Pani prezidentka, prečo stále „svieti“ náš podpis pod Istanbulským dohovorom?

Petícia je tu: Pani prezidentka, prečo stále „svieti“ náš podpis pod Istanbulským dohovorom?

Vážená pani prezidentka, Rada Európy tvrdí, že Váš list o Istanbulskom dohovore nemá žiadne konkrétne právne účinky! Prosíme Vás doplňte ho!

Petíciou Aliancie za rodinu „Netraumatizujte Slovensko Istanbulským dohovorom“ Vás viac ako 30.600 občanov vyzvalo, aby ste bezodkladne oznámili Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru.

Svoje nekonanie vo veci Istanbulského dohovoru  ste odôvodňovali tým, že parlament nerozhodol ústavným spôsobom. Národná rada SR Vám vyhovela a na mimoriadnej schôdzi prijala ústavným spôsobom v poradí už tretie rozhodnutie o Istanbulskom dohovore.

Petičný výbor Vám odovzdal petíciu pred voľbami do NR SR a požiadal Vás o stretnutie v súlade s § 5d zákona o petičnom práve, ktorý prerokovanie predpokladá pri petícii s viac ako 10.000 podpísanými.

Potom ako dopadli voľby ste oznámili, že rozhodnutie parlamentu budete rešpektovať a Rade Európy ste zaslali list. Aliancia za rodinu Vám verejne poďakovala avšak uviedla, že  požiada Radu Európy o informáciu, či túto skutočnosť vyznačila v listine podpisov a ratifikácií.  Podpis Slovenskej republiky tu totiž stále „svieti“ bez akejkoľvek zmienky, že prestal mať právne účinky.

Príslušný úrad Rady  Európy na otázku: „Prijali ste tento list citovaný v otázke 1 ako jasné vyhlásenie podľa článku 18 písm. a) Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, že Slovenská republika dala jasne najavo svoj zámer nestať sa zmluvnou stranou?“ odpovedal nasledovne: Oznámenie bolo prijaté ako informácia o súčasnom stave ratifikačného postupu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (CETS č. 210) Slovenskej republiky bez konkrétnych právnych účinkov a bolo zodpovedajúcim spôsobom spracované.

Sme  šokovaní! Rada Európy tvrdí, že Váš list im bol doručený, avšak nemá konkrétne právne účinky! Veríme, že ste šokovaná aj vy. Vašu úprimnosť pri rešpektovaní parlamentu a vôle ľudí môžete preukázať veľmi ľahko svojim konaním.

Dovoľujeme si Vás preto znovu požiadať, aby ste podobne, ako ste žiadali od parlamentu dodržanie procedúry aj vy oznámili Rade Európy právne účinným spôsobom, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru. Odporúčame Vám citovať článok 18, písm. a) Viedenského dohovoru o zmluvnom práve a použiť formuláciu napríklad: „V súlade s článkom 18 písm. a) Viedenského dohovoru o zmluvnom práve Vám oznamujem, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (CETS č. 210).“

Podobná  formulácia bola použitá v prvom a  druhom uznesení NR SR.

Nie je pravdou, že kým nie je  Istanbulský dohovor ratifikovaný, žiadne záväzky z neho nevyplývajú.  Podľa Viedenského dohovoru o zmluvnom práve ten, kto dohovor podpísal má povinnosť zdržať sa konania, ktorý by mohlo mariť predmet a účel daného dohovoru až kým jasne neprejaví úmysel, že sa nehodlá stať jeho zmluvnou stranou.

Všetci sa iste zhodneme na ochrane žien pred násilím, ale účel Istanbulského dohovoru pri presadzovaní rodovej ideológie nemienime prijať a budeme proti nemu konať. Muž je muž a žena je žena, lebo sa takí narodili. Rod si nevyberáme, s rodom sa rodíme.

Okrem právne účinného vyhlásenia si Vás dovoľujeme poprosiť, aby ste požiadali Radu Európy, aby túto skutočnosť verejne potvrdila a aby ste nás o výsledku informovala.

Petícia je tu: Pani prezidentka, prečo stále „svieti“ náš podpis pod Istanbulským dohovorom?

 Petíciu zostavila: 

Aliancia za rodinu, Gorkého 15, Bratislava, IČO: 42357934, osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás