POČÚVAJ SVOJU MAMU

🔈POČÚVAJ SVOJU MAMU 🤱

alebo

🙏 NAJVÄČŠIA MISIONÁRKA SVETA 🌍

🔰 Kým bol Ježiš dieťaťom, počúval Pannu Máriu. Dozvedáme sa to z Lukášovho evanjelia. Vrátil sa s nimi do Nazareta a bol im poslušný. Učil sa od nich a vzmáhal sa v múdrosti a veku. (pozri Lukáš 2, 51 – 52)

🤱Mária je aj našou Matkou. Učí nás. Mali by sme ju počúvať a poslúchať tak, ako ju počúval a poslúchal aj Ježiš. Mária ako najväčšia MISIONÁRKA sveta sa cez mnohé zjavenia prihovorila rozličným vizionárom a skrze nich odovzdala svoje materinské rady a ponaučenia celému svetu. A aj keď hovorí veci, ktoré nechceme počuť – robí to pre naše dobro. Jej posolstvá sú určené každému veriacemu.

🔰 Počas našej púte sa oboznámime s niekoľkými zjaveniami a spomenieme si pár kľúčových informácií ku každému z nich:

🇲🇽 GUADALUPE, MEXIKO: V decembri 1531 sa Juanovi Diegovi zjavila Panna Mária v Guadalupe. Zvestovala mu, že je Matkou pravého, živého Boha, a poverila ho, aby šiel za biskupom a požiadal ho, nech nechá postaviť chrám. Biskup však požadoval znamenie. Mária preto Juanovi ukázala miesto, kde našiel krásne ruže kvitnúce v tuhej zime. Juan nazbieral kyticu a doniesol ju biskupovi – nevedomky mu priniesol aj zázračný obraz Panny Márie, ktorého vplyv na miestnych ľudí bol ohromujúci. Priviedol ich k prijatiu viery. Tisícky Aztékov prichádzali, aby ho videli a pokľakli pred ním. Dávali sa hromadne krstiť, za sedem rokov prijalo krst osem miliónov domorodcov. Dodnes si ho ctia pútnici z celého sveta.

🇫🇷 RUE du BAC, FRANCÚZSKO: V roku 1830 sa Panna Mária zjavila Kataríne Labouré. Počas zjavení jej Mária oznámila, že Boh má pre ňu dôležitú úlohu. Ukázala jej medailu, na ktorej bolo veľké písmeno M ako Mária, nad ním kríž a pod ním sa nachádzali dve srdcia – Ježišovo, ktoré bolo korunované tŕním, a Máriino, prebodnuté mečom. Po obvode medaily bolo dvanásť hviezd a vyryté slová: „Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Panna Mária prisľúbila, že kto bude nosiť medailu s dôverou, získa mnohé milosti.

🇫🇷 La SALLETE, FRANCÚZSKO: Dve deti, Maximin a Melanie boli 19. septembra 1846 vo francúzskych Alpách svedkami troch fáz Máriinho zjavenia. Známy obraz, ktorý sa s týmto zjavením spája, zobrazuje sediacu Pannu Máriu, ktorá plače s tvárou v dlaniach. Krásna pani hovorila deťom o tom, ako smúti pre hriech ľudí, pretože si nevážia Pánovo meno a nezachovávajú sviatočný deň. Povedala im: ,,Ak sa môj ľud nebude chcieť podriadiť, budem nútená nechať pustiť rameno svojho Syna; je také mocné a ťažké, že ho už nemôžem zadržať. Ako dlho už pre vás trpím!“

🇫🇷 LURDY, FRANCÚZSKO: Keď mladá Bernadeta Soubirousová šla jedného dňa v roku 1858 so sestrami na drevo, netušila, že sa jej život od základu zmení. Tu sa jej po prvýkrát zjavila Panna Mária. A zjavenia pokračovali (celkový počet bol osemnásť). Keď sa 25. marca Panna Mária znovu zjavila, bolo to šestnásty raz, vyhlásila o sebe, že je Nepoškvrnené Počatie, no menom sa nepredstavila. Miestny farár D. Peyramale uveril, pretože jednoduché dievča Bernadeta nemohla vedieť o nedávno vyhlásenej dogme bl. Pia IX. o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Potom Mária Bernadetu požiadala, aby za hriešnikov konala skutky pokánia.

🇵🇹 FATIMA, PORTUGALSKO: Panna Mária sa zjavovala od 13. mája 1917 do 13. októbra 1917 trom malým portugalským deťom: Lucii, Františkovi a Hyacinte. Zverila deťom tri tajomstvá, ktoré boli postupne zverejňované.

🔸V prvom Panna Mária ukázala deťom Peklo, ktoré by mnohí dnes tak radi spochybnili.

🔸Druhé tajomstvo z 13. júna bolo návodom ako zachrániť ľudské duše pred peklom a obrátiť svet k viere. Panna Mária povedala, že Boh si praje uviesť do sveta úctu k jej Nepoškvrnenému Srdcu 💙. Povedala: ,,Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a návrati sa im pokoj.“

🔸13. októbra 1917 sa trom pastierikom predstavila ako Ružencová Panna Mária a zjavila im, že je aj Sedembolestnou a Karmelskou Pannou Máriou. Po jej boku sa objavil aj svätý Jozef a dieťa Ježiš.

🇳🇱 AMSTERDAM, HOLANDSKO: Panna Mária sa v rokoch 1945 až 1959 zjavovala Ide Peerdemanovej v jej byte na predmestí Amsterdamu. Vizionárka videla pri jednom zo zjavení Pannu Máriu na zemeguli pri kríži s nápisom Matka všetkých národov. Pri tom počula modlitbu: Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha, daj, aby Ducha Svätý prebýval v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiežby Matka všetkých národov, ktorá bola kedysi Máriou, bola našou orodovnicou! Amen. Posolstvá Panny Márie obsahovali mnoho radostných aj smutných predpovedí, napríklad vyhlásenie poslednej mariánskej dogmy o Nanebovzatí Panny Márie. Katolícka cirkev uznala zjavenia za práve v roku 2002.

🇮🇹 MONTICHIARI, TALIANSKO: Od novembra 1946 sa zjavovala Panna Mária Pierine Gilliovej. Zjavenia trvali aj s devätnásťročnou prestávkou tridsaťsedem rokov, teda do roku 1983.

🔸V poradí tretie zjavenia mala Pierina 13. júna 1947, kde na hrudi mala tri ruže – biela, červená a zlatá. Cez ruku jej vysel ruženec s medailou. Keď sa jej Pierina spýtala, kto je, odpovedala: Som Ježišova matka a Matka vás všetkých. Požiadala o slávenie mariánskeho dňa vždy v 13. deň v mesiaci, ktorý má byť dňom zmierenia za urážky Boha zasvätenými osobami. Okrem toho majú rehoľné spoločnosti sláviť 13. júla svätou omšou, modlitbou ruženca a hodinovou adoráciou. Súčasne odhalila titul novej zbožnosti k Panne Márii, ktorú označila ako Mystickú ružu, skutočnú Matku duší, ktoré sa zasvätili Bohu.

🇯🇵 AKITA, JAPONSKO: Pokračujúce odpadlíctvo od Boha sa prejavilo aj na ďalšom zjavení Panny Márie, tentoraz v japonskom meste Akita. Panna Mária sa zjavila prvýkrát 6. júla 1973 rehoľnej sestre A. K. Sasagawovej. V treťom posolstve nás varuje: „Ako som ti povedala, keď sa ľudia nebudú kajať a nepolepšia sa, Otec dá dopadnúť strašný trest na celé ľudstvo. Bude to väčší trest ako potopa, taký, akého nikdy nebolo.“ Pozoruhodné je, že slová tohto posolstva pripomínajú slová posolstva z La Salette.

🔸Čo na to Panna Mária v Akite? „Modlite sa ruženec za pápeža, za biskupov a kňazov. Diablovo dielo prenikne dokonca do Cirkvi takým spôsobom, že sa kardináli postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom. Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú predmetom pohŕdania a iní kňazi im budú klásť prekážky. Chrámy a oltáre budú plienené. Cirkev sa naplní tými, ktorí prijímajú kompromisy a diabol zvedie mnoho kňazov a zasvätených duší, aby opustili službu Pána. Démon bude zvlášť neúprosný voči dušiam zasväteným Bohu. Pomyslenie na stratu toľkých duší je príčinou môjho smútku. Ak sa hriechy ešte rozmnožia čo do počtu aj závažnosti, nebude pre nich odpustenia.“ Nebude pre nich odpustenia – zdá sa, že toto varovanie by malo otriasť svedomím sveta a ak k nemu pripočítame aj zjavenia v La Salette a vo Fatime, v ktorých sa neustále opakujú tie isté varovania a tie isté popisy úpadku viery, tak je skutočne čas, aby sa ľudstvo obrátilo.

🇧🇦 MEDŽUGORIE, BOSNA a HERCEGOVINA: Hlavným posolstvom zjavení z Medžugoria je obrátenie. Obrátenie je milosť, ktorá nám pomáha, aby sme ustavične žili s Bohom.

🔸Ako dosiahnuť naplnenie posolstva Panny Márie z Medžugoria?

V tomto zmysle vizionári často hovoria o piatich veciach: 1. o modlitbe ruženca – modlitba srdcom; 2. o Eucharistii; 3. o Svätom písme; 4. o pôste; 5. o mesačnej spovedi. Gospa (Panna Mária) prichádza, aby prebudila ľudstvo, ktoré sa vzdialilo posolstvu evanjelia. Kráľovná pokoja volá po pevnej viere. Praje si, aby sa ľudstvo modlilo srdcom a aby sa modlitba stala každodennou radosťou. Zdôrazňuje význam modlitby ruženca, ktorý je najsilnejšou zbraňou proti satanovi. Gospa si praje, aby sme sa denne modlili ruženec, každý mesiac vykonali sviatosť zmierenia, čítali Sväté písmo a boli prítomní na svätých omšiach kedykoľvek to bude možné. Aj keď zjavenia nehovoria v podstate nič nové, ich významným odkazom je pokoj.

🤱 Pri svojich zjaveniach nám Panna Mária pripomína čosi podstatné: ,,Urobte všetko, čo vám povie.“ (Jn. 2, 5) Najväčšia MISIONÁRKA a dobrá MATKA neprináša nové pravdy, ale s materinskou láskou upozorňuje na podstatu Božieho zjavenia, ktoré dosiahlo vrchol v osobe Božieho syna.

🔰 Všetko, čo potrebujeme vedieť pre svoju spásu, už bolo zjavené. Teraz to potrebujeme aktualizovať v živote a tu Boh pozýva na spoluprácu aj Pannu Máriu. Teda nie preto, aby nám prinášala nejaké nové, dosiaľ nezverejnené náboženské pravdy, ale aby nám pripomínala, že ,,Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16)

🤱 Prešli sme púť s najväčšou MISIONÁRKOU a MATKOU ,,par excellence.“ Spoznali sme miesta a udalosti, ktoré Katolícka cirkev prijíma ako omilostené a nadprirodzené, ale zároveň nikoho nenúti, aby v ne veril. Na rozdiel od Božieho slova nie sú súčasťou Božieho zjavenia. No ponúka ich ako jedno z možných ciest, ako lepšie poznať Boha a nasledovať ho.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Lipták-Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroje:

– Zjavila sa Panna Mária/B. Fabbrigno – knihu si môžete zakúpiť na tomto odkaze: https://www.zachej.sk/produkt/37579/zjavila-sa-panna-maria/

– Mariánske zjavenia modernej doby/M. Šmíd – knihu si môžete zakúpiť na tomto odkaze: https://www.zachej.sk/produkt/35715/marianske-zjavenia-modernej-doby/

– Pôstna cesta s Matkou Máriou – knihu si môžete zakúpiť na tomto odkaze: https://www.zachej.sk/produkt/39673/postna-cesta-s-matkou-mariou/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás