Panna Mária vysvetľuje modlitbu Zdravas

Panna Mária SDZR

Pri jednom zo zjavení sv. Mechtilde sa jej Najsvätejšia Panna ukázala s anjelským pozdravením Ave Maria napísaným zlatými písmenami na srdci. Sv. Mechtilda v tom čase uvažovala akou modlitbou by najviac potešila Matku Božiu. Počas tohto zjavenia jej Panna Mária vysvetlila význam modlitby Zdravas Mária…

Jedného dňa, keď sa sv. Mechtilda modlila a pokúšala sa prísť na slová, akými by mohla vyjadriť svoju lásku k Najsvätejšej Panne ešte lepšie ako predtým, upadla do extázy.

Panna Mária sa jej zjavila s anjelským pozdravením napísaným zlatými písmenami na jej srdci a povedala jej: „Dcéra moja, chcem, aby si vedela, že nikto ma nemôže potešiť viac než tým, že ma pozdraví pozdravom, ktorým ma Najsvätejšia Trojica pozdravila a ktorým som bola povýšená k dôstojnosti Božej Matky.“

Slovom Zdravas‘ (Ave), ktorým je meno Eve, Eva, mi bolo zvestované, že ma Boh vo svojej nekonečnej moci zachránil pred všetkým hriechom a utrpením, ktorému bola vystavená prvá žena.

Meno Mária, čo znamená pani svetla, dokazuje, že sám Boh ma naplnil múdrosťou a svetlom, ako žiariacu hviezdu, aby rozsvietil nebesia a zem.

Slová „milostiplná“ mi pripomínajú, že Duch Svätý na mňa preniesol toľko milostí, že sama ich môžem v hojnosti dať tým, ktorí o ne prosia prostredníctvom môjho orodovania.

Keď sa ľudia modlia „Pán s tebou“, obnovujú moju neopísateľnú radosť, keď sa večné slovo stelesnilo v mojom lone.

Keď mi hovoríš „požehnaná si medzi ženami“, chváliš  Božie milosrdenstvo, ktoré ma vynieslo do tohto vysokého stupňa šťastia.

A na slová: „požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš“, sa celé nebesia radujú so mnou, že môžu vidieť môjho Syna Ježiša zbožňovaného a osláveného za to, že zachránil ľudstvo.

Benediktínka sv. Mechtilda sa narodila v roku 1240 alebo 1241 na hrade v Helfte, v blízkosti Eisleben v Sasku ako grófka a sesternica nemeckého cisára. Zomrela v cisterciánskom kláštore v Helfte 19. novembra 1298. Pochádzala z jednej z najušľachtilejších a najsilnejších durynských rodín. Jej sestra bola svätá a slávna abatyša sv. Gertrude von Hackenborn. Niektorí spisovatelia sa domnievajú, že Mechtilde von Hackeborn a Mechtilde von Wippra boli dve odlišné osoby, ale keďže baróni z rodu Hackeborn boli aj pánmi z Wippy, bolo zvykom, že  členovia tejto rodiny si vzali obe mená. Narodila sa ako veľmi slabé dieťa, takže slúžky sa báli, že by mohla hneď zomrieť.  Vzali ju okamžite ku kňazovi, ktorý sa práve pripravoval na omšu. Bol to človek s povesťou veľkej svätosti a po krste dieťaťa povedal tieto prorocké slová : „Čo sa bojíte? Toto dieťa určite nezomrie, ale stane sa svätou rehoľníčkou, cez ktorú bude Boh robiť mnoho zázrakov a jej dni skončia vo vysokom veku.“ Keď mala sedem rokov, vzala ju matka na výchovu do kláštora k  staršej sestre Gertrúde, v tom čase rehoľníčke v kláštore Rodardsdorf. Mechtilda bola tak okúzlená kláštorom, že naliehala na rodičov, aby jej dovolil doň vstúpiť. Rodičia na toto veľké naliehanie ustúpili. Intelektovo i telesne obdarená, urobila Mechtilda pozoruhodný pokrok v cnostiach a štúdiách.

O desať rokov neskôr (1258) teda nasledovala svoju sestru v duchovnom povolaní, ktorá teraz pôsobila ako abatyša v kláštore v Helfte, ktorý získala ako majetok od bratov Louisa a Alberta. Mechtilda už ako rehoľníčka bola typická svojou pokorou, horlivosťou a extrémnou láskavosťou, ktorá ju charakterizovala už od detstva a ktorá, ako aj zbožnosť, sa zdala byť dedičná v jej rode. Ešte ako veľmi mladá stala sa cennou pomocníčkou Gertrúdy, ktorá ju poverila dirigovaním zboru. Mechtilda bola na túto úlohu plne pripravená, keď ju v roku 1261 Boh povolal k starostlivosti o toto päťčlenné dieťa – zbor, ktorý bol predurčený na to, aby kláštor v Helfte preslávil. Nadaná Mechtilda s krásnym hlasom bola známa osobitným hudobným talentom, čo jej prinieslo prívlastok „domna cantrix.“ Celý svoj život zastávala tento post, pričom viedla zbor s neúnavnou horlivosťou. Božská chvála bola skutočnosťou jej života, ako je jej kniha. V tomto nikdy nebola unavená, napriek jej trvalému a vážnemu fyzickému utrpeniu. V jej zjaveniach ju Kristus označuje ako „svojho slávika“. Mechtilda bola prirodzene i nadprirodzene bohatá, vždy milostivá, milá ku všetkým, ktorí prišli do okruhu jej svätosti a očarujúcej osobnosti. Niet divu, že táto panna sa snažila skrývať svoj zázračný život. Duše, ktoré hľadali útechu alebo cestu za svetlom, vyhľadávali jej rady. Učení Dominikáni s ňou konzultovali rôzne duchovné záležitosti.

Až vo svojich päťdesiatych rokoch sa sv. Mechtilda dozvedela, že dve spolusestry, ktorým sa zverovala, odhalili jej obdarovanie, a navyše, že svätá Gertrúda už takmer dokončila knihu o jej víziách Pána. V tej chvíli ju táto situácia znepokojila a ako obvykle sa najprv v tejto veci obrátila na Pána prostredníctvom modlitby. Mala víziu Krista, ktorý v ruke držal knihu jej zjavenia a povedal: „Toto všetko sa malo napísať podľa mojej vôle a inšpirácie a preto nemáš dôvod, aby si sa trápila. Taktiež jej povedal, že ako on bol veľkorysý voči nej, ona mu musí zadosťučiniť tak, že rozširovaním týchto zjavení rozšíri i lásku k Nemu. Takisto si želal, aby sa táto kniha volala „Kniha zvláštnych milostí,“ pretože tento názov sa u mnohých potvrdí. Keď svätica pochopila, že kniha bude smerovať k Božej sláve, prestala byť znepokojená a dokonca sama  opravila rukopis. Ihneď po jej smrti sa kniha zverejnila a rýchlo sa rozmnožila, najmä v dôsledku rozšíreného vplyvu bratov kazateľov. Boccaccio hovorí, že niekoľko rokov po smrti Mechtildy bola kniha jej zjavenia prinesená do Florencie a popularizovaná pod názvom „La Laude di donna Matelda“. S tým sa spája aj legenda o tom, že Florentínci boli zvyknutí denne pred svojimi posvätnými obrázkami odriekať chvály, ktoré sa naučili práve z knihy sv. Mechtildy. Svätá Gertrúda, ktorej ďakujeme za knihu „Posol božskej lásky“  vyhlásila: „Nikdy sa v našom kláštore nenašla taká ako ona, žiaľ! Obávam sa, či sa niekedy objaví niekto iný taký!“

Keď sv. Mechtilda umierala, modlila sa veľmi horlivo k Márii za kláštor a sestry jej spoločenstva a vtedy si Panna Mária vzala jej ruku do svojej, pričom naznačila, že od nej prijala prosbu o starostlivosť o kláštor. Náš Pán dal Mechtilde náhrdelník nádhernej krásy s trblietajúcimi sa drahokamami, ktorý predstavoval slávu večnosti v Jeho Nebeskom Kráľovstve. Telo svätej Mechtildy sa nachádza stále v Helfte, hoci presné miesto nie je známe. Pamiatka na túto sväticu sa slávi 19. novembra.

Prevzaté z: https://modlitba.sk/?p=11567

podporte nás

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás