježiš, ktorý vydržal ukrižovanie pre nás sa teraz k nám pripája v našom utrpení a posilňuje nás.

Prežehnaním sa taktiež vyhlasuje ďalšia značná pravda: So Sv. Pavlom oslavujeme, že naše utrpenie, ako členov Kristovho tela, prispieva Pánovej zachraňujúcej práci zdokonaľovania Cirkvi v svätosti (pozri Kol 1:24).

V. KROK PROTI DIABLOVI

Keď diabol poslal Ježiša na kríž, chybne veril, že získal veľké víťazstvo. Namiesto toho ho Pán prekvapil neuveriteľnou porážkou (pozri 1 Kor 2:8)

Od prvého veľkonočného rána doteraz znak kríža pôsobí, že sa diabol kryje a uteká. Takže na jednej strane je prežehnávanie sa krížom krokom obrany, vyhlásením našej nedotknuteľnosti voči diablovmu vplyvu.

Ale podstatnejšie je, že znak kríža je útočnou zbraňou, ktorá nám pomáha s Kristom získať späť všetko to, čo diabol stratil pri kríži. Oznamuje našu spoluprácu s ním v neskrotnom približovaní sa kráľovstva Boha proti kráľovstvu temnoty.

VI. VÍŤAZSTVO NAD TELOM

Slovo „telo“ v Novom zákone zahrňuje všetky zlé náklonnosti k našej starej povahe, ktorá pretrváva v nás aj potom, čo zomrieme s Kristom pri krste (pozri Gal 5:13-22).

Robenie symbolu kríža vyjadruje naše rozhodnutie ukrižovať tieto túžby tela a žiť podľa Ducha. Ako odhodenie špinavého trička alebo blúzky, aj robenie tohto symbolu označuje to, ako sa zbavujeme našich zlých inklinácií a obliekame sa do správania sa Krista (pozri Kol 3:5-15)

Cirkevní otcovia učili, že znak kríža rozptyľuje silu silných pokušení ako zlosť a túžba.

Takže nezáleží na tom, ako veľmi sme pokúšaní. Môžeme použiť znak kríža, aby sme znovuobjavili slobodu v Kristovi a zvíťazili s Jeho pomocou nad hriechmi, ktoré nás sužujú.

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás