Peter Dufka SJ: Účinky ružencovej modlitby v srdci človeka

Modlitba sv. ruženca nám pomáha eliminovať ducha tohto sveta a chráni nás pred útokmi zlého. Posväcuje a zjemňuje naše srdce a vedie k odovzdanosti tej, ktorá povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Milí priatelia, mesiac október je už tradične mesiacom sv. ruženca. Je nemálo veriacich, ktorí sa ho modlia celý liturgický rok, ale s osobitnou pozornosťou k nemu pristupujú práve teraz. Pravidelnosť tejto modlitby postupne prináša ovocie a zanecháva na človeku trvalé stopy. Čo sa deje v srdci človeka, ktorý sa pravidelne a s nábožnosťou modlí túto modlitbu? Skúsme si všimnúť jej tri účinky.  

1. Eliminuje ducha sveta

Raz ma jeden kňaz požiadal, aby som asistoval pri exorcizme. Čím viac kňazov sa modlí v prítomnosti posadnutej osoby, tým rýchlejšie zlý duch opustí svoju obeť, povedal. Bol to jeden z najsilnejších duchovných zážitkov, ktorý som dovtedy prežil, pretože som z bezprostrednej blízkosti vnímal boj medzi dobrom a zlom. Nebolo možné pochybovať o tom, že osoba bola pod vplyvom sily zlého, avšak po viac ako hodine intenzívnych modlitieb sa vrátila do normálneho stavu. Prekvapilo ma, že okrem citátov Svätého písma a osobitných modlitieb sa exorcista pomerne často obracal s prosbou o pomoc na Pannu Máriu. Vtedy som si akosi spontánne spomenul na knihu Genezis, kedy po hriechu prarodičov Boh povedal hadovi: „Nepriateľstvo ustanovím medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“ (Gn 3,13-15). Toto proroctvo sa vzťahuje na Pannu Máriu. Jej pomoc je v boji so zlom veľmi výrazná, a preto sa na mnohých vyobrazeniach znázorňuje ako tá, ktorá šliape po hlave hada. 

Táto duchovná pravda je v dejinách ľudstva silne prítomná. ČÍTAJ TIEŽ06/09/2020

Duchovné podnety pátra Petra Dufku na september: Nový začiatok

Keď duchovné osobnosti prvých storočí chceli bojovať proti rôznym pokušeniam zlého, často používali citáty zo Sv. písma, ktoré presne korešpondovali s danými pokušeniami. Keďže si tento spôsob duchovného boja vyžadoval pomerne dobrú znalosť Svätého písma, čo malo len málo ľudí, presadil sa oveľa jednoduchší spôsob: vzývanie mena Ježiš.  Meno Ježiš má nesmiernu silu a stačilo jeho vyslovenie na eliminovanie všetkých pokušení. Modlitba sv. ruženca je istou kombináciou týchto dvoch tradičných zbraní proti útokom zlého ducha.

Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu pozýva veriacich zasvätiť sa Kristovi skrze Pannu Máriu. Prvou fázou tohto zasvätenia je eliminovanie ducha tohto sveta, ktorý je v rozpore s duchom Krista. A toto sa deje práve prostredníctvom modlitby sv. ruženca.

2. Modlitba ruženca posväcuje

Niektorí autori zdôrazňujú dôležitosť ústnej modlitby. Dokonca i majstri kontemplácie či meditácie odporúčajú občas sa vrátiť k dobre vyslovovanej ústnej modlitbe. Uvádzajú viacero dôvodov. Jeden z nich je skutočnosť vtelenia. Boh sa stal človekom v Ježišovi Kristovi. Duch a stal hmotou, vzal na seba materiálnu podobu.   Podobne i naša modlitba má v konkrétnych slovách fyzickú podobu. Viacero autorov sa zhoduje na tom, že ústa, ktoré vyslovujú slová modlitby, sa postupne posvätia, ale   ústa ktoré preklínajú, sa znesväcujú.

Vytrvalá ústna modlitba pomaly preniká celého človeka a postupne ho mení. Tento proces sa uskutočňuje osobitným spôsobom pri recitovaní sv. ruženca. Ide o postupný proces, pri ktorom účinok vyslovovaných slov kultivuje naše vlastné srdce. Zjemňuje jeho vnútro a zvyšuje jeho vnímavosť na duchovné podnety. 

Niektorí autori si všímajú istú podobnosť medzi estetickou a duchovnou vnímavosťou človeka. Nato, aby bol človek schopný zachytávať jemnosti estetických vnemov a tešiť sa z nich, jeho vnímavosť musí byť formovaná. Inak bude priťahovaný blikavým gýčom. Podobne je to i s duchovnou vnímavosťou. I tu je potrebná formácia, inak človek ťažko zachytí jemné duchovné podnety. Je úžasné pozorovať, s akou jemnosťou sa vedia matky prihovárať svojim deťom, ako sa vedia znížiť na ich úroveň a priblížiť im okolitý svet. Presne tak to robí i naša nebeská Matka prostredníctvom ruženca. Jemne sa dotýka ľudských sŕdc a objasňuje tajomstvá, ku ktorým by sme bez jej pomoci  nemali prístup.

3. Modlitba ruženca vedie k odovzdanosti

V asketickej praxi sa neraz hovorí o schopnosti byť slobodný pre vyššie veci. Vzdať sa, nebyť naviazaný na materiálne veci, či dokonca nadobudnúť istú indiferenciu k nim. Toto sa môže diať na rôznych úrovniach. Na úrovni materiálnej, duševnej či duchovnej.

1. Na úrovni materiálnej ide o slobodu od vecí, ktoré vlastníme. Hoci nimi disponujeme,  naše srdce by malo byť od nich slobodné.

2. Na úrovni duševnej ide o slobodu od nezdravých vzťahov či prílišnej naviazanosti na druhé osoby.

3. V asketickej praxi sa však za najvyšší stupeň považovala schopnosť vzdať sa seba samého, svojich predstáv či túžob, ktoré sú neraz poznačené egoizmom. Toto sa podarilo mnohým svätým, a preto sa v slovanskej spiritualite označovali slovíčkom prepodobní. Svojím životným postojom sa pripodobnili Ježišovi, ktorý sa ako prvý vzdal svojej vôle, aby plnil vôľu Otca.

V staroslovenčine však poznáme i výraz prepodobnejšaja, ktorý je prisudzovaný Panne Márii. Jej odpoveďou anjelovi „nech sa mi stane podľa tvojho slova“ sa najviac pripodobnila Ježišovi. Toto je dôvod, prečo má Panna Mária v tejto oblasti prvenstvo. Vzdala sa seba samej, svojej vôle a svojej predstavy o budúcnosti.  Kto sa rozhodne nasledovať jej príklad, vzdá sa seba samého, svojich predstáv, túžob a žiadostí, toho sa Ona sama ujme osobitným spôsobom. Takáto odovzdanosť nezostane bez odmeny. Človek sa pripodobní tej, ktorú už mnohé stáročia označujeme prívlastkom „milostiplná“. I na ňom spočinie niečo z jej milosti.   

Milí priatelia, využime tento mesiac na modlitbu sv. ruženca. Ona nám pomôže eliminovať ducha tohto sveta a ochráni nás pred útokmi zlého. Posväcuje a zjemňuje naše srdce a vedie k odovzdanosti tej, ktorá povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38).

Prevzaté z: https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2020-10/peter-dufka-sj-ucinky-ruzencovej-modlitby-v-srdci-cloveka.html

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás