Pápež mladým kňazom: Každý večer sa vráť k Ježišovi, nie k displeju mobilu

Vatikán 29. novembra (RV) „Zotrvávať s Ježišom a vychádzať von ho ohlasovať“ – k tomuto spôsobu života učeníkov-misionárov povzbudil pápež František komunitu Piovho pápežského latinskoamerického kolégia, ktoré slúži ako domov pre kňazov počas teologických štúdií v Ríme.

Spoločenstvo kolégia zložené z rôznych národností Latinskej Ameriky, prijal pápež František v pondelok 28. novembra, pred blížiacim sa sviatkom svätého Ondreja. Na príklade tohto apoštola im pripomenul povolanie kráčať cestou misionárskeho učeníctva, ktorého základom je vychádzanie von a vracanie sa späť k Ježišovi:

„Nezabudnite sa každý večer po dlhom dni vrátiť k nemu, ale pozor, k nemu, nie k displeju mobilného telefónu,“ zdôraznil mladým kňazom Svätý Otec. Varoval ich pred skĺznutím do „duchovnej svetskosti“, do „klerikalizmu“ a zveril ich do ochrany Panny Márie z Guadalupe.

Z príhovoru pápeža Františka mladých kňazom Latinskoamerického kolégia:

„V Jánovom evanjeliu vidíme, že Ondrej bol jedným z prvých Ježišových učeníkov. Tvárou v tvár jeho túžbe spoznať, kto je Majster, a jeho pozvaniu: «Poď a uvidíš» (Jn 1,39), prišiel, videl, kde žije, a zostal s ním v ten deň. A práve tam radikálne zmenil svoj život. Preto, drahí bratia, neustále si obnovujme – to nám urobí dobre – obnovujme si toto stretnutie s Pánom, každý deň, zdieľajme jeho slovo, zostávajme v tichu pred ním, aby sme videli, čo nám hovorí, čo robí, ako cíti, ako mlčí, ako miluje.“

„Ondreja stretnutie s Ježišom nenechalo v pokoji a so založenými rukami, ale premenilo ho. Už nebol taký ako predtým a nemohol neohlasovať, čo zažil. A prvý, koho stretol, aby mu to povedal, bol jeho vlastný brat Šimon Peter: «Našli sme Mesiáša» (Jn 1,41). A priviedol ho tam, kde bol Ježiš. Týmto spôsobom sa však zároveň „vycvičil“ za misionára.“

„Marek vo svojom evanjeliu sumarizuje Ježišovu výzvu byť učeníkmi a misionármi. V tretej kapitole čítame, že povolal apoštolov, aby «boli s ním a aby ich poslal kázať» (v. 14). Zostať s Ježišom a ísť ho ohlasovať. Dve slovesá: «zostať» a «vyjsť». To je zmysel nášho života. Je to cesta «vychádzania a návratu», ktorej východiskovým a konečným bodom je Ježiš. Nezabúdajme, že «byť» s Ježišom a «ísť» ho ohlasovať znamená byť aj s chudobnými, s migrantmi, s chorými, s väzňami, s najmenšími, s najzabudnutejšími v spoločnosti a zdieľať s nimi život, aby sme im ohlasovali bezpodmienečnú Božiu lásku.

Pretože Ježiš je prítomný v tých najzraniteľnejších bratoch a sestrách, tam na nás čaká osobitným spôsobom (porov. Mt 25,34-40).

A nezabudnite sa k nemu vrátiť každý večer po dlhom dni, ale pozor, k nemu, nie k displeju mobilného telefónu. Veľmi ma zarmucuje, keď vidím, že dobrý a usilovný kňaz, keď sa unaví, zabudne prísť k svätostánku a ide spať, lebo je unavený. Má pravdu, musí sa vyspať, ale najprv ho pozdravme! Nebuďme nevychovaní! A ako často sa uchýlite k displeju mobilu? Displej mobilu nás zapĺňa podnetmi.

Prosím, nebuďte závislí na tomto svete úniku. Nebuďte závislí. Krok za krokom ťa to pomaly oberie o silu. Buďte závislí na stretnutí s Ježišom a on vie, čo potrebujeme, a pri každej príležitosti nám má čo povedať.“

ZDROJ: Pápež mladým kňazom: Každý večer sa vráť k Ježišovi, nie k displeju mobilu (tkkbs.sk)

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás