Piaty medzinárodný kongres Apoštolov Božieho Milosrdenstva 2021

božie milosrdenstvo

DÁTUM: 2. – 5. október 2021

MIESTO: Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch

ORGANIZÁTOR: Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

TÉMA KONGRESU:

Inšpiráciou pre tému kongresu bol list Svätého Otca Františka Misericordia et misera, ktorý napísal pri príležitosti ukončenia Roka milosrdenstva. V ňom nás vyzval sláviť Božie milosrdenstvo vo sviatostiach, v Božom slove, a preukazovať milosrdenstvo v bežnom živote. Pápež nám zároveň pripomenul, že je dôležité mať skúsenosť s Božím milosrdenstvom tak osobnú ako aj v spoločenstve, aby sme mohli slúžiť novej evanjelizácii:

„Je čas hľadieť vpred a pochopiť, ako možno ďalej verne, radostne a nadšene prežívať bohatstvo Božieho milosrdenstva. V diele novej evanjelizácie môžu ostať naše spoločenstvá živými a dynamickými do tej miery, do akej bude „pastoračné obrátenie“, ktoré máme prežívať, denne formované obnovujúcou silou milosrdenstva“ (Misericordia et misera, 5).

PREDPOKLADY KONGRESU:

 • Kongres bude mať modlitebný a formačný charakter.
 • Bude príležitosťou objavovať Božie milosrdenstvo, sláviť ho v Eucharistii, vo sviatosti zmierenia, v Božom slove, aby sme ho preukazovali blížnym v každodennom živote.

CIELE KONGRESU:

 • Posilniť a prehĺbiť v účastníkoch význam osobnej a spoločnej skúsenosti s Božím milosrdenstvom pre službu novej evanjelizácie a formácii apoštolov Božieho milosrdenstva.
 • Integrácia a výmena skúseností medzi apoštolmi Božieho milosrdenstva z rôznych krajín sveta.

PATRONÁT:

 • Arcibiskup Marek Jędraszewski – krakovský metropolita 
 • M. Petra Kowalczyk KMBM – generálna predstavená Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva

PREDNÁŠAJÚCI:

 • Arcibiskup Grzegorz Ryś
 • Biskup Rafał Markowski
 • Biskup Artur Ważny
 • P. Krzysztof Wons SDS
 • Vdp. Rafał Jarosiewicz
 • Sr. Miriam Janiec KMBM
 • Sr. M. Eliana Chmielewska KMBM
 • Sr. M. Emanuela Gemza KMBM

FORMA ÚČASTI:

Kongresa sa bude konať dvojakým spôsobom: osobne – na mieste konania alebo online

JAZYK KONGRESU:

 • Kongres sa bude konať v poľštine.
 • Plánuje sa simultánny preklad do nasledujúcich jazykov: angličtiny, španielčiny, taliančiny a slovenčiny.
  (Výber jazykov bude závisieť od počtu účastníkov z danej jazykovej oblasti).

https://www.faustinum.pl/sk/piaty-medzinarodny-kongres-abm-2021/
podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás