NEBO, PEKLO a OČISTEC

,,Každý človek hneď po smrti dostáva večnú odplatu vo svojej nesmrteľnej duši na osobitnom súde, ktorý stavia život človeka do vzťahu s Kristom: alebo prejde očisťovaním, alebo hneď vojde do nebeskej blaženosti, alebo sa hneď naveky zatratí.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, paragraf 1022) Peklo, očistec a nebo podľa zápiskov z Denníčka svätej sestry Faustíny Kowalskej. PEKLO … Čítať ďalej NEBO, PEKLO a OČISTEC