Noemova archa – potrebujeme ju? Prichádza potopa?

Hosť: Petra Korellová – líderka modlitbovej skupiny Božích detí, líderka projektu Noemovej archy a jedna zo zakladajúcich členov Slovenského dohovoru za rodinu.


Téma: Noemove archy

Petra: S opatreniami voči korone sme u nás začali skôr ako štát. Keď som sa od svojej dcéry dozvedela, že jej spolužiačky sa vrátili z lyžovačky v Taliansku z oblasti, kde sa vyskytoval koronavírus, bolo mi jasné, že túto informáciu nemôžem podceniť. Skontaktovala som sa s triednou učiteľkou mojej dcéry a oznámila som jej, že pokiaľ budú tieto dievčatá chodiť do školy, svoju dcéru z dôvody ochrany pred koronavírusom na vyučovanie nepošlem… Keď sa začali o týždeň v Bratislave zatvárať školy, škola mojej dcéry bola hneď druhá v poradí, ktorá na základe riaditeľského rozhodnutia svoje brány zatvorila.
Pred tým, než padlo toto rozhodnutie, strávili sme dve hodiny s deťmi na adorácii pri modlitbe ruženca. Myslím, že som bola k jednotlivým krokom vedená Duchom Svätým.
Boh mi vo svojej múdrosti dával vždy dva kroky náskok. Keď ešte nikto ani nechyroval o nejakých zásobách, počas modlitby som dostala výzvu: „Choď a nakúp.“ Zavolala som kamarátke a nakúpili sme do zásob všetko potrebné.
Ďalej mi dal Pán čítať knihu Lv 13, 1-46. Z prečítaného som pochopila, že Boh Mojžišovi pri malomocenstve už vtedy ukázal diagnostiku, prevenciu a terapiu. Malomocný človek sa mal zdržovať mimo tábora. Sám Boh odporúčal karanténu.
U nás mnohí nakazení nielen že nevedeli, že sú nakazení, my sme nevedeli o nich, že sú nakazení a pokiaľ sa nechceli izolovať oni, tak sme sa museli izolovať my. Takto nás Pán sprevádzal a chránil cez tie prvé dni koronavírusu u nás.
Sprevádzali ma aj slová sv. Augustína, ktoré napísal vo svojej knihe o milosti a slobodnej vôli: „Božia milosť predpokladá prirodzenosť.“ Táto veta mi veľmi pomohla v ďalšom rozhodovaní, keď sa zatvorili kostoly. Obišiel ma hnev z ich zatvorenia. Pre mňa a moju rodinu to bola zmena, ktorú sme prijali ako dar od Boha, lebo sme vedeli, že je to Jeho vôľa.
Snažím žiť živú vieru s Ježišom. Vždy sa pýtam, čo on na to. A keď vidím, čo on na to, tak zásadne som vždy aj ja za to. Za bežných okolností prichádzame každý deň celá rodina na sv. omšu. Máme nádherné spoločenstvo, sme rodiny s deťmi, ktoré prežívajú počas svätých omší, aj po nich silu spoločenstva. Boli sme s Erikom v Poprade, keď tam bola vizionárka Mirjana, aj otec Dominik Chmielewski a my zo Stupavy, s našim spoločenstvom sme sa presťahovali na východ so všetkými našimi deťmi. Každá rodina má 4 – 5 detí. V nedeľu sme boli do neskorého večera v Poprade, v pondelok sme šli k Matke Božej do Litmanovej, tam sme jej všetko odovzdali, poďakovali za všetky dobrá a začali sme plánovať, kde pôjdeme večer na sv. omšu. Našli sme si tri kostoly, kde by sme sv. omšu mohli prežiť. Aké bolo naše prekvapenie, keď pri príchode na miesto sme našli všetky tri kostoly zatvorené. Cítila som v srdci rozpor a napätie. Vonku bolo pomaly sedem hodín, za nami ďalšie tri autá ľudí z nášho spoločenstva a tak som prosila Pána, aby mi povedal, kam máme ísť. Ako odpoveď som dostala: „Zapni si rádio Lumen. Už nikam neutekaj a preži sv. omšu tak, ako keby si bola v kostole.“ Ja som to teda urobila, zavolala som všetkým, ktorí boli za nami v autách a stretli sme sa s Ježišom takýmto netradičným spôsobom.
Keď sme sa vrátili domov, povedala som celému spoločenstvu: „Možno prídu časy, že kostoly budú zatvorené, ale Ježiš nás už teraz obdaril pokojom, aby sme sa nebáli, aby sme sa nebúrili, aby sme nepanikárili, lebo on nám dal zažiť, že my ho môžeme stretnúť aj takto.“
Jeden člen z nášho spoločenstva číta Máriu Valtortu. Poslal mi jednu myšlienku, v ktorej táto mystička píše: „Je správne svätiť sviatky a chváliť Pána na miestach modlitby. Ale všetko stvorenstvo môže byť miestom modlitby, ak ho človek vie takým urobiť tým, že ho pozdvihne k Otcovi. Miestom modlitby bol Noemov koráb unášaný pri potope a miestom modlitby bolo brucho Jonášovej veľryby. Miestom modlitby bol faraónov dom, keď v ňom žil Jozef a Holofenesov stan pre cudnú Juditu. A či nebolo také sväté Pánovi aj skazené mesto, kde žil prorok Daniel ako otrok, sväté pre svätosť jeho služobníka, ktorý tak posväcoval to miesto, že si zaslúžil hlboké proroctvá o Kristovi a o Antikristovi, ktoré sú kľúčom k dnešnej i budúcej dobe? Teda z omnoho väčšieho dôvodu je sväté toto miesto, ktoré hovorí farbami, vôňami, čistotou vzduchu, bohatstvom obilia a perliacou sa rosou o Bohu Otcovi a Stvoriteľovi a vraví: »Verím! Aj vy sa usilujte veriť, lebo my svedčíme o Bohu.« …“ Boh sa o každého z nás stará. Som presvedčená, že cesta poslušnosti je cesta Márie. Ona tiež nerozumela mnohému, ale poslúchala.
Boh nás nenechal padnúť do nepokoja a zostali sme pevní. Potom sme mohli byť piliermi a povzbudením pre iných.
Do karantény sme šli dobrovoľne. Obmedzili sme si slobodu dobrovoľne a dovolili sme Bohu aby premieňal a usmerňoval nás v našich príbytkoch. Ako spoločenstvo sme rozmýšľali, čo robiť, lebo sme videli nepokoj všade okolo a mnohí kresťania i kňazi boli zmetení.
Vedeli sme o čo ide. Pochopili sme, že ide o kríž. Na skutočný kríž sme ako keby zabudli. Na Slovensku existuje množstvo ľudí, ktorí nesú obrovské kríže, ale tie kríže sú neobetované. Páter Pio hovoril: „Najväčšie nešťastie pre ľudstvo sú neobetované kríže.“ A tak sme sa rozhodli, že počas karantény budeme adorovať svätý kríž. Deväť dospelých a šesť detí z nášho spoločenstva si rozdelilo čas po dvoch hodinách, v ktorých sme sa stretávali pri Ukrižovanom Spasiteľovi. Kríž je naozaj elektrárňou, ktorá dokáže zabezpečiť 100%-né svetlo. Postupne sa k nám pridali ďalšie spoločenstvá – Noemove archy – až sme dosiahli počet 2000 – 3000 ľudí.
Oslovila som aj zopár kňazov a potom som zostala už iba v bázni. Pretože sa pridalo cez 50 kňazov aj so svojimi farníkmi.
V súvislosti s činnosťou jednotlivých árch sme stanovili päť základných bodov, aby sme boli v modlitbách jednotní.


1.) Prísť ku krížu, pobozkať ho a poprosiť: Ježišu, rozpáľ vo mne túžbu, aby rozdiel medzi tvojou milosrdnou láskou a mojou milosrdnou láskou bol čo najmenší.
2.) Pozvať svätých, zvlášť tých, ktorí žili v čase epidémie, aby vyprosili všetkým kresťanom na svete, aby aj počas tejto epidémie vedeli byť svetlom sveta a soľou zeme.
3.) Fyzicky alebo duchovne objať kríž a pri tom objatí povedať: Ježišu, môj Spasiteľ slúžiaci, ty si Kristus, ktorý teraz slúžiš v lekároch, v zdravotných sestrách, v predavačkách, v pekároch, v smetiaroch, ty si teraz slúžiaci Kristus a ja ťa objímam.
4.) Trpiaci Kristus, objímam ťa v zomierajúcich, v odlúčených, v beznádejných, v pozostalých. Ja ťa teraz objímam ako trpiaceho Krista.
5.) Prosiť, aby k ľuďom v nemocniciach a v starobincoch mohli prísť kňazi, aby sme mohli vyzbierať svetlo z ich krížov, aby sme mohli tie kríže vložiť na svätý kríž Ježiša a aby naozaj Slovensko bolo krajinou, z ktorej vzíde svetlo do celej Európy.


My sme pošliapali kríž starých, chorých a opustených tým, že sme na nich zabudli. Sú často obeťou zlého ducha a sú naozaj týraní. Sú ponorení v neodpustení sami sebe, deťom… Vieme, aké sú podmienky v starobincoch. Vnímala som, že tých, ktorých sme tak znevážili alebo dali na okraj spoločnosti, sú teraz tí, ktorí nám môžu pomôcť. Máme byť tými, ktorí za nimi prídu, objímu ich, chvíľku sa s nimi porozprávajú a pomôžu im obetovať ich utrpenie od počatia až do súčasnosti.
V tomto svete sa nič nedeje bez duchovného boja. Niektoré duchovné boje sú viac viditeľné a iné duchovné boje sú menej viditeľné, ale to ich nerobí menej dôležitými. Boh si naozaj dokáže použiť každého. Videla som už veľa zomierajúcich ľudí, ktorí sa celý život nezaujímali o Boha, ale prijali ho, keď už boli ochrnutí a nedokázali ani poriadne rozprávať. Bohu stačí jedno úprimné „Amen!“, aby zachránil svojou milosrdnou láskou srdce človeka.

Mám obrovskú radosť, že sme vytvorili nádhernú domácu Cirkev zídenú okolo kríža, okolo našej spásy, na čele s našimi kňazmi.

Pozrieť si online reláciu na tému Prichádza potopa? Potrebujeme Noemovu archu? si môžete pozrieť tu:

Kľúčové slová: koronavírus, projekt Noemova archa, koronavírus, Marianka

podporte nás sdzr
podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

2 Responses

  1. Petra Korellová – Petra skúste vyhľadať pomoc ! To čo tu splietate ,je od ducha tohto sveta, slúžiťe bohu tohto sveta!!!!! Kto má strach ten nie je od Otca Boha !!! Zobuď ten sa!!

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás