Neklamné znaky prítomnosti Ducha Svätého

holubica Duch Svätý sdzr

Peter Dufka – Indikátory prítomnosti Ducha Svätého

ThDr. PaedDr. Mgr. art. Peter Dufka, PhD, SJ (* 8. november 1963Handlová) je slovenský rímskokatolícky kňaz – jezuita, profesor Pápežského orientálneho inštitútu v Ríme, spolupracovník Rádia Vatikán, pro-rektor Pápežského kolégia Russicum v Ríme

V dnešnej dobre, kedy protestantské prvky čoraz viac prenikajú do katolíckej cirkvi má mnoho ľudí pochybnosti, čo patrí k znakom Ducha Svätého. Sú to senzácie, ako je to prezentované na stretnutiach rôznych charizmatických spoločenstiev? Na túto problematiku sme sa pozreli s Petrom Dufkom,   profesorom Pápežského orientálneho inštitútu v Ríme, spolupracovníkom Rádia Vatikán, pro-rektorom Pápežského kolégia Russicum v Ríme.

Medzi neklamné znaky prítomnosti Ducha Svätého patria: 

  1. Prežívaná vďačnosť za všetko, čo sme dostali 

Je to akoby vnútorný zrak, ktorým vidíme dary, ktoré sme nemuseli dostať a dary, ktoré máme. Je zvláštne, s akou samozrejmosťou prijímame dary, ktoré sme dostali úplne zadarmo (materiálne dobrá, nadanie, schopnosti, talenty). Tieto dary môžeme vlastným úsilím rozvinúť, ale bez darovaného základu by nejestvovali. Ľudia si obyčajne všimnú hodnotu daru, ktorý dostali až vtedy, keď oň prídu (zdravie, priateľské vzťahy, dobrá rodina). Často až strata týchto hodnôt nás upozorní na cenu, ktorú mali pre náš život. Gilbert Keith Chesterton, anglický spisovateľ raz povedal: ,,Skoro všetky najlepšie a najvzácnejšie veci na svete dostanete za pár halierov, s výnimkou Slnka, Mesiaca, Zeme, ľudí, hviezd, búrky a podobných maličkostí – tie dostanete úplne zadarmo.“

  1. Vytrvalosť 

Nemálo dobrých predsavzatí končí v nerealizovanej podobe. Zostanú len ako dobrá idea, ktorá však nikdy nedosiahne svoje naplnenie v konkrétnom skutku. Vytrvalosť sa viaže na schopnosť prekonávania vonkajších i vnútorných prekážok. Akákoľvek činnosť, ktorá po čase prináša dobré ovocie, nejestvuje bez prekážok. V duchovnej oblasti je to podobne – aj tu sa duchovné dobrá nedosiahnu bez boja proti nepriateľovi našej duše. Vytrvalosť v dobrom prináša postupne čnosti a stane sa akoby druhou prirodzenosťou. Naopak, nedostatok vytrvalosti prináša nečnosti, zlé návyky a často neschopnosť prekonávať i malé prekážky. Vytrvalosť súvisí s darom sily, ktorý posilňuje našu vôľu, zveľaďuje v nás čnosť zmužilosti, ktorá však nemá nič spoločné s tvrdosťou, či necitlivosťou. Tento dar nám dáva silu znášať s kresťanskou trpezlivosťou choroby, utrpenia a nevyhnutné kríže, ktoré súvisia s našimi stavovskými povinnosťami. 

  1. Hlbšie poznanie právd 

Prítomnosť Ducha Svätého sa spája i s hlbším poznaním právd, na ktoré vlastným intelektom nestačíme a ktoré nás jednoducho presahujú. Svätý Hypolit Rímsky hovorí, že ,,nikto nie je schopný objasniť tajomstvá, ak jeho myseľ neosvieti Duch Svätý, on nám pripomína a učí to, čo je potrebné.“ Sem patrí poznanie, ktoré sa vymyká bežným spôsobom rozumového poznania, ako napríklad kardiognózia (schopnosť poznania ľudských sŕdc). Takýmto darom poznania boli obdarovaní viacerí svätci i v nedávnej minulosti (páter Pio, Ján Mária Vianney). Samozrejme, že tento dar nie je bežný. Oveľa bežnejší, ktorý s ním súvisí je dar rozlišovania. Ide o spoznanie Ducha malých rozhodnutí, ktoré však majú veľké dôsledky. Koľkým ťažkostiam, tragédiám by sa dalo vyhnúť, keby sme disponovali týmto darom Ducha Svätého. 

  1. Múdrosť 

Je to schopnosť správne chápať zmysel života a mať ho neustále na zreteli. Človek obdarený týmto darom akosi vníma Božiu prítomnosť i počas bežného dňa a v bežných udalostiach. Bez tohto vnímania človek často zamieňa stvorenie so Stvoriteľom, žije úplne profánnym spôsobom života. Svoj cieľ vidí v užívaní príjemných vecí, jedinú radosť, ktorú zažíva je len krátkodobá, chvíľková a prchavá. Andrej Sládkovič to raz vyjadril týmito slovami: ,,Beda človeku, čo v kameni vidí iba kameň, čo za stvorenými vecami nevidí Stvoriteľa, čo je natoľko unesený profánnym svetom, že žije tak, akoby Boha nebolo.“ Darom múdrosti posudzujeme všetko pod zorným uhlom večnosti.

  1. Modlitba 

Viacerí autori sa zhodujú na tom, že prítomnosť Ducha Svätého je úzko spojená s modlitbou. Všade tam, kde sa ľudia usilujú o úprimnú modlitbu, je prítomný Duch Svätý. Akákoľvek modlitba zvoláva jeho prítomnosť. Teofán Zatvornik tvrdí, že ,,modlitba je akýmsi dýchaním Ducha Svätého v nás.“ Tento ruský svätec ďalej hovorí, že ,,každý rozhovor s Bohom predpokladá istý druh inšpirácie, ktorú spôsobuje práve Duch Svätý.“ Modlitba, ktorú usmerňuje Duch Svätý je vždy vyslyšaná, pretože sa zameriava na skutočné duchovné dobro nás i tých, za ktorých prosíme. Prostredníctvom takejto modlitby človek neraz zažije dotyk milujúceho Boha Otca, ktorý vždy zanechá trvalé stopy v živote človeka. Z biografie sv. Ignáca je známa udalosť, ako sa na sklonku života neváhal vzdať všetkého len preto, aby pocítil jemnú prítomnosť Božej lásky. Bolo to niečo, čo v minulosti zažil a k čomu sa túžil vrátiť. Túto túžbu vyjadril v modlitbe Suscipe. 

Suscipe, Domine

Vezmi Pane a prijmi,

celú moju slobodu, celú moju pamäť,

celý môj rozum a celú moju vôľu.

Veď všetko, čo mám, si mi dal Ty.

Tebe, Pane, to vraciam.

Všetko je to Tvoje.

Nakladaj s tým celkom podľa svojej vôle.

Daj mi len svoju lásku a milosť,

lebo tá mi stačí.

Vzývanie Ducha Svätého môže byť pre nás príležitosťou všimnúť si jeho prítomnosť v našom živote, rozpoznať ho v našej schopnosti ďakovať za prijaté dary, vo vytrvalosti, v správnom rozlišovaní, v životnej múdrosti a v našich modlitbách. 

Spracovala: Dominika Knapová

PREDNÁŠKU PETRA DUFKU: INDIKÁTORY PRÍTOMNOSTI DUCHA SVÄTÉHO NÁJDETE TU:

podporte nás sdzr

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás