Mesiac jún nie je dúhovým mesiacom! Vyvesenie vlajky Najsvätejšieho Srdca ako spôsob znovuzískania mesiaca jún

Ľavicová novinárka sa pokúsila ponížiť manželku sudcu Samuela Alita tým, že odhalila jej “extrémny” nesúhlas s mesiacom hrdosti. Namiesto toho novinárka odhalila svoju vlastnú hrubú neznalosť katolíckej viery a nechtiac vyhlásila protipól zvrátenej “hrdosti”, ktorá sa vznáša pod dúhovou vlajkou. 

Dve rozdielne vlajky, vyvesené dvoma odlišnými postojmi, poháňané dvoma rozličnými túžbami, ktoré medzi sebou vedú hlbokú vojnu. Svet teraz vie, že Najsvätejšie Srdce Ježišovo je protikladom a riešením “hrdosti” LGBT vďaka Marthy-Ann Alito, ľavicovej aktivistke a vlajkám, pod ktorými stoja.  

Rozvinutie a vyvesenie vlajky Najsvätejšieho Srdca, ktoré sa rozšírilo po celej krajine ako spôsob znovuzískania mesiaca jún, ktorý katolíci už dlho zasväcujú Ježišovmu Srdcu, rozzúrilo sexuálnych revolucionárov dúhovej vlajky. Práve títo revolucionári sa v posledných rokoch pokúšajú vnútiť svoju vlajku každej vládnej budove a každému súkromnému priemyslu na celom svete. 

Vlajka je na ľavicovej strane vztýčená na dobytom území a vyjadruje oddanosť. Má politický charakter, je znakom vzdoru voči nepriateľovi a znamením na zhromaždenie síl a spojencov vo vojne. Pokiaľ bude stáť, vojna bude pokračovať. 

Lauren Windsorová posmešným tónom zverejnila nahrávku svojho rozhovoru s Marthou-Ann Alito, v ktorom zdôraznila jej úmysel vyvesiť vlajku s vyobrazením Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v rozpore s vlajkou “hrdosti”, ktorú v júni vyvesili aktivisti LGBT. 

Denník “The Hill” vo svojej prvej správe o tejto záležitosti pôvodne označil vlajku Najsvätejšieho Srdca za “symbol spojený s kresťanským pravicovým krídlom, ktorý sa používa najmä na protest proti Pride”. Tento text bol rýchlo, ale potichu zmenený a teraz znie: “Vlajku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho používajú niektorí odporcovia práv homosexuálov na protest proti Pride a právam LGBTQ vo všeobecnosti.” Denník The Hill uverejnil druhý článok, v ktorom kritizoval Alitovú za jej výroky o vlajke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a snažil sa ju charakterizovať ako extrémnu pravicovú radikálku. 

Mesiac jún nie je dúhovým mesiacom! Vyvesenie vlajky Najsvätejšieho Srdca ako spôsob znovuzískania mesiaca jún 1

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu: storočná katolícka tradícia a jej význam

Po prvé, treba poznamenať, že každý vzdelaný katolík vie, že úcta k Najsvätejšiemu Srdcu je stáročná katolícka pobožnosť, ktorá si našla svoje miesto takmer v každom katolíckom kostole na celom svete. Len zriedkavo sa nájde katolícky kostol, v ktorom by nebola na viditeľnom mieste umiestnená socha alebo obraz Najsvätejšieho Srdca Kristovho. Je to azda najčastejšia socha aj mimo kostolov, hneď po kríži.

V Paríži, na mieste, kde sa Kristus v 70. rokoch 16. storočia zjavil svätej Margite Márii Alacoque, zjavil lásku svojho Najsvätejšieho Srdca k svetu a požiadal o odčinenie hriechov svätokrádeže a rúhania. Nad celým mestom, na jeho najvyššom kopci, sa týči impozantná Bazilika Najsvätejšieho Srdca, Sacré-Cœur. Tam sa, v rámci plnenia žiadosti nášho Pána o zadosťučinenie, nepretržite prednášajú modlitby ku Kristovmu Srdcu v Eucharistii prostredníctvom ustavičnej adorácie Najsvätejšej Sviatosti.

Táto bazilika je nielen dôležitým náboženským miestom, ale aj symbolom hlbokej duchovnej oddanosti. Sacré-Cœur, ktorá dominuje parížskemu horizontu, je neustálou pripomienkou lásky a milosrdenstva, ktoré Najsvätejšie Srdce predstavuje. Modlitby a adorácie, ktoré sa tam konajú, sú odpoveďou na výzvu Krista k odčineniu hriechov a duchovnému očisteniu.

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu nie je len historickou spomienkou, ale aj živou tradíciou, ktorá naďalej formuje životy a vieru miliónov katolíkov po celom svete. V časoch, keď sa zdá, že svet je rozdelený a konfliktný, je dôležité pripomenúť si hodnoty, ktoré nás spájajú a ktoré nám môžu pomôcť prekonať rozdiely.

Sviatok Najsvätejšieho Srdca ustanovil blahoslavený pápež Pius IX. v roku 1856, aby ho slávila celá Cirkev po sviatkoch Päťdesiatnice a Božieho Tela. Tým sa jeho slávenie stanovilo každoročne na mesiac jún, pričom katolíci následne zasvätili celý mesiac jún Najsvätejšiemu Srdcu.  

Podobne katolíci zasvätili mesiac júl Najdrahšej Kristovej krvi, pretože sviatok Najdrahšej krvi sa tradične slávi 1. júla, rovnako ako mesiac máj zasvätili Panne Márii, ktorý sa končí tradičným sviatkom jej korunovácie v nebi (alebo jej navštívenia u svätej Alžbety v kalendári Novus Ordo), a mesiac október je zasvätený ružencu, pretože 7. októbra je sviatok Ružencovej Panny Márie. 

Pre katolíkov, ktorí poznajú svoju vieru a žijú zbožným životom Cirkvi, bol teda jún vždy mesiacom Najsvätejšieho Srdca a jeho verejné vyjadrenie úkonmi zasvätenia sa Najsvätejšiemu Srdcu, recitáciou litánií k Najsvätejšiemu Srdcu, procesiami pokánia, vystavovaním a zdobením obrazov Najsvätejšieho Srdca alebo teraz aj vyvesením vlajky Najsvätejšieho Srdca nie je prekvapením. Je to neoddeliteľná súčasť zbožného katolíka. A to, že ľavicová politická aktivistka to považuje za “extrém”, svedčí o jej veľkej neznalosti katolíckej viery, ktorá by tiež nemala byť prekvapením.

Je to tá istá politická ľavica, ktorá bola znepokojená katolíkmi, ktorí nazývajú ruženec duchovnou zbraňou, a ktorá označila katolíkov, ktorí sa zúčastňujú na omši v latinčine, za “extrémistov”, “rasistov” a “domácich teroristov”, ktorých treba sledovať tajnými agentmi FBI po celej krajine. Teraz sú vystrašení, keď zbožná katolícka manželka zbožného katolíckeho sudcu Najvyššieho súdu opovrhuje sexuálnou zvrátenosťou, ktorú sa aktivisti s dúhovou vlajkou snažia vnútiť nevinným deťom a spoločnosti, a namiesto toho vyhlasuje, že na vzdor ich júnovej agende vyvesí vlajku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 

podporte nás sdzr

Strach z Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: oprávnená obava?

Možno má ľavica pravdu, keď sa bojí Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Koniec koncov, nebolo to práve na sviatok Najsvätejšieho Srdca, keď bolo v júni 2022 zvrhnuté rozhodnutie Roe v. Wade? Kristovo Srdce, ktoré v evanjeliu objalo malé deti a povedalo: “Kto prijíma malé dieťa v mojom mene, prijíma mňa,” teraz kráča, aby porazilo tých, ktorí podporujú potraty a následne sterilizujú deti, presviedčajúc ich, že môžu zmeniť svoje pohlavie, čo je biologicky nemožné.

Kristovo Srdce je čisté, tiché a pokorné. Je skutočným nepriateľom sexuálnej zvrátenosti a “pýchy,” ktorá sa každý jún bezostyšne oslavuje. Táto oddanosť je hlbokým kontrastom k týmto hodnotám a pripomína nám potrebu vrátiť sa k základom viery a morálky.

Najsvätejšie Srdce nie je len symbolom lásky a milosrdenstva, ale aj silným nástrojom na boj proti morálnej dekadencii. Je to duchovná sila, ktorá môže zmeniť svet a priniesť pravú spravodlivosť. Preto nie je prekvapením, že tí, ktorí propagujú hodnoty v rozpore s kresťanskými princípmi, sa obávajú tejto mocnej symboliky.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo nás vyzýva, aby sme sa postavili proti nespravodlivosti a zlu, ktoré ohrozuje nevinných. Je to symbol, ktorý nám ukazuje cestu k lepšej a spravodlivejšej spoločnosti, kde sa všetky deti môžu narodiť a rásť v láske a bezpečí.

Dve mestá a dve zástavy: konflikt hodnôt

Svätý Augustín správne napísal o nepriateľstve medzi svetom a tými, ktorí milujú Boha: “Dve mestá teda vznikli z dvoch lások: pozemská z lásky k sebe samému, ktorá siaha až po pohŕdanie Bohom, a nebeská z lásky k Bohu, ktoré siaha až po pohŕdanie sebou samým.”

Tieto dve mestá dnes vztyčujú dve zástavy. Jedno, zvrátene sexuálne, vztyčuje svoju dúhovú vlajku v rozpore s Božím zákonom. Druhé, podriadené sladkému Kristovmu jarmu, vztyčuje zástavu jeho Najsvätejšieho Srdca, prebodnutého a zraneného na kríži hriechmi a rúhaním zlých ľudí. Toto Srdce, ktorého láska k hriešnikom vzplanula tak silno, že vykúpila svet, je symbolom skutočnej obety a vykúpenia.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo predstavuje čistú lásku a milosrdenstvo, ktoré sa stavia proti morálnej zvrátenosti a hriechu. Je to zástava tých, ktorí sa snažia žiť podľa Božieho zákona a prinášať svetlo do temnoty. Táto duchovná vojna medzi dvoma mestami a ich zástavami pokračuje aj dnes, a je na nás, aby sme si vybrali, ktorému mestu budeme slúžiť.

Zdroj: Thanks to Justice Alito’s wife, the world now knows the Sacred Heart is the solution to LGBT ‚pride‘ – LifeSite (lifesitenews.com) 

Z angl. originálu preložila: Jesika Senderáková

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

Mesiac jún nie je dúhovým mesiacom! Vyvesenie vlajky Najsvätejšieho Srdca ako spôsob znovuzískania mesiaca jún 2

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

  1. „…v ktorom zdôraznila jej úmysel vyvesiť vlajku s vyobrazením Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v ROZPORE s vlajkou “hrdosti”, ktorú v júni vyvesili aktivisti LGBT. “

    Správne použité slovo má byť: „v PROTIPÓLE“, nie v ROZPORE. 🙋🏻😊✝️
    ie v „ROZPORE“

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás