Nechajte sa po celý august viesť svätou Klárou

Klára z Assisi je ideálna na to, aby nás viedla po celý mesiac august, podľa tradície zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Vzývajme svätú Kláru, aby nám bola špeciálnou pomocníčkou a sprievodkyňou. Prosme ju, aby sa za nás prihovárala, aby sme vydržali v modlitbe a aby sme tak ako ona, žiarili vierou. Svätá Klára je na to ideálna, veď v taliančine znamená meno svätej Kláry jas.

Svätá Klára z Assisi dostala svoje meno podľa svätého hlasu, ktorý jej matka naliehavo počula krátko pred pôrodom: „Porodíš svetlo, ktoré jasnejšie ožiari svet.“ Bábätko preto pomenovali Chiara, po taliansky „jas“, v slovenčine preložené ako „Klára“.

Toto dieťa sa malo čoskoro stať svätou Klárou, ktorá sa narodila do vznešeného rodu a predsa bola pripravená vzdať sa všetkého, keď bola silne ovplyvnená príkladom svätého Františka z Assisi. Keď sa odmietla vydať a namiesto toho zložila sľuby prijaté svätým Františkom, stala sa hlavou druhého rádu svätého Františka. Rád klarisiek vznikol v kláštore San Damiano. Čoskoro sa tam ku Kláre pripojila jej matka a jej sestra Agnes, ktorá sa tiež stala svätou. Klára mala veľmi zbožnú a silnú úctu k Najsvätejšej Eucharistii, jej sviatok slávime 11. augusta. 

Zoznámte sa s tromi citátmi svätej Kláry, ktoré nám odovzdávajú múdrosť do nášho života:

1. Láska, ktorá nepozná utrpenie, nie je hodná mena

Udržiavajme v našich srdciach plameň túžby „ponuky“. Čo to znamená? Byť v stave milosti a s dobrým a trpezlivým prístupom prijať akúkoľvek ťažkosť, ktorá nám príde do cesty a potom to obetovať Bohu napríklad za duše v očistci, obrátenie hriešnikov alebo nápravu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 

Pri obetovaní sa môžete pomodliť napríklad túto modlitbu: Ó Ježišu, obetujem to z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na odčinenie za hriechy, spáchané proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

2. Nenechajte sa rušiť hlukom sveta, ktorý prechádza ako tieň

Musíme si (všetci) priznať, že je veľmi ľahké nechať sa rozptýliť alebo vyrušiť bremenami života, nepriateľstvom a neopatrnosťou ľudí. Je ťažšie byť týmito vecami rozrušený, keď myslíme na to, aký je život pominuteľný, no aký je Boh spoľahlivý a stály a práve na neho musíme upierať svoj zrak. Keď tak spravíme, záležitosti, ktoré nás predtým trápili, sa zvládajú ľahšie. 

Svätá Klára povedala – Všetko pominie okrem Boha. Majte na pamäti tento citát, alebo si ho vytlačte a položte na miesto, kde ho budete mať na očiach a prečítajte si tieto múdre slová vždy, keď vás preniknú nejaké obavy.

Určite sa budete cítiť oveľa ľahšie. Ale ak napriek tomu ste stále v strese, skúste si pokojne prečítať tento žalm a čítajte ho znovu, kým vám „neudrie do očí“ jeden verš, ako ten, ktorý vám má poskytnúť útechu a pokoj. Tento žalm pripomína pominuteľnosť života a Božiu ochrannú silu a navyše je skvelým spôsobom, ako si zvýšiť dôveru v Pána.

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca, čo učí moje ruky zápasiť a moje prsty bojovať. 

On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy, on je moje útočište a môj osloboditeľ; on je moja záštita, na ktorú sa spolieham; on mi podrobuje môj ľud. 

Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš, a syn človeka, že myslíš na neho? 

Preludu sa človek podobá, jeho dni sú ako letiaci tieň. 

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich; dotkni sa vrchov a budú chrliť dym. 

Zablýskaj bleskom a rozpráš nepriateľov; vypusť šípy a vydes ich. 

Vystri ruku z výsosti; vytrhni ma a vysloboď z prívalov, z rúk cudzincov; ich ústa luhajú a ich pravica je krivoprísažná. 

Bože, novú pieseň ti zaspievam; zahrám ti na desaťstrunovej citare. 

Ty pomáhaš kráľom, ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby. 

Vytrhni ma a vysloboď z rúk cudzincov. Ich ústa luhajú, ich pravica je krivoprísažná. 

Naši synovia nech sú ako mládniky, čo vyrastajú v mladistvej sile. Naše dcéry nech sú sťa stĺpy nárožné, kresané ako kvádre chrámové. 

Naše sýpky nech sú plné, nech je v nich hojnosť všetkých plodov. Našich oviec nech sú nesčíselné tisíce na našich nivách; náš statok nech je vypasený. Nech niet trhlín na hradbách ani vyhnanstva, ani náreku na našich uliciach. 

Blažený ľud, ktorému sa tak vodí; blažený ľud, ktorého Bohom je Pán. /Žalm 144/

3. Buď požehnaný, môj Bože, že si ma stvoril

Úžasné slová, ktoré sú ľahko zapamätateľné. Túto Klárinu inšpiráciu si môžeme viackrát opakovať, aby sme si pestovali viac vďačnosti. Boh ma naplánoval – nie je to úžasné? Toto uvedomenie si nech je pripomienkou, ako veľmi je Boh hodný chvály a v tomto duchu sa môžete modliť Božské chvály.

Nech je zvelebený Boh.

Nech je zvelebené jeho sväté meno. 

Nech je zvelebený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek.

Nech je zvelebené meno Ježišovo.

Nech je zvelebené jeho najsvätejšie Srdce.

Nech je zvelebená jeho najdrahšia krv.

Nech je zvelebený Ježiš v Najsvätejšej sviatosti oltárnej.

Nech je zvelebený Tešiteľ Duch Svätý.

Nech je zvelebená svätá Matka Božia Mária.

Nech je zvelebené jej sväté a nepoškvrnené počatie.

Nech je zvelebené jej slávne nanebovzatie.

Nech je zvelebené meno panenskej Matky Márie.

Nech je zvelebený svätý Jozef, jej prečistý ženích. 

Nech je zvelebený Boh vo svojich anjeloch a svätých. Amen.

Ak sa budeme riadiť radami svätej Kláry, staneme sa láskavejšími, pokojnejšími a vďačnejšími. Majme stále na pamäti, že utrpenie je súčasťou lásky a nech nám prináša útechu a pomáha milovať s väčšou odovzdanosťou a vznešenejšie trpieť. 

Pamätajme, že keď nás svet alebo ľudia v ňom zaťažujú, všetko sa míňa ako tieň, naše oči majú byť upreté na to, čo sa nikdy nemení – na Boha.

A nakoniec, nezabúdajme byť vďační! Boh nás stvoril, navrhol a dal nám život. Uvedom si: Aký dobrý je Boh a aké úžasné je, že ťa naplánoval dávno predtým, ako si sa narodil. „Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.“ (Ž 139, 13-14)

Svätá Klára z Assisi, oroduj za nás!

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2023/08/nechajte-sa-po-cely-august-viest-svatou.html

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás