Päť krokov na ceste k svätému Jozefovi

Možno si viacerí položíme niekedy otázku: To ani jeden deň nebude pokoj? Je to namieste, veď sa denne prizeráme na množstvo zlých vecí, ktoré sú v dnešnom svete zdanlivo akceptované a oslavované a ľahko tak môžeme vkĺznuť do pokušenia, že všetko okolo nás je pochmúrne. Netreba však zabúdať, že náš Pán Ježiš má všetko pod kontrolou. Vždy má totiž všetko pod kontrolou.

Premýšľajme o tom chvíľu – Pán Ježiš nám vo svojej dobrote, milosrdenstve a láske dal svätého Jozefa, obrancu a živiteľa, ktorý nám pomáha napredovať. Všetko, čo sa od nás v tomto prípade očakáva, je „Ísť k Jozefovi.“ (Gn 41,55)  

Ako odpoveď na Božiu dobrotu teraz uvediem päť zrniek o svätom Jozefovi, ktoré sú vlastne piatimi krokmi na ceste k Jozefovi. Je dobré sa nad nimi zamyslieť… 

1. krok

Svätý Tomáš Akvinský povedal: „Je pravda, že svätí majú v nebi veľkú moc, ale žiadajú ako služobníci a nerozkazujú ako páni. Svätý Jozef, ktorého autorite bol Ježiš na zemi podriadený, dostane od svojho kráľovského pestúna v nebi to, po čom túži.“ 

Všetci máme svojich obľúbených svätých, ale každý z nich je sluha. Okrem samotnej Panny Márie, svätý Jozef je jediný, kto má právomoc rozkazovať Jeho Stvoriteľovi! Prečo? Odpovedá nám Sväté písmo: „Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.“ (Lk 2,51) Tí „oni“ sú Mária a Jozef. A Ježiš bol vtedy Jozefovi poslušný z lásky, rešpektu a úcty a počúva ho aj teraz. 

Nebojme sa teda ísť za svätým Jozefom, on všetky naše prosby odnesie k Ježišovi.

2. krok

„Svätý Jozef nerobil neobyčajné veci, ale neustálym praktizovaním obyčajných a bežných cností dosiahol tú svätosť, ktorá ho povyšuje nad všetkých ostatných svätých,“ povedal svätý Jozef Marello.

Každý, kto sa čo len trochu zaujíma o svätého Jozefa, musel spoznať, že je naozaj vzorom cností a preto, kto chce rásť v cnosti, mal by ho požiadať o pomoc. Ale nezabúdajme, že i keď máme skutočnú úctu k svätému Jozefovi, napodobňovanie jeho cností, ktorých je nesmierne veľa, je z našej strany len nedokonalý pokus. 

Keď však pôjdeme za Jozefom, pomôže nám rásť v cnosti.

Päť krokov na ceste k svätému Jozefovi 1

3. krok

Svätý František Saleský zvolal: „Aké božské spojenie medzi Pannou Máriou a slávnym svätým Jozefom! Spojenie, ktoré urobilo to dobro večných dobier, ktorým je náš Pán, patrí svätému Jozefovi, ako patril našej Pani…“ 

Každý hľadá pocit spolupatričnosti a každý túži po láske. A každý si zaslúži podporu a lásku, najmä v srdciach Ježiša a Márie. Tam zažívame skutočné milosrdenstvo, pokoj a radosť.

Svätý Jozef poznal túto spolupatričnosť a lásku a žil ju každý deň, aj uprostred životných ťažkostí. Teraz si toto všetko užíva celú večnosť v nebi. Kto iný by nám teda mohol pomôcť vstúpiť do spolupatričnosti a lásky zdieľanej vo Svätej rodine, ak nie jeho hlava – svätý Jozef?

Rozbehnime sa k Jozefovi, pomôže nám poznať, že tam patríme a sme milovaní.

4. krok

Pápež svätý Ján Pavol II. sa vyjadril: „Svätý Jozef bol spravodlivý muž, čestný strážca tých, ktorí mu boli zverení do opatery.“

Svätý Jozef je naozaj vzor pre hlavy rodiny, ale aj pre šéfov na pracovisku. Stručne napísané, svätý Jozef bol po celý svoj život na zemi spravodlivý, tvrdo pracoval a staral sa nielen o rodinu, ale i o iných ľudí a životné záležitosti. Je naozajstným príkladom ako viesť rodinný i pracovný život. 

Bežme teda za Jozefom, pomôže nám byť spravodlivým, priamym a obetavo pozorným v rodinnom i pracovnom živote. 

5. krok

„On (svätý Jozef) bol panna a jeho panenstvo bolo verným zrkadlom panenstva Márie.“ tieto slová vyslovil svätý John Henry Newman.

Svätý Jozef bol absolútne čistý telom, mysľou a úmyslom, čiže ako panna. Jednou z jeho úloh ako ochrancu Svätej rodiny bola ochrana cnosti Panny Márie a ona na oplátku zasa chránila jeho cnosť. Nie je to úžasné? Bola to láska, ktorá predznamenávala lásku, ktorá teraz existuje v nebi.

Myslíte, že by svätý Jozef neurobil to isté aj pre nás? Najmä ak zápasíme s nečistotami tela, mysle či úmyslu? Cudnosť a čisté srdce svätého Jozefa nám môže pomôcť. 

Choďme teda k Jozefovi, najmä ak zápasíme s hriechmi nečistoty. 

Svätý Jozef nás miluje a pomôže nám. Stačí len spraviť prvý krok, ktorý nám radí Sväté písmo: „Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie!“ (Gn 41, 55)

Modlitba k svätému Jozefovi

Svätý Jozef, pamätaj na nás a pomáhaj nám svojím mocným príhovorom u svojho Zverenca a zabezpeč nám aj priazeň blahoslavenej Panny Márie, ktorá ako tvoja Snúbenica je Matkou Toho, ktorý je živý s Otcom i Duchom Svätým a kraľuje po nekonečné veky vekov. Amen.

Zdroj: https://sv-jozef.blogspot.com/2024/03/pat-krokov-na-ceste-k-svatemu-jozefovi.html

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

Päť krokov na ceste k svätému Jozefovi 2

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

podporte nás sdzr

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás