Nechcime byť falošnými kresťanmi a milujme Pannu Máriu bezhranične

Nechcime byť falošnými kresťanmi, ktorí si myslia, že si ctia Pannu Máriu tým, že ju znižujú na úbohú ženu plnú chýb, slabú a pochybujúcu ako sme my sami. Je to vari pekný spôsob uctenia si vlastnej Matky, vziať jej korunu vznešených privilégií, ktorými ju Boh sám obdaroval? Iba falošné deti a ctitelia sa môžu tešiť z toho, keď vidia ich Božskú Mamu, že sa s ňou zaobchádza ako s obyčajnou ženou, ktorá má malú alebo žiadnu hodnosť. Koľko smútku jej spôsobujú takíto ctitelia!

Ⓜ️ Chcime byť ako svätý Maximilián Mária Kolbe, o ktorom hovorili: ,,že dýchal Pannu Máriu – mal vždy jej meno na jazyku, počas práce, pri chôdzi, v rozhovoroch. Keď vyslovoval meno Mária, zdalo sa, že sa hlbšie nadychuje.“ Ak toto bol svätý Maximilián, čo potom môžeme povedať o Ježišovi?

✝️ Keby sme si len mohli predstaviť, ako bol Ježiš zjednotený s Máriou, koľkou láskou ju obklopoval, s akou nežnosťou jej stál na blízku, s akou sústredenosťou jej načúval, s akou pozornosťou ju poslúchal, s akým šťastím si ju ctil!

Ⓜ️ Usilujme sa preto byť Ježišom pre Máriu aspoň v malých veciach. Napríklad pri každodennej rannej a večernej modlitbe, nevynechajúc pritom pozdrav Mame na začiatku a konci každého dňa. Usilujme sa byť Ježišom pre Máriu vyhýbajúc sa každej neúcte v slovách a v skutkoch voči Panne Márii a kultivujme svoju lásku a úctu k nej podľa príkladu svätých.

✝️ Svätý Stanislav Kostka žil z lásky k Panne Márii takým intenzívnym spôsobom, že ju vždy vzýval pred každou činnosťou a keď mohol, obracal sa smerom ku kostolu alebo miestu, kde bol uctievaný nejaký Máriin obraz, aby ju pocítil bližšie pri sebe.

Ⓜ️ Blahoslavený Eduard Poppe, išiel príkladom v úcte k Panne Márii ešte ďalej. Aj pri najmenších príležitostiach sa snažil správať sa ako Ježiš voči svojej Matke. Napríklad, každé ráno hneď ako vstal, kľakol si k nohám Panny Márie, aby od nej dostal požehnanie. Dával prednosť Panne Márii pri dverách pri vstupe a vychádzaní, ponúkal jej svätenú vodu, nechával jej miesto, aby si mohla sadnúť k nemu. Malé veci, ktoré sa môžu zdať detinské, ale odkrývajú intenzitu lásky.

✝️ Nie sú potrebné veľké veci, aby sme vyjadrili Panne Márii našu úctu k nej, pretože tá najväčšia vec je práve zapáčiť sa sladkej Mame každý deň vo všetkých malých veciach. To sa musí stať bežnou tkaninou našej žitej úcty k nej: vlákno za vláknom, teda skutok za skutkom spravený s láskou a pre lásku k Panne Márii. Prosme Ježiša o jeho synovskú lásku, pretože ak ju budeme mať, potom sa deň za dňom budeme jemu pripodobňovať a budeme skutočne môcť byť Ježišom pre Máriu až do dokonalého naplnenia sa Ježišových slov Panne Márii: „Hľa, tvoj syn.“ (Jn 19, 26)

A preto nechcime byť ako tí, ktorí si myslia, že milujú Pannu Máriu, ale zabúdajú na to, že ona je Ježišovou, Božou Matkou, že je Kráľovnou anjelov a neba, ako to spieva Cirkev v liturgii.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroj: Úcta svätých k Panne Márii/Stefano M. Manelli

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

Nechcime byť falošnými kresťanmi a milujme Pannu Máriu bezhranične 1

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Nechcime byť falošnými kresťanmi a milujme Pannu Máriu bezhranične 2
podporte nás sdzr

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás