Odkaz pre posledné časy od pátra Dolinda

„Vodcovia krajín majú vážnu povinnosť všemožnými prostriedkami verejne povzbudzovať ducha obrátenia a pokánia, ako to urobil kráľ Ninive pod vplyvom Jonášovho proroctva. Túto povinnosť majú predovšetkým vodcovia Cirkvi a kňazi. Je vinou, veľkou vinou v čase, keď Boh káže trúbiť anjelom a zem zachvacujú nešťastia, hrať sa na diplomatov, viesť diplomatické reči  a gestá pod zámienkou, že nechcú strašiť ľudí … Čítať ďalej Odkaz pre posledné časy od pátra Dolinda