Pachamama nemôže nahrádzať úctu k Panne Márii

Hostia: Krystian Kratiuk, Erik Zbiňovský. Martin Komár (tlmočník)
Téma: Pachamama v katolíckom kostole symbolizuje krízu vo vnútri Cirkvi.

Krystian je autor trilógie kníh ku synodám pápeža Františka. Napísal knihu ku synode o rodine, ku synode o mladých napísal knihu „Zmeniť Cirkev“ a tretia je ku synode o Amazónii pod názvom „Pachamama a milovaná Amazónia“. Práve počas synody o Amazónii sa v Ríme odohrala zvláštna udalosť, ktorú nám teraz objasní.

Krystian: 4. októbra 2019, na sviatok sv. Františka z Assisi, vo vatikánskych záhradách sa konalo stretnutie za účelom sadenia stromu, okolo ktorého tancovali domorodí obyvatelia Amazónie. Na tomto šamanskom obrade boli prítomné záhadné sošky dvoch nahých tehotných žien vyrezaných z dreva. Zo začiatku nikto z kompetentných nechcel povedať, čo to vlastne je. Niekoľko rehoľníkov prítomných na tomto obrade vzdávalo úctu týmto soškám. Dnes už vieme – a potvrdil to aj pápež František – že sa jednalo o Pachamamu, tzn. o božstvo kmeňov z Južnej Ameriky.


Erik: Prečítam krátke znenie správy z Rádia Vaticana: „Pápež hovorí: Chcel by som vám povedať niečo o soškách Pachamama, ktoré boli odnesené z kostola Santa Maria Transpontina, kde boli umiestnené bez idolatrického zámeru, odkiaľ boli odnesené a vhodené do rieky Tiber. Došlo k tomu v Ríme. Ako diecézny biskup prosím o odpustenie tých, ktorí boli týmto gestom urazení. Sošky, ktoré vyvolali toľko mediálneho povyku, boli nájdené a neboli poškodené.“ To je oficiálne stanovisko pápeža. Dá sa však vnímať dvoma spôsobmi.


Krystian: S istotou chcem vyvrátiť všetky pochybnosti; bola to prosba o prepáčenie kmeňov z Amazónie, ktoré mohli byť týmto skutkom urazené. Najskôr bola Pachamama vo vatikánskych záhradách, ale 5. októbra bola v slávnostnej procesii prenesená na čele so štyrmi biskupmi do kostola Panny Márie. Niekoľko sôch Pachamamy bolo umiestnených na oltár. Loď a veslá, ktoré boli súčasťou procesie, boli opreté o oltár. Boli tam umiestnené fotografie tzv. mučeníkov za ekológiu alebo ľudí, ktorí boli zastrelení, príp. sa im niečo stalo v súvislosti s ochranou lesa. Najviac zarážajúcou bola fotografia nahej domorodej ženy, ktorá dojčila jedným prsníkom morské prasiatko a druhým svoje dieťa.
Tieto udalosti spustili vlnu kritiky a všeobecné pohoršenie.


Erik: Ľudia nevedia, čo je Pachamama. Čo je to za bôžik, akým spôsobom sa mu domorodé kmene klaňali?


Krystian: Pachamama je bohyňa plodnosti, ktorá je ctená v indiánskych kmeňoch v Amazónii, v Južnej Amerike. Niektoré kmene ju ctia pokojne tým, že jej zapália kadidlá, ale niektoré jej ponúkajú krvavé obety. Pachamama znamená Matka Zem alebo Matka Príroda.
Neexistuje žiaden zmysluplný dôvod na jej prenesenie do katolíckeho kostola.
Nejednalo sa vôbec o predstaviteľov pohanských Amazónskych kmeňov, ale boli to katolíci, čo ju priniesli.
Vo vatikánskych záhradách sa Pachamame klaňali františkáni a v procesii ju niesli štyria biskupi. Tu nemôže byť reč o tom, že nejaké primitívne indiánske kmene priniesli dar pápežovi Františkovi.
Sošky Pachamamy boli umiestnené na oltári v kostole Panny Márie, na miesto, kde sa slúži najsvätejšia obeta svätej omše. Každý deň počas amazonskej synody, teda niečo vyše troch týždňov, bola braná Pachamama z oltára a bola položená do stredu kostola, kde sa vytvoril kruh a okolo nej sa všetci modlili.
Nikto nenamietal, že niečo nie je v poriadku, iba biskup Schneider a kardinál Burke sa ozvali, aby poukázali na nesprávnosť týchto skutkov.

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek


Erik: Aký je problém z liturgického a vieroučného hľadiska, že sa na oltári v Mariánskom kostole ocitla Pachamama?

Krystián:

1.) Na oltári by mali byť veci spojené so sv. omšou, napr. sviece, obrusy, kríž, atď.
2.) Keďže vieme, že Pachamama je pohanskou bohyňou, tak v žiadnom prípade nesmie mať miesto v kostole a už vôbec nie na oltári. Jedine ak v nejakom múzeu.
3.) Nemáme zvyk zobrazovať nahú ženu v kostole.
4.) Mohlo dôjsť ku chaosu alebo do klamlivého zdania, keď ľudia, ktorí vchádzali do kostola, si mohli myslieť, že vidia sochu Panny Márie a mohli sa k nej modliť.


Biskup Schneider sa vyjadril, že koronakríza je jednou z foriem Božieho trestu za naše hriechy. Ja neviem povedať, či to tak je. Ale rád by som zopakoval slová pápeža Františka, ktorý na jednej zo svojich audiencií alebo pri modlitbe Anjel Pána povedal, že kto sa nemodlí k Bohu, modlí sa k diablovi. Tu povstáva otázka, ak sa niekto modlí k Pachamame, ku komu sa modlí?


Erik: Je mi dosť smutno, keď niektorí kňazi majú problém počas sv. omše pri eucharistickej modlitbe ukloniť sa pri spomienke na Pannu Máriu. A tu bez problémov vidíme františkánov, rehoľníkov, ktorí nemajú problém klaňať sa nejakému božstvu z Južnej Ameriky.


Krystian: Toto celé môžeme vnímať ako škandál, ako symbol krízy vo vnútri Cirkvi. Vidíme, že teraz je tendencia ctiť svetskosť a ekológiu. Pápež František často hovorí aj „ o ekologickom obrátení“ a „o hriechoch ekológie“. Miesto toho, aby sme ctili zjavenú Božiu pravdu, svätých, Pannu Máriu, atď., tak ctíme svetskosť, ekológiu a iné bezvýznamné veci. Chýba tu orientácia na pravé katolícke, kresťanské hodnoty.

Celú online reláciu na tému Pachamama nemôže nahrádzať úctu k Panne Márii si môžete pozrieť TU:

podporte nas - prispevky

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás